Derimot: Russisk skolebok: Biden vant USA-valget i 2020 som følge av valgjuks.

Derimot.no

derimot.no:

Vi har nesten ikke lov å hevde slikt offisielt i Norge, men det denne russiske læreboken forteller har vi ment hele tiden. Ikke fordi vi mener at Donald Trump er en stor statsmann, men fordi vi mener at USA befolkning fortjener at opptellingen av stemmer ved et valg skal skje på en korrekt måte.

Men vi tror at det har vært jukset ved valg hele tiden i et land som USA både direkte og indirekte. Ved valget i 2020 var det verre enn noensinne. Trump vant åpenbart det valget med stor margin, men valgjuks i en rekke stater sørget for at USA fikk den verste regjeringen i landets historie.

Det er ganske utrolig at at et så stort land med så mange dyktig og tenkende mennesker får en president som åpenbart har svekkete kognitive evner. Det sier sitt om det forfallet av landets ledelse som har funnet sted og hvilken drepende kontroll de store mediene har i landet. For ikke å blir misforstått: det er presis den samme prosessen som gjør seg gjeldende i Norge.

Knut Lindtner
Redaktør

Russiske lærebøker blir reviderte: USA fuska under presidentvalet i 2020

Innlegget er hentet fra Saksyndig

Martin Armstrong på ArmstrongEconomics.com publiserte 2.januar 2024 ein artikkel som bekreftar at Russland har eit mykje meir realistisk syn på kva som skjedde under presidentvalet i 2020, der Biden tilsynelatande «vann» over Trump. Han skriv (mi omsetjing):

«Russiske skular lærer ungdommen at USA fuska under sitt eige val i 2020. Elevar i 11.klasse har publisert utdrag frå sine reviderte lærebøker på Internett. Newsweek bad om ein kopi frå forlaget, Sonin, som erklærte at alt som er publisert er fakta og godkjent av Sergej Kravstov, utdanningsministeren i Russland.

Ei omtrentleg omsetjing av eit utdrag: ‘Donald Trump. Amerikansk statsmann og politisk figur, forretningsmann, fødd 1946, 45.presidenten i USA frå 2017 til 2021, den fyrste presidenten i USA som ikkje tidlegare har hatt eit offentleg embete. Den rikaste mannen av alle amerikanske presidentar. I 2020-presidentvalet nominerte han igjen seg sjølv som kandidat, men som eit resultat av openlyst bedrageri frå Det demokratiske partiet si side, tapte han valet til J. Biden.’

Andre delar frå boka har blitt publisert på nettet. Der er ein grunn til at denne boka ikkje utan vidare er tilgjengeleg i USA. Læreboka er ekstremt kritisk overfor Joe Biden og heile presidentskapen hans. Eit anna utdrag inkluderer eit bilete av Biden med eit munnbind. Omtrentleg omsetjing: ‘Om (maskerte) Biden frå den same russiske skulelæreboka ‘Heile hans politiske karriere har blitt følgt av korrupsjonsskandalar. Han og familien hans har kommersielle interesser i Ukraina.’

Den neste generasjonen russarar vil bli oppdregne til å tru at USA er fienden, som foreldra deira før dei òg vart leia til å tru. Amerikanske lærebøker framstiller Putin som ein fiende og diktator, og amerikanske elevar lærer at Russland er fienden, slik foreldra deira vart leia til å tru at Sovjetunionen var fienden. Historia blir konstant omskriven av sigersherren. I dette tilfellet trur eg dei fleste som leser denne bloggen [Armstrong Economics] veit sanninga. Det noverande berget av rettssaker mot Trump validerer berre Russland sin påstand om at USA driv med valfusk, for deretter å skulde på Russland dersom utfallet ikkje er det som etablissementet ønskte.»

Forsidebilde fra

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar