Derimot: USA har oppdaget LNG-gassen fra Sibir. Truer med å stanse den. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Vi på derimot.no har publisert en lenger artikkel om saken om gass fra Yamal-feltet, som er enormt. Vi har påpekt at det ville være i norsk og ikke minst Nord-Norsk interesse å bidra til utviklingen av dette svære området. Det ville kunne gi norsk næringsliv et stort løft fordi utviklingen av disse feltene krever svære investeringer og krever også kunnskap fra arktiske forhold. Norge har det siste, men vi har avskåret oss fra dette fordi vi styres fra USA som krever kald krig og ikke samarbeid med Russland.

Verdens største isbryter, Arktika. Det var for 4 år siden. Utbyggingen av isbryterflåten og LNG-skip med forsterket skrog har pågått lenge.

Forde Berg-saken er uttrykk for denne politikken. Han ble brukt som agn for at den russiske etterretningstjenesten skulle ta han og det skulle føre til at forholdet mellom våre to land ble forverret. Sansynligvis stod USAs hemmelige tjenester bak og med den norske som lydige løpegutter. Russerne ble sikkert tipset på forhånd for at alt skulle ordne seg til det beste for kald krig-folkene.

Hva Norge har tapt på dette økonomisk er det umulig å si, men politisk har vi tapt både anseelse og ansikt og redusert oss til folk som ikke er herrer i eget hus.

For de som vil lese den tre år gamle artikkelen om utbyggingen av russisk arktisk gass-produksjon finner de den her. Med en ikke så liten grad av stolthet vil jeg si at vi var forut for vår tid med den artikkelen, ikke minst pensjonert oberstløytnant Einar Ødegård som skrev denne historien og gjorde reseach til den fortjener honnør.

Knut Lindtner
Redaktør

En offisiell tjenestemann i USA sier at en ny arktisk gassrørledning er «dødsdømt».

Av Kyle Anzalone.

En topp tjenestemann fra det offisielle USA erklærer at Washington bruker økonomisk krigføring for å hindre at Russland skal greie å fullføre en ny rørledning for flytende naturgass (LNG) i Arktis. Offisielle tjenestemenn i Washington truet Nord Stream-rørledningen, før eksplosjonene som ødela tre av fire rørledninger som skulle overføre energi fra Russland til Tyskland.

På mandag forklarte USAs utenriksminister for energiressurser, Geoffrey Pyatt, at USA har sanksjonert Moskva i et forsøk på å hindre fullføringen av en ny russisk gassrørledning i Arktis, et prosjekt kalt LNG2.

Ligger ved utløpet av den store Sibir-elva Ob

«Vår rolle er å sørge for at Arctic LNG2 er et dødfødt prosjekt», sa han.

«Vi er svært fokuserte på å sørge for at Russland ikke vil være i stand til å utvikle et nytt prosjekt for å omdirigere gassen de tidligere sendte til Europa», fortsetter Pyatt.

«Vi i G7-landene er absolutt enige om å gjøre alt vi kan for å hindre Russlands framtidige energi-inntekter».

Mens Det Hvite Hus sier at deres korstog er å kutte Russlands energi-eksport for å hjelpe Ukraina.

Å opprettholde etterspørselen etter amerikansk LNG har vært en viktig politisk sak i Washington.

Speakeren i Representantenes Hus i kongressen, Mike Johnson, forhandler nå med Det Hvite Hus for å kunne  skaffe de 61 milliarder dollar Biden vil ha til proxy-krigen Ukraina i bytte med at Biden-administrasjonen gjør slutt på en pause i LNG-eksporten.

Pyatts bemerkning er ganske like de truslene president Joe Biden og daværende undersekretær i utenriksdepartementet Victoria Nuland kom med i i 2022 før Russland invaderte Ukraina. 

En måned før Russlands invasjon av Ukraina sa Nuland: «Jeg gjør det helt klart for dere i dag. Dersom Russland invaderer Ukraina, vil ikke Nord Stream 2 kunne fullføres».

I en avlyttet telefonsamtale fra 2014 kan man høre Pyatt og Nuland planlegge å styrte den valgte ukrainske regjeringen og installere nye herskere i Kiev. 

I disse områdene har den arktiske kulden sterke grep. Her kreves isbrytere og lastskip med forsterket skrog.

Ledere med ultra-nasjonalistiske synspunkter.

I september 2022 ble så tre av de fire Nord Stream-rørledningene ødelagt av en serie undervanns-eksplosjoner. 

Flere land har stått for etterforskningen. Men det har ikke resultert i at noen er blitt stilt ansvarlig for dette. Kun få detaljer er blitt offentliggjort etter nesten to år. Noen vestlige etterretningstjenester peker på en liten gruppe ukrainere som hadde leid en yacht for å plassere eksplosivene.

Mens gravejournalisten Seymour Hersh har publisert en artikkel der han anklager Det Hvite Hus for å ha beordret og planlagt ødeleggelsen av Nord Stream. Den russiske presidenten Vladimir Putin har kunngjort at Moskva vil forsterke sin skipsbyggings-kapasitet som svar på at USA nå har sett seg ut LNG2 som målskive. 

I forrige uke undertegnet han et direktiv der han bestilte produksjon av flere skip, der han legger vekt på at disse kan eksportere russiske produkter.   

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

https://libertarianinstitute.org/news/us-official-says-new-russian-arctic-pipeline-dead-in-the-water

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar