Derimot: Kampen mot atomvåpen ble ikke vunnet.Nå får vi atombomber på USA-baser i Norge. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

1.mai-1964. Politikk og etterretning.

Av Trygve Horgen

I 1964 avtjente jeg verneplikten (rekruttskole) ved Hærens våpentekniske kompani, Helgelandsmoen i Hønefoss. (det blir 60 år siden)

I forbindelse med 1. mai som var en fredag, søkte jeg og fikk innvilget helgepermisjon. Jeg reiste til Oslo og innkvarterte meg på et overnattingsted for soldater.

1.mai om morgenen troppet jeg opp i permisjonsuniform på Youngstorget for får å delta i NKPs seksjon i toget. 

På denne tiden var det en stor debatt om NATOs planer om en felles atomvåpenstyrke i Europa. Som konsekvent motstander av NATO og deres opprustnings planer, var der flere paroler om dette i NKPs del av toget. Jeg ble bedt om å være med å bære et banner med teksten: »Nei til multilateral atomstyrke i NATO», som jeg selvfølgelig sa ja til. Underveis i toget fikk jeg et par tilrop fra Høyreungdom:» Det er ikke lov å demonstrere i uniform», uten at det gjorde noe inntrykk. Resten av dagen ble feiret i tradisjonelle former med samlinger og fest om kvelden. 

Mandag da vi stilte opp for dagen ble alle som hadde hatt helgeperm  beordret om møte på kompanisjefens kontor. (Vi var ca. 10 soldater) Der ble vi avhørt en etter en av en sikkerhetsoffiser. 

Da det var min tur spurte han hvor jeg hadde hvert på permisjon? Jeg svarte at jeg hadde vært i Oslo, slik det var skrevet i permisjonssøknaden. Ja, gjorde du noe spesielt i Oslo? Nei svarte jeg. Jeg gjorde som jeg pleier, deltok i 1.mai toget og andre arrangementer. Da spurte han om jeg hadde båret plakater, bannere eller lignende. Jeg svarte som sant var at jeg var med å bære et banner med ordlyden «Nei til multilateral atomstyrke i NATO»  Da spurte han om jeg ikke visste at det var ulovlig å demonstrere mot forsvaret i uniform. Ja, det vet jeg, men dette er ikke imot forsvaret men en politisk protest mot atomopprustning. Men er du, spurte jeg, sikker på at du handler innenfor norsk lov når du driver etterretning mot politiske ytringer? Jeg fikk ingen svar og avhøret ble avsluttet.

Det ble ingen felles atomstyrke i NATO, og Norge opprettholdte sitt vedtak om «ikke å plassere atomvåpen på norsk jord i fredstid».

Bl.a. på Haakonsvern marinebase vil USA kunne lagre atomvåpen i Norge

Grunnen til at jeg tar opp denne hendelsen nå, at på tross av dette har Norge nå vedtatt en avtale med USA om at de fritt kan disponere store deler av norsk territorium for utplassering av hvilke våpen, tropper og annet militært utstyr de finner er viktig for deres stormaktsinteresser. 

At alle partier på stortinget på forskjellig vis støtter NATOS opprustning. Og ingen forslag for avspenning og nedrustning er urovekkende.

Forsidebilde: Hentet fra «Nei til atomvåpen» sin hjemmeside.

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar