Derimot: Nye frigitte dokumenter: NATO brøt alle løfter som ble gitt Ekspanderte østover – Derimot

Derimot.no
Derimot: Nye frigitte dokumenter: NATO brøt alle løfter som ble gitt Ekspanderte østover – Derimot

derimot.no:

Vi republiserer denne artikkelen for å opplyse nye lesere om at en viktig årsak til dagens krig i Ukraina er løftebruddene fra vestens side.

Knut Lindtner
Redaktør

Vestlige politikere forsikret i 1990 gjentatte ganger Sovjetunionens leder Mikhael Gorbachev om at NATO ikke skulle ekspandere lenger øst enn Tysklands grenser. Mindre enn ti år seinere ble dette løftet brutt. Det kommer frem i interne arkiver fra begge sider fra tiden under forhandlingene som fulgte etter oppløsningen av Berlin-muren.

Michael Gorbatchev da han var lederen i Sovjetunionen. Var hans forståelse av NATO preget av illusjonisme og ønsketenkning?

Forskere fra det høyt respekterte George Washington universitet-baserte Nasjonale sikkerhets arkiv, som har spesialisert seg på å fremskaffe nedgradert nøkkel-informasjon fra regjeringshold, har samlet sammen 30 helt avgjørende dokumenter. Disse viser oss her helt klart at forskjellige topprepresentanter for vestlige myndigheter kom med et unisont løfte om at NATO ikke ville ekspandere østover. Noen av disse papirene har vært tilgjengelige for allmennheten i flere år, mens andre igjen har blitt åpnet som et resultat av forespørsler om frigivelse av informasjon til denne studien.

Gjennom året 1990, mens lederne for fire av de seirende landene fra andre verdenskrig, USSR, USA, UK og Frankrike, sammen med de to tyske statene forhandlet frem en gjenforeningstraktat til signering i Moskva i september, forsøkte kapitaliststatene å ta brodden av Moskvas frykt for at en gjenforent tysk stat i hjertet av Europa ville utgjøre en trussel mot Sovjetunionen.

George H. W. Bush`s utenriksminister, James Baker , forsikret i februar samme år sin sovjetiske motpart, Eduard Sjevardnadse, om at i tiden etter en kald krig ville NATO ikke lenger være «fiendtlig innstilt» – «en langt mer politisk orientert organisasjon enn militær vil ikke lenger ha behov for noen selvstendig evne til handling.»

James Baker, USAs tidligere utenriksminister. Noen sier at han var den siste virkelige store diplomaten i USAs utenriksdepartement. Etter Baker er den utenrikspolitiske virksomheten degenerert til trusler, bombing og krig.

Ikke desto mindre, lovet Baker til Sjevardnadze, «jernteppet garanterer at NATO`s jurisdiksjon eller styrker ikke vi bevege seg østover.»

På den samme dagen i Moskva brukte han store ord til den sovjetiske generalsekretæren om at alliansen ikke ville flytte seg «en tomme østover».

Den påfølgende dagen, tiende februar 1990, gjentok den påtroppende kansleren til et gjenforent Tyskland, Helmuth Kohl, de samme synspunktene til Gorbatchov, selv om de der og da var uenige i andre spørsmål tilknyttet dette.

«Vi mener at NATO ikke skal utvide sin aktivitetssfære. Vi må finne en rimelig løsning her. Jeg forstår viktigheten av Sovjetunionens sikkerhetsinteresser, og jeg innser at du, herr generalsekretær, og Sovjetunionens lederskap tydelig vil forklare til det sovjetiske folk hva som hender her,» Sa Kohl.

Senere samme måned, under en samtale med Tsjekkias president Vaclav Havel, uttalte selveste president George H. W. Bush sr. følgende: «Vi vil ikke oppføre oss på en udannet måte ved å si at, «Vi vinner, dere taper.»»

«Si til Gorbachev at…. Jeg ber dere fortelle Gorbachev at vi ikke vil stå opp på noen måte for Tsjekkoslovakia eller noe annet land på en måte som ytterligere vil komplisere problemene han så oppriktig har diskutert med meg,» uttalte USA`s daværende president til denne tsjekkiske reformator og tidligere dissidenten.

Vaclav Havel

Den sosialistorienterte franske presidenten, Francois Mitterand, gikk lenger og sa at han heller ikke var noe særlig begeistret for at et samlet Tyskland skulle tilslutte seg NATO. Dette var tanker han delte i full åpenhet med sovjetlederen.

Det endte da med at Sovjet flyttet sine styrker ut av Tyskland, og senere også andre øst-europeiske stater, uten at det forkom en eneste «fiendtlig» hendelse. Blant de som flyttet hjem var KGB-offiser Vladimir Putin. Han hadde vært stasjonert i Dresden mellom 1985 og 1990. Løftet holdt helt til 1997. Men da ble Polen, Tjekkia og Ungarn ble invitert inn i alliansen.

Totalt har 13 øst-europeiske stater blitt NATO medlemmer siden da. Gorbatsjev og i ettertid også Putin har gjentatte ganger beklaget seg over det brutte løftet fra vesten. Sistnevnte insisterer også på at dette fundamentalt underminerer den skjøre tilliten mellom et internasjonalt tilbakelent Russland og et stadig mere fremadstormende USA.

I mellomtiden, viser man i «Ny kald krig» nyhetene, nedgraderte USA dokumenter om at Russland ble lovet at NATO ikke skulle ekspandere østover etter 1991. Siden da har organisasjonen lagt til 13 nye medlemmer. Alle tidligere kommuniststater. Men du vet, ekspansjonistiske Putin osv…

Vestlige ledere lovet ikke å ekspandere østover. Men det var dette som skjedde

Ikke desto mindre har NATO og vestlige topp-politikere notorisk fortsatt med å bedyre at det ikke eksisterte noen lovnad om dette. Ikke en av forsikringene om en ikke-ekspansjon var blitt tatt med i noe saksdokument, noe som forteller akkurat dette: at det var kun ord.

«NATO-allierte tar avgjørelser ved konsensus og disse er tatt opp. Det finnes ingen opptak av at noen slik bestemmelse har blitt gjort av NATO. Personlige forsikringer, fra NATO ledere, kan ikke erstatte alliansens konsensus og vil ikke stadfeste en formell NATO enighet,» sier alliansen i sin offisielle forklaring på dennes webside.

En nøkkelforhandler under samtalene om gjenforening, Robert Zoelick, har også omtalt dette løftet som en «feiltolkning». Mens tidligere USA-ambassadør til Moskva, Michael McFaul, har omtalt denne ideen som et bortgjemt løfte eller «en myte»i et intervju gitt under fjoråret.

Men den store mengden av bevis som nå er avdekket tyder på at disse standpunktene i beste fall er desillusjonerende og i verste fall uklar tale med to tunger.

Oversatt av: Jostein Bjoerkmo

Bilder/tekst: Knut Lindtner

https://www.rt.com/news/413029-nato-gorbachev-expansion-promises/

Artikkelen er hentet fra derimot.no sitt rikholdige arkiv

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar