Derimot: Etter badestrand-terroren på Krim.Lavrov til USAs ambassadør: Det er ikke lenger fred mellom oss! – Derimot

Derimot.no
Derimot: Etter badestrand-terroren på Krim.Lavrov til USAs ambassadør: Det er ikke lenger fred mellom oss! – Derimot

derimot.no:

Det som kommer av offisielle uttalelser fra Russland er illevarslende. USA klarer ikke å levere hverken kvalitativt eller kvantitativt de våpen som Ukraina trenger for overleve militært. I stedet henfaller de til rein terrorvirksomhet med det forbudte klasevåpenet mot en badestrand av badende russere.

Hva bruker Nato alle pengene til?

Andrei Martyanov kommenterer situasjonen her. Det er ikke å undres over at den politiske eliten i Vesten er desperate. USA bruker 10 ganger mer til krig enn Russland. Samlet bruker Nato 15 ganger mer enn Russland. Likevel klarer de ikke å levere. Av en eller annen merkelig grunn klarer ikke de vestlige mediene å problematisere dette: Hva går alle Nato-pengene til?

Men problematiseres dette vil spørsmålet om Natos funksjon bli reist og spørsmål om korrupsjon, revisjon og kontroll av de enorme beløpene som sprøytes inn i krigsindustrien vil komme frem. Slike spørsmål er en del av dette problemkomplekset, men de reises ikke hverken av politikere eller medier for en debatt om Nato vil en ikke ha.

Problemstillinger om Natos pengebruk er like mye tabu som ordene fred, avspenning og nedrustning er det.

Knut Lindtner
Redaktør

«Det er ikke lenger fred mellom oss», sier Russland til den amerikanske ambassadøren. 

Av Larry Johnson.

X-CIA analytiker

En kjølig og alarmerende beskjed. Sergej Lavrov innkalte USAs ambassadør Lynne Tracy til det russiske utenriksdepartementet, og leverte et alvorlig budskap. Dette var svar på at USA forsyner Ukraina med klasebomber som ble brukt i angrepet på russiske sivile på stranden ved Svartehavet.

Slik lyder Russlands uttalelse:

Washington har nå «effektivt» blitt en en del av krigen, på Ukrainas side; sa utenriksministeren. Han la til: «Gjengjeldelses-tiltak vil ganske sikkert komme».

Han ville ikke utdype det. Men min venn Alexander Mercouris kom med en mer detaljert oppsummering på hva som ble sagt.

Jeg har ikke greid å finne noen detaljert oppsummering av hva den russiske utenriksministeren sa til ambassadør Tracy. Men Alexander rapporterer at det russiske budskapet også inneholdt denne setningen: »Det er ikke lenger fred mellom oss».

Det er ikke langt unna å erklære krig. Grensen mellom krig og fred har blitt visket ut. Dette bør skremme vettet av politikerne og befolkningen i Amerika. (Om noen finner en slik lenke, så del dette). Hva mener vel Lavrov når han sier: «Slike aksjoner vil ikke gå ubesvart».

Min venn Mercouris sammenligner dette med Russlands erklæring om en «flyforbudssone» over Svartehavet. Eller at Russland vil skyte ned amerikanske overvåkningsfly og rekognoseringsfly over Svartehavet. I stedet sier han at Russland nå vil forsyne Iran, Hamas, Hizbollah og Nord-Korea med våpen de tidligere var blitt nektet.

Alexander sier at Putin ikke vil eskalere situasjonen unødvendig, noe som kan provosere til et svar fra USA. Han kan ha rett.

Men jeg tror at slike tiltak kan bli oppfattet av Washington som provokasjoner som må bli besvart. Alexander kan ha et annet syn på det enn meg. Lavrovs uttalelse er ekstraordinær. Han bruker ikke noen fordekte diplomatiske vendinger. Hans budskap er klart: «USA er ansvarlige for denne massakren, og de vil få svar».

Dette er sterke ord som ikke gir rom for diskusjon. Putin og Lavrov har stengt muligheten for diplomatiske tiltak og løsninger. Enten vil de handle, og handle kraftig, eller vil ikke gjøre noe – og bli kritiserte av det russiske folket. Verken Putin eller Lavrov er kjent for å komme med tomme ord eller å komme med tomme trusler.

Russland kommer ikke til å handle tankeløst – det er Alexander og jeg enige om. Men denne offisielle erklæringen har etter min mening skapt en forventning om framtidige aksjoner som vil bli noe mer enn bare gi våpen til en gruppe utenlandske land som ikke akkurat elsker USA.

Min venn Mercouris sier at Russland vil komme med sine bevis til FNs sikkerhetsråd før de kommer til å handle. Dette er jeg enig i. 

Jeg tror det er mer sannsynlig at Russland, uten tvil, vil hevde at De Forente Stater var ansvarlige for denne terror-aksjonen før de kommer med gjengjeldelsesaksjoner som er i samsvar med FN-charteret. 

Jeg har diskuterte disse sakene med Patrick Henningsen, en ny venn jeg møtte under mine første to opphold i Russland. Patrick er en smart intervjuer.

Forsidebilde: iStock

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar