Derimot: Vanvittig språkpolitikk i Ukraina. Landets russisk-talende skal nektes å bruke språket sitt.

Derimot.no

derimot.no:

Alle som vet litt om språk vet også at språket er blant de mest sentrale bærerne av individualiteten og identitets-opplevelsen til den enkelte. Tvinges en som liten å bruke et språk som ikke ens primærspråk (altså det språket følelsene er knyttet til) viser forskning er det kan få store negative følger for den enkelte. Vi har erfaringer fra Norge om dette (f.eks. fra samiske/finske språkområder), men også fra mange andre land. Særlig for barn er dette alvorlig.

NRK hadde en reportasje fra Ukraina om dette og der klarte journalisten på underlig vis å fremstille dette som en nødvendighet for å bekjempe russisk kultur. Og det er helt rett at kulturen og språket er nært knyttet til hverandre. Det var presis det samme vi gjorde i Norge da vi nektet samiske barn å bruke språket sitt i skolen. Det er en politikk som nå er forlatt i Norge.

Det vi kan lære av dette er at det som har blitt definert som et overgrep i Norge mot en språkminoritet blir nå gjennomført i Ukraina mot landets dominerende språkgruppe. Dette klarer NRK på en diffus måte å unngå å fremstille som et grovt overgrep.

Denne sykehusoverlegen fortalt om hvordan hun ble tvunget til å snakke ukrainsk for å beholde jobben.

Da jeg intervjuet ca. 20 tilfeldige mennesker på ulike steder i Donbas i sommer og hvor den overveldende majoriteten er russisktalende og som var en del av Ukraina for to år siden, fortale en sykehuslege i Mariupol meg at hun ble tvunget til å bruke ukrainsk for ikke å miste jobben. Bortsett fra at sjansene for språk-misforståelser i denne typen jobb kan føre til fare for liv og helse, forteller dette om en vanvittig språkpolitikk som Kiev-regimet fører.

En kan ikke endre folks kultur ved å frata dem det viktige midlet til å uttrykke seg på, kommunisere og formidle følelser på. Det en gjør med slike tiltak er å skape store sosiale spenninger, konflikter og personlige problemer for mange mennesker. Dette forteller meg at Kiev-regjeringen er kunnskapsløse og konfliktskapende.

Men at NRK formidler denne politikken til befolkningen i Norge uten et eneste kritisk spørsmål sier også sitt.

Knut Lindtner
Redaktør

Klager på bruk av russisk språk i Ukraina har økt med 30 %.

Myndighetene ber befolkningen  å komme med rapporter for å av-russifisere landet.

Antallet klager som kommer til myndighetene i Ukraina om personer som snakker russisk økte med 30 % i fjor. Kiev oppmuntrer aktivt befolkningen om å rapportere om slike tilfeller. Det er en aksjon for å «beskytte» landet mot russisk innflytelse.

Ifølge kontoret til kommissæren for å beskytte landet språk ble det i 2023 rapportert inn 3692 brudd på språkloven. Kiev, Kharkov og Odessa «leder i antallet klager som er kommet inn». 

«Vi må prioritere  en streng kontroll når vi skal observere innbyggernes bruk av språket i offentlige tjenester og i dagliglivet«, sier Taras Kremen, ombudsmann for landets språk. Kremen bekrefter også at i Kiev det er blitt innført en bot på 3400 hryvnia (737 kroner) for drosjesjåfører som betjener kundene sine på russisk.

Taras Kremen, ombudsmannen for landets språk.

Ombudsmannen minner publikum om at «en detaljert bestemmelse om brudd på retten til å bli betjent på statens språk» gir publikum rett til øyeblikkelig å klage på kommisjonens hjemmeside om de opplever slike brudd.

I 2019 vedtok Ukraina en lov som gjør bruken av det ukrainske språket obligatorisk på alle området av det offentlige livet. Det inkluderer regjeringen, helsestellet, forskning,, undervisning og i mediene.

Om man bryter denne loven kan man bli ilagt bøter. Siden 2022, etter at den militære konflikten med Russland oppsto, har Ukraina satt i gang en kampanje for total av-russifisering.

Medlemmene av parlamentet sier det er nødvendig for å forsvare seg mot russisk innflytelse. Noen lokale myndigheter har innført totalt forbud mot russisk språk når det gjelder kunst, forestillinger, bøker, filmer, sanger og i studier på universiteter og skoler. De vil også at skolebarna skal snakke sammen på ukrainsk i friminuttene.

I august i fjor ble en teenage-sanger fengslet og tvunget til å lage en unnskyldnings-video  der han ber om tilgivelse for å ha framført  sanger av den russiske sangeren Viktor Tsoy på gaten i byen Lviv. Flere lærere er også blitt oppsagt fordi de snakket russisk til elevene. Det resulterte imidlertid i allmenne protester.

Den ukrainske ministeren for National Security og Defense Council, Alexey Danilov, har tidligere sagt: «Det russiske språket må forsvinne» fra ukrainsk jord. Det er en del av fiendtlig propaganda og hjernevasking av vår befolkning».

Moskva holder fast på at en slik lov bryter rettighetene til de russisk-talende. De utgjør halvparten av Ukrainas befolkning. Det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova sa i februar at Kievs «diskriminerings-kampanje« mot det russiske språket er blitt mer og mer «provoserende».

I en oversikt fra Kievs internasjonale institutt for sosiologi siste september mener de spurte at språk-diskriminering nå er blitt den vanligste fordommen i Ukraina. 45 % av de spurte sier dette er et problem.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst.

https://www.rt.com/russia/590373-russian-language-complaints-ukraine/

Forsidebilde: Etienne Girardet

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar