Derimot: Kortsiktigheten dominerer norsk tenkning. Hva gjør vi når vi må velge mellom USA og Tyskland? – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Krigsalliansen med EU

Av Jan Hårstad

Alle de gamle stormaktene i Europa ruster for krigen mot Russland som om de var gale. Frankrike truer med å sende tropper til Ukraina og fornyer atomvåpenene, UK tar sikte på et krigsbudsjett på 2,5% og Tyskland og Polen hele 3%. For Tysklands del blir dette et krigsbudsjett på 120 milliarder Euro i året.  Ikke småpenger.

    Når det gjelder levering av våpen til Israel under Gazakrigen har Tyskland antatt stått for 30% og UK -Frankrike har også levert, men dette er jo gradert informasjon.

Nå ser en det at prominente politikere i disse nevnte statene ivrer for tvungen verneplikt for alle 18 åringer- i hele EU.

Samtidig har politietatene jobbet for å stoppe Palestinamarkeringer og aller hardest har det vært i Tyskland. Nå sier da frau Ursula at EU trenger et «demokratisk skjold» mot alle synspunkter som går imot de offisielles.

Den eneste tyngre kraft i tysk politikk som går imot den tyske drømmen om en revansjekrig mot Russland er AFD og da heter det fra Ursula at disse er i «lomma på Putin.» Et ekstremt løgnaktig påstand for AfD har ikke noe imot et sterkt militært Tyskland, men de vil ikke være en vasallstat under USA som de nå er med Habeck, Baerbock og Scholz.

Som observatører bemerker: det foregår en ideologisk-politisk borgerkrig i Tyskland og det har vært skuddpremie på AfD profiler som Krah, Bystrom og Höcke. Det er på eksklusivt nivå, men på gata kan du bli banket opp.

Så var det noen tyskere som skrek det samme som de fleste europeere mener nå: «Ausländer raus» og disse personene er oppsport via video og truer med fem års fengsel.

Er krig veien til evig fred og lykke?

Tirsdag 28 mai var da Barth Eide og Gram i Brussel og undertegnet en  «sikkerhet og forsvarsavtale» med EU uten at jeg kan se at dette har vært drøftet på Tinget eller i media. Aftenposten skriver jo også om dette som inngangen til evig fred og trygghet. Hva som egentlig foregår i EU er det knapt noen i Norge som interesserer seg for siden det heter at EU er historiens største freds og Velstandsprosjekt. Det har blitt sagt så mange ganger at molboene i Norge tror det er slik.

Begeistringen i Aftenposten er overveldende. Det er knapt grenser for all sikkerhet mot hybride trusler som nå innføres i Norge samt dette:

«Avtalen kan åpne for nye prosjekter for norsk forsvarsindustri,.ifølge Forsvarsdepartemenet. Den åpner også for at Norge kan bli invitert med på viktige møter i EU.»(29 mai)

Det er jo mange år siden Kongberggruppen fusjonerte med KruppThyssen og holder seg med felles kontorer. Både Kongsberg og Nammo spiller i Champions League.

Det som på sikt vil bli problemet når Norway/Norwegen går løs på Russland bli dette:

Skal Norge være en koloni under USA eller Tyskland? I øyeblikket ser det ut som om professorstanden i statsvitenskap tror at denne krigsalliansen mot Russland vil vare evig.

Forsidebilde: Mihály Köles

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar