Derimot: Juni måned – nå skal det «feires»: Nå er det Pride-dager – «perverst»? – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Av Trond Ali Linstad

Det er en utfordrende tanke – men verd å tenke? Om dette er innholdet i Pride? Når det kommer til stykke. Ord er kraftfulle; dekker realiteter. Må ikke nødvendigvis bli visket ut.

Vi kan begynne med dette: Det er forskjell mellom norm og unntak. Greit å holde fast ved det. Og igjen være presis med ord. Pride snakker om «mangfold». Men det er et begrenset «mangfold», knyttet til seksualitet og kjønn.

Seksuelt mangfold

Det er om hetero, homo, bi, pan, trans med mere i forskjellige varianter. Om mono-, polygami, kjønnsskifte og annet. Alt betraktet som like bra. Normen er borte; unntak gjelder som like verdifullt.

Det er det generelle i Pride. Handling, praksis og relasjoner er i «flyt», normer borte for barn, for voksne og for samfunnet. Noe går utvilsomt tapt.

Hvem eier medier?

Aviser og andre medier fremmer ukritisk slike syn; er talerør for Pride-budskapet. Et naturlig spørsmål blir: Hvem eier disse medier? Lokalt sitter det en redaksjon – formelt styrt av en redaktør. Som tar innspill fra mediets eier – om han/hun innrømmer det eller ikke. Det er det faktiske forhold.

Tør vi ta et skritt videre? Samtlige større medier eies når det kommer til stykke, av en håndfull personer. De hører gjerne til i tre velkjente grupper; de tre største pengeforvaltere i verden: BlackRock, Vanguard og State Street. De styrer – det er sant å si – den globale propagandaen; legger opp til tanker og holdninger som store deler av folk skal ha.

Det er påfallende at Pride-ideologien mer eller mindre var ukjent for bare få år siden – for så å blomstre opp og dominere i opinionen på kort tid. Hjulpet og styrt av pressen. Med mektige eiere bak: BlackRock, Vanguard og State Street. Er det et sentralt innspill? Andre pengesterke milliardgrupper er med: «Word Economic Forum» og Bill Gates med flere.

Bred Pride-påvirkning

Pride-ideologien bidrar aktivt til å presse voksnes utfordringer om kjønn, seksualitet og samliv ned i barnehager og skole. (Stiftelsen MorFarBarn.) Barn skal påvirkes og formes av flytende seksuelle oppfatninger og normer.

Individuelt og samfunnsmessig forfall

Barn og samfunn blir usikre på regler og normer; ting svinger. Relativisme gjelder. Individets selvoppfatning og iboende forståelse blir rokket ved. Det sprer seg til samfunnet; normer og handlinger endres. Er vi i en prosess der det kollektive samfunnet lider; fellesskapet svekkes? Aktuelt spørsmål: Er det dette de styrtrike, milliardærene ønsker? Bryte ned, for å bygge opp noe nytt i deres egne interesser? Tilbake blir de som vil styre verden, hvem?

Verdier i samfunnet

Pride-tenkningen kolliderer med mange folks overbevisning om kjønn og seksualitet, samliv og ekteskap, foreldreskap og barns rettigheter. Pride bryter verdier ned.

«Perverst»?

Et spørsmål til er dette: Faller enkelte gjøremål og handlinger – fristilt i Pride-tenkningen – innenfor et begrep som iblant blir brukt: «perverst»? Folk flest har en fornemmelse av hva som er «normalt» og godt. Greit å ha jeg’et sitt knyttet til det.

«Perverst» kan være et ord å opprettholde. Ordet brukes om en ‘abnorm drift’, ‘i strid med naturen’. (Norsk ordbok. Bokmål. Cappelen.) ‘Pervers’ via fransk pervers, fra latin perversus; ‘ fordreid’. (NOAB, Det norske akademis ordbok.) Ord er for veiledning i livet.(Herland Report.)

Nye former i begrep og praksis

Det introduseres nye seksuelle former i begrep og praksis: «Perversitet normaliseres.» (Hanne Herland) Problemet med å normalisere homoseksualitet og legitimere samme kjønn-ekteskap er at normaliseringen ikke stanser der. Når døra er åpen, strømmer nye former på for normalisering av avvik. Det gjelder både for begrep og praksis.

Begrep

Homoseksuelle blir «gay»: glade, lystige. Et nytt begrep introduseres for pedofile; «tiltrukket av yngre personer». Pedofili er blitt en «seksuell orientering». Normalitet blir tonet ned.

Praksis

Voksne må beskytte barna mot skadelige påvirkninger.

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar