Immunsvikt og D-vitaminer: Hva er egentlig immunsvikt?

Derimot.no

Vi hører stadig at folk med immunsvikt er mer utsatt for å bli alvorlig syke av bagateller. Folk med «alvorlig» immunsvikt er ekstra utsatt. Men hva er egentlig immunsvikt? Det er ikke like enkelt å finne ut.

Primær og sekundær immunsvikt

Immunsvikt deles i typene primær og sekundær. Den primære er genetisk medfødt, mens den sekundære immunsvikten kommer av ytre påvirkning.

____________________________________________________
Innlegget er hentet fra Mer D-vitamin!
____________________________________________________

PRIMÆR IMMUNSVIKT: Ifølge Norsk helseinformatikk, er primær immunsvikt (Primary immunodeficiency – PID) forårsaket av medfødte genfeil og omfatter 500 pasienter i Norge.

SEKUNDÆR IMMUNSVIKT: er et betydelig mer omfattende problem. Sekundær immunsvikt kalles også «ervervet immunsvikt«. Altså en immunsvikt som du har pådratt deg av en ytre faktor. Hva som er omfattet av begrepet sekundær immunsvikt er dårlig definert. Derfor er det også umulig å si hvor mange i Norge som er rammet.

Sykdommer som kommer av sekundær immunsvikt, kalles ofte «idiopatiske». Det betyr rett og slett «av ukjent årsak». Legene aner ikke hva som er årsaken. Derfor er det også umulig å behandle årsaken til sykdommen og legemidlene som brukes er bare beregnet på å behandle symptomer. Paradoksalt nok behandles symptomer på immunsvikt ofte med medisiner som er immunDEMPENDE.

Mangel på immunceller

En form for immunsvikt kalles «idiopatisk lymfopeni», eller på godt norsk «mangel på immunceller av ukjent årsak». Det som er rart er at vitenskapen har beskrevet i 40 år hva som er den mest opplagte årsaken til mangel på immunceller, eller nettopp lymfopeni: Immunforsvaret må ha tilgang til hormonet kalsitriol for å få til å produsere immunceller. Mangel på kalsitriol gir dårlig produksjon av immunceller.

Og hormonet kalsitriol produserer immuncellene av D-vitamin.

Absolutt ingen eksperter protesterer på at immuncellene må ha D-vitamin for å formere seg. Det er til og med beskrevet i Store Norske Leksikon:

«Gjennom den aktive formen kalsitriol påvirker D-vitamin genekspresjon og celledeling i enkelte celler, blant annet celler assosiert med immunforsvaret

Selv om det er solid dokumenter og ingen bestrider det, blir sammenhengen mellom D-vitamin og produksjon av immunceller aldri tatt med når leger og forskere leter etter årsaken til immunsvikt.

Behandler sykdommer ved å påføre immunsvikt

Immundempende behandling er å påføre pasientene immunsvikt for å gjøre dem friske. Medisinen slår av immunforsvaret. Immundempende behandling brukes blant annet for å behandle symptomer på autoimmune sykdommer ved å dressere immunforsvaret til å oppføre seg slik legene ønsker. Ingen autoimmune sykdommer har forklart årsak, så legene kan ikke behandle annet enn symptomene.

Siden biologiske legemidler slår av immunforsvaret, leveres medisinene også med ei lang liste med bivirkninger.

Biologiske legemidler brukes også for å slå av immunforsvaret hos pasienter som har fått transplantert organer. Dermed unngår pasienten at immunforsvaret frastøter det nye organet fordi det er en fremmed organisme.

D-vitamin er ikke immundempende

Det blir påstått at D-vitamin har immundempende virkning. Utgangspunktet for denne påstanden er at immunforsvaret kan bli «for sterkt». Dermed er utgangspunktet feil. Hvis immunforsvaret ikke kan bli «for sterkt», er det heller ikke noe behov for å dempe det.

Immunforsvaret kan ikke bli for sterkt, men det kan miste styringa. Det skjer når immunforsvaret mangler D-vitamin og dermed ikke kan lage mange nok av immuncellene som styrer immunforsvaret. De kalles Tregs eller på norsk «regulatoriske T-celler».

Denne forskningsartikkelen fra Universitetet i Oslo forklarer hva regulatoriske T-celler er. At det er hormonet kalsitriol (som immuncellene produserer av D-vitamin) som styrer produksjonen av regulatoriske T-celler er ikke nevnt i artikkelen. Tvert imot slår artikkelen fast at «Vi mangler i dag kunnskap om hvordan disse cellene fungerer på et molekylært nivå«.

Dermed ser immundempende medisin ut som en medisinsk generaltabbe. Medisinen forklares nettopp med at vi får autoimmune sykdommer fordi immunforsvaret har blitt «for sterkt». Myten om at immunforsvaret kan bli for sterkt har blitt så «sann» at den brukes til å advare folk mot å spise D-vitamintilskudd. D-vitamin er livsfarlig fordi det «styrker» immunforsvaret og kan gjøre det så «sterkt» at vi blir syke av det og trenger immundempende medisin.

Forsidebildet fra cottonbro on Pexels.com

70 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 70 ganger.

Post Views: 27

Les artikkelen direkte på derimot.no