Derimot: Norsk demokrati: Tror du virkelig at du er viktig ved valg?

Derimot.no

derimot.no:

Av Trond Ali Linstad

Du møter press for å stemme ved valg. Kommunevalg eller stortingsvalg. Du hører du er betydningsfull og viktig. Du kan legge fram ditt syn, fremme dine interesser og vinne gjennomslag for det. Tror du det, tar du feil.

For det første gjelder det dine dypere interesser. Du er blitt matet med hva de skal være. For det er andre som former tenkning, fremmer interesser, øver påtrykk og bidrar til hva du skal ønske og mene; hvem å være. Du er i virkeligheten manipulert. Av de som styrer og har påvirkningskraft i samfunnet. Vokt deg for dem.

Det er de med stor kapital, som eier arbeidssteder og bedrifter, styrer aviser og andre medier, er ledende i det offentlige rom. Tenk deg om; er ikke de fleste tanker, forslag og nyheter du får, i medier, blader og aviser, stort sett omtrent like? Du tilegner deg dem, de blir del av deg. Og så inviteres du til valg, om variasjoner av dem; de ledende tanker, i det «demokratiske» systemet. Du blir, på norsk: «bondefanget».

De makthavende og styrende – de med dominerende ideologi og tenkning: overklassen i samfunnet, kan vi kalle dem – påvirker oss alle, vi blir formet av dem. Som kloke folk har påpekt: «Den styrende klasses tenkning og ideologi blir samfunnets tenkning og ideologi.» Ved valg ber de om bekreftelse på det. Vi skynder oss til urnene, gjør vår «valgplikt».

Etter valget får vi bifall fra aviser, TV og andre om vi møter opp i tilstrekkelig antall. Det var et vellykket valg; «demokratiet» lever.

Så fordummende er dette blitt at kvaliteter ikke etterspørres. Middelmådigheter finner sin plass, glir greit gjennom. Det være seg til kommunestyrer eller regjering. Med oss på lasset.

Kritikk rammer oss selv! Skjerper vi oss ikke? Tenk nytt om det.

Les artikkelen direkte på derimot.no