Derimot: Snarlig invasjon av Rafah: USA har gitt grønt lys for Israels folkemord i Gaza. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Av Trond Ali Linstad

Staten «Israel» driver folkemord i Gaza; det skal etterprøves for internasjonal rett. Israels massedrap på palestinske arabere har omfang som folkemord – bilder vi ser fra Gaza, underbygger det.

Det meldes at Israel snarlig vil invadere Rafah. Og at USA vil komme til kysten helt sør i Gaza med skip og «redde» palestinere fra å bli slaktet. Da kan Gaza bli tømt, med USA’s medvirkning.

Det sionistiske Israel vil ha alle palestinere bort fra Gaza – deretter fra Vestbredden og resten av det såkalte «Israel». De sier det klart, ledere i den «israelske» staten. Sionistiske rasister! Og terrorister. Nå herjer de i Gaza.

Det internasjonale samfunn er ansvarlig

Hvem er ansvarlig for det blodbad som pågår? Ved siden av Israel: Det internasjonale samfunn. Spesielt USA – dagens fortsatt ledende stormakt, så lenge det varer – med sine blinde disposisjoner.

Sionistiske jøder styrer USA

Skjønt ikke så «blinde», må det sies. Vi må innse dette: USA er i Midtøsten fullstendig dominert av staten «Israel». Med sionistiske jøder i dominerende posisjoner, på alle nivå i den politiske administrasjonen. «Israel» med sionistiske venner, styrer USA. De bestemmer politikken.

Vestlige stater har medansvar

Resultatet er massakre og folkemord. Staten «Israel» bestemmer det. Andre bukker – om enn betenkte, forblir i hovedsak stille. Norge er blant dem.

Staten «Israels» historie

Det ville vært på tide. Saken gjenspeiler Israels historie fra første øyeblikk. Statens grunnlegger, Theodor Herzl – hyllet i Israels Uavhengighetserklæring – skrev i sine dagbøker hvordan man skulle «oppmuntre» den innfødte befolkningen, Palestina-araberne, til å forlate landet. De skulle blant annet nektes arbeid. Massakre og fysisk fordriving ble i praksis metoden.

Nær en million palestinske arabere er blitt drevet fort fra sine hjem, og nektet å vende tilbake av den israelske staten og dens krigsmaskin. Flere hundre tusen palestinere endte i flyktningeleirer i Gaza, for nå på nytt å bli fordrevet. Rasisme og etnisk rensing er en grunnpilar for staten Israel. Staten skal være etnisk/religiøst basert; bare for «jøder». Andre kan «drives bort» – til Egypt, Jordan eller et afrikansk land, som israelske ledere nå planlegger.

Jøder med holocaust-bakgrunn ansvarlig for folkemord

«Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle se den dagen da Israel, et land med Holocaust-overlevende og deres etterkommere, ville stå overfor en alvorlig anklage om folkemord. Uansett hvordan denne saken utspiller seg i ICI – og her er jeg fullt klar over manøvrene som USA og Israel vil bruke for å unngå en rettferdig rettssak – vil Israel i fremtiden bli ansett som hovedansvarlig for et av de største tilfellene av folkemord.» (Professor John J. Maersheimer. / John’s Substrack.)

Professor John J. Maersheimer

To videoer fra Trond Ali Linstad

I natt sov barna i Gaza

Al Quds Dag

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar