Derimot: Hva er den største trusselen mot menneskearten?Atomvåpen er den største faren for menneskeheten og alle former for liv – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Av Bharat Dogra.

Hiroshima, 6 august 1945: Fader Kleinsorge, en tysk misjonær, hørte klynkende stemmer fra folk som ba om vann. Da han klarte å nå stedet hvorfra stemmene kom, så han nesten 20 personer, alle i samme tilstand – ansiktene deres var fullstendig forbrente, øyehulene deres var hule, væsken fra de smeltede øynene rant nedover kinnene.

Temperaturen i hyposenteret av eksplosjonen når det dobbelte av det som trengs for å smelte jern. Ansiktet til en skolejente som satt nesten en kilometer unna ble brent til ugjenkjennelighet, hud ble slynget av skoldede kropper, hardt skadde sultende mennesker som ikke klarte å svelge noe på grunn av stanken av døde kropper – dette var ødeleggelsene forårsaket av en 12,5 kilotonns bombe i Hiroshima, som drepte og såret like mange mennesker som et masseangrep av 279 fly, fulllastet med bomber, som bombet by som er ti ganger så folkerik.

Nesten hundre tusen mennesker ble drept i løpet av få minutter i Hiroshima og Nagasaki i 1945, men hvis vi regner med de langsiktige dødsfallene forårsaket av indre blødninger, leukemi, og andre former for kreft, så var dødstallet trolig så høyt som 350 000. I tillegg fortsatte neste generasjon å betale for denne grusomheten i form av barn født med mental retardasjon, fysiske misdannelser og andre alvorlige helseproblemer.

Til tross for dette gjenstår det utrolig farlige og grusomme faktum, at menneskeheten nå besitter atomvåpen som er mange ganger kraftigere enn de som ble brukt i Hiroshima og Nagasaki, og det arbeides kontinuerlig med å øke ødeleggelseskraften til disse våpnene.

De medisinske tidsskriftene (inkludert The Lancet, BMJ og JAMA), tok nylig et enestående initiativ for sammen å publisere en felles lederartikkel 1 august 2023, der de ba om eliminering av atomvåpen i lys av deres uakseptabelt høye risiko. Denne artikkelen har på grunnlag av studier påpekt at en storstilt atomkrig mellom USA og Russland kan drepe 200 millioner mennesker, eller mer på kort sikt og potensielt forårsake en global ‘atomvinter’ som kan drepe 5 til 6 personer milliarder mennesker, som truer menneskehetens overlevelse.

Denne risikoen har blitt diskutert ofte og alvorlig frykt for atomkrig er uttrykt av flere fremtredende eksperter i sammenheng med den pågående Ukraina-konflikten. Her kan fire atomvåpenland være involvert – Russland, USA, Storbritannia og Frankrike. Selvfølgelig er USAs atomvåpen også utplassert i flere andre europeiske land, og i den grad blir disse også involvert, men våpnene er under kontroll av USA.

Bombingene av Hiroshima og Nagasaki viste hvilke ødeleggelser vi mennesker kan være i stand til. Det er vanskelig å se for seg kraften til moderne tids atomvåpen.

USA, Frankrike og Storbritannia vil neppe med vilje starte et angrep på Russland, og på samme måte er det usannsynlig at Russland bevisst angriper USA, Frankrike eller Storbritannia, på grunn av den enorme risikoen og sannsynligheten for en like ødeleggende gjengjeldelse. Imidlertid er risikoen for spenninger, mistanker over lang tid fører til at en utilsiktet atomkrig starter, basert på misforståelser av hverandres intensjoner og en tilfeldig hendelse på toppen av det. Som påpekt tidligere når dette først starter, kan dette veldig raskt føre til atomkrig. Med hastigheten som atomvåpen nå beveger seg mot målet, gir også svært lite tid til å rette opp svært kostbare feil.

Den andre muligheten som har vært diskutert er om Russland på et tidspunkt vil bruke taktiske eller relativt mindre atomvåpen mot Ukraina. Dette er svært usannsynlig, Russlands sikkerhetsdoktrine er at de vil bruke atomvåpen bare hvis det er alvorlig risiko for landets frihet, suverenitet og overlevelse. Derfor oppstår risikoen for atomvåpen fra Russland bare hvis NATO eskalerer risikoen for Russland utover en viss rød linje. Dette er grunnen til at risikoen for atomkrig fortsatt er tilstede i denne konfliktsonen.

Hvis USA/NATO lykkes med å tvinge Russland inn i et hjørne og omringe landet, selv om det virker svært usannsynlig akkurat nå, vil det tvinge Russland til å bruke atomvåpen. Hvis dette resulterer i at USA eller NATO også bruker atomvåpen mot Russland, og Russland gjengjelder, vet vi igjen ikke hvor dette vil ende. Dette får også frem den rene absurditeten og den ekstreme faren ved den vestlige/NATO-strategien, i stedet for å bruke diplomati.

Ettersom verdens ledere ikke oppfyller tilliten den har for å beskytte oss mot den verst mulige ødeleggelsen på jorden, er det på tide at folk over hele verden gjør freds- og nedrustningsbevegelsen så sterk at ledelsen kommer under økende press til å bevege seg mot en en tryggere nåtid og fremtid. I fredsbevegelsens visjon bør den første prioriteringen være eliminering av atomvåpen så vel som for eliminering av alle masseødeleggelsesvåpen.

Fra Global Research, publisert 15 april 2024.
Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker i orginalartikkelen. Oversatt av Northern Light
Orginalartikkel: Nuclear Weapons Are the Biggest Single Danger for Humanity and All Forms of Life.

Forsidebilde: Wikimedia Commons

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar