Derimot: NRK, ‘Debatten’ og Fredrik Solvang: Debatter temaer som er upopulære hos makta, men som er viktige for oss i Norge. – Derimot

Derimot.no
Derimot: NRK, ‘Debatten’ og Fredrik Solvang: Debatter temaer som er upopulære hos makta, men som er viktige for oss i Norge. – Derimot

derimot.no:

Av Øyvind Aarsnes

Vennligst ta denne informasjonen inn i programmet Debatten Fredrik Solvang og NRK

Denne informasjonen som sendes ut til deg og NRK i dag er livsviktig og MÅ komme ut til folket, i tilfelle dere unnlater å la denne informasjonen som ligger i denne e-posten bli publisert er dere automatisk medansvarlig i meget grove kriminelle handlinger da dere er landets viktigste og største nyhetskanal. Even Stang som har registrert folkemordet kan du høre på i den første linken under her. Inviter ham i studio snarest! Even Stang om risikovurdering, Acer avtalen, hovedstrømsmediene og WHO avtalen.

Erna Solberg må tiltales for høyforræderi og folkemord

Sterke ord sier du sikkert, men er det det når en ser på hva denne politikeren har gjort? Å legge fremfor Stortinget et lovforslag om å oppheve selve «forsvarsverket» til Grunnlovens § 1 som sier at Kongeriket Noreg er eit fritt, sjølvstendig, udeleleg og uavhendeleg rike. Regjeringsforma er avgrensa og arveleg monarkisk. Ved å oppheve straffelovens § 83 har man samtidig brutt både ånden og prinsippene i loven som igjen har medført til en forbrytelse mot statens selvstendighet.

Den 16. oktober 2013 ble Erna Solberg statsminister og allerede 7 til 8 måneder etter, i mai – juni 2014 ble dette lovforslaget lagt frem for Stortinget og stemt over av Europabevegelsens lakeier som gav denne rettstridige handlingen flertall for oppheving. Her ser en at det ikke bare er Erna Solberg som må tiltales men alle som stemte ja til oppheving av straffelovens § 83.

Når det gjelder min påstand om at hun i tillegg må tiltales for folkemord ved at hun sammen med sin regjering lot 85 % av vår befolkning mer eller mindre «tvangsvaksineres» med en sprøyte som i ettertid har vist seg å være rene giften for menneskekroppen, som igjen har ført til mange tusen menneskers brå død og enda flere mennesker som har fått fullstendig ødelagt sin helse for resten av livet. Konspirasjonsteorier mener du kanskje du som leser dette, men en ting kan jeg forsikre deg om og det er at bevisene er så overveldende at ingen med sine fulle fem som kan påstå noe annet.

Det finnes beviser i bøtter og spann som viser at både regjeringen Solberg og FHI var fullstendig klar over hva de var med på ved at de lot denne masse-«vaksineringen» med en sprøyte som overhode ikke kunne kalles en vaksine, ble i gang satt som den eneste redningen for å «overleve». På denne nettsiden https://frittvaksinevalg.no/ ligger det rikelig med dokumentasjon på at mine utsagn er riktige, samt på denne nettsiden https://steigan.no/ og ikke minst på denne nettsiden https://derimot.no/

Hadde vi hatt et levende demokrati med «våkne journalister» i dette landet hadde aldri dette folkemordet ha skjedd. Jeg mistet min kjære bror som følge av denne giftsprøyta, som skulle angivelig være så veldig bra og redde livet mot en sykdom som ikke var mer farlig enn en vanlig influensa.

Fredrik Solvang!!! Hvorfor tar du ikke en debatt om disse tingene og samtidig tar opp hvordan Stortinget selger Norge på billigsalg til utlandet? Og at de bøyer seg for WEF sine diktater, som om deres ryggrader er laget av gummi.

Den som rettsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen del av riget bringes under fremmed herredømme eller innlemmes i anden stat, eller at nogen del av riget løsrives, straffes med hefte i minst 8 år eller med fengsel fra 8 år inntil 21 år.

Øyvind Aarsnes

Folkeaksjonen Mot EU-Medlemskap
Norgesdemokratene Troms

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar