Derimot: Ingen spør: Hvorfor har USA vært i sammenhengende krig de siste 18 årene? – Derimot

Derimot.no
Derimot: Ingen spør: Hvorfor har USA vært i sammenhengende krig de siste 18 årene? – Derimot

derimot.no:

Av Paul Craig Roberts

Roberts har tidligere arbeidet i USAs finansdepartement og har vært medredaktør i Wall Street Journal. Hans siste bøker er The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West og How America Was Lost. Roberts var høyt oppe  i USAs administrasjon under president Reagan – han har derfor meget god erfaring fra innsiden av systemet i USA.

I 16 år har USA vært i krig i Midt-Østen og Nord-Afrika.  De har hatt utgifter på tusenvis av milliarder dollar, de har begått utrolige krigsforbrytelser, og de har sendt millioner av krigsflyktninger for å lage problemer for Europa.  Samtidig påstår Washington at de ikke har råd til sosiale trygdeordninger og medisinske forpliktelser og kan heller ikke finansiere en nasjonal helsetjeneste som ethvert annet sivilisert land har.

Når en ser på den enorme sosiale nød som de ikke kan betjene på grunn av de massive kostnadene til disse organiserte krigene, så skulle man tro at det amerikanske folket ville stille spørsmål om hensikten med disse krigene. Hva er det man oppnår med disse enorme kostnadene?  Hjemlig nød blir neglisjert slik at det militære/sikkerhets-komplekset kan vokse seg fete på krigsprofitt.

Mangel på nysgjerrighet hos det amerikanske folket, mediene og kongressen om hensikten med disse krigene, som bevislig er utelukkende basert på løgner, er bemerkelsesverdig.  Hvordan kan man forklare denne konspirasjonen av taushet, denne forbausende mangel på interesse for en slik sløsing med penger og menneskeliv?

De fleste amerikanerne ser uten interesse ut til å akseptere at disse organiserte krigene er regjeringens svar på 9/11. I tillegg til dette mysteriet har du fakta om at Irak, Libya, Syria, Jemen, Afghanistan og Iran ikke hadde noe med 9/11 å gjøre.  (Iran har ennå ikke blitt angrepet, unntatt med trusler og sanksjoner).  Men alle disse landene har muslimsk befolkning, og Bush-regimet og den prostituerte pressen har lykkes med å assosiere 9/11 med muslimer i sin alminnelighet.

Kanskje ville innbyggerne i USA og deres «representanter» i Kongressen protestere og gjøre innsigelser dersom de visste hva disse krigene virkelig går ut på.  Så jeg skal forklare deg hva Washingtons krig i Syria, og Washingtons tiltenkte krig i Iran handler om.

Er du klar?

Det er tre grunner til Washingtons krig i Syria..  Ikke USAs krig fordi Washington ikke er USA.

Den første grunnen har å gjøre med profitten til det militære/sikkerhets-komplekset å gjøre.

Det militære/sikkerhets-komplekset  er en kombinasjon av mektige private og regjerings-interesser som behøver en trussel for å rettferdiggjøre et årlig budsjett som overgår BNP i mange land.  Krig  gir denne kombinasjonen av interessene til private og regjering en rettferdiggjøring for de massive budsjettene. Dette er budsjetter der byrdene faller på skattebetalere i USA.  Deres reallønn har ikke blitt hevet i de siste par tiårene, mens gjeldsbyrden deres har økt for å kunne opprettholde deres levestandard.

Den andre grunnen har med de neokonservative å gjøre.

Og med de neokonservatives ideologi om verdens-hegemoniet til USA. I følge de neokonservative, som slett ikke  er konservative av noe slag, betød kommunismens og sosialismens kollaps at Historien har valgt «demokratisk kapitalisme», som verken er demokratisk eller kapitalistisk, som verdens sosio-økonomiske politiske system.  Og det er Washingtons ansvar å innføre USAisme i hele verden.  Land som Russland, Kina, Syria og Iran, som motstår usansk hegemoni, må destabiliseres og ødelegges fordi de står i veien for USAs overhøyhet.

Den tredje grunnen har med Israel å gjøre.

Det har med Israels behov for vannressursene i Sør-Libanon å gjøre.  To ganger har Israel sendt den oppskrytte israelske hæren for å okkupere Sør-Libanon, og to ganger har den oppskrytte israelske hæren blitt drevet ut av Hizbollah, støttet av Syria og Iran.

For å være helt ærlig, så bruker Israel USA til å eliminere de syriske og iranske regjeringene, de som skaffer militær og økonomisk støtte til Hizbollah.  Hvis Hizbollahs støttespillere kan bli fjernet av amerikanerne, kan Israels hær stjele Sør-Libanon, akkurat slik de har stjålet Palestina og deler av Syria.

Her har dere fakta: I 16 år har den uvitende befolkningen i USA latt den korrupte regjeringen i Washington å kaste bort billioner (billion=1000 milliarder) av dollar som trengs hjemme.  Istedenfor har de bevilget disse pengene for at det militær/sikkerhets-komplekset skal få profitt.  Dette for å tjene de neokonservatives ideologi om USAs verdensherredømme, og for å tjene Israel.

Det er helt klart: Demokratiet i USA er bedrageri.  Det tjener alle, unntatt befolkningen i USA.

Hva er så de sannsynlige konsekvensene av at USAs regjering tjener andre interesser enn USAs befolkning?

De mest positive resultatet er fattigdom for 99 % av befolkningen. Det verste resultatet er et atom-Armageddon.

Washingtons tjenester til det militær/sikkerhets-komplekset, til de neokonservatives ideologi og til Israel overser fullstendig følgende overveldende fakta.

Israels interesser for å få styrtet regjeringene i Syria og Iran står i sterk motsetning til Russlands interesser om å hindre import av jihadisme til Den Russiske Føderasjonen og Sentral-Asia.  Derfor har Israel satt USA i en direkte militær konflikt med Russland.

USAs militære/sikkerhets-kompleks som har finansielle interesser i å omringe Russland med rakettbaser er like mye i uoverensstemmelse med Russlands suverenitet som med de neokonservatives håp om USAs verdenshegemoni.

President Trump kontrollerer ikke Washington.  Men Washington er kontrollert av det militær/sikkerhets-komplekset (Se president Eisenhowers beskrivelse av det militær/sikkerhets-komplekset som en trussel mot amerikansk demokrati på youtube), av Israels lobby og av de neokonservative.  Disse tre organiserte interessene har kommet de amerikanske folket i forkjøpet.  Folket er maktesløse, og kan ikke bestemme noen ting om sin egen framtid.

Ethvert medlem  av Representantenes hus eller senator i USA  som var mot Israel ble slått av Israel når de skulle gjenvelges.  Dette er grunnen til at når Israel ønsker seg noe, går det enstemmig gjennom begge hus i kongressen.

Som admiral Tom Moorer, sjef for marinens operasjoner og leder for Joint Chiefs of Staff sa åpent: «Ingen president kan stå imot Israel».  Israel får det de vil ha, uansett hvilke konsekvenser det må ha for USA.  Og admiral Moorer har rett.  USA gir Israel nok penger hvert år til at de kan kjøpe vår regjering.  Og Israel kjøper vår regjering.  Regjeringen i USA er mye mer ansvarlig overfor Israel enn de er for sitt eget folk.  Avstemmingene i Representantenes Hus og i Senatet beviser dette.

De er ikke i stand til å stå imot lille Israel, men Washington tror at de kan oppføre seg som bøfler mot Russland og Kina.  At Washington fortsetter å provosere Russland og Kina er et tegn på galskap.  I stedet for intelligens, ser vi bare egoisme og arroganse, noe som kjennetegner idioter.

Det planeten Jorden, og beboerne, trenger mer enn noe annet, er ledere i Vesten som er intelligente, som har moralsk samvittighet, som respekterer sannheten, og som er i stand til å forstå begrensningene av sin egen makt.

Men Vesten har ingen slike mennesker.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Bilder/tekst: Knut Lindtner

Artikkelen har tidligere vært publisert på derimot.no

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar