Derimot: Det rotes med begrepene “miljø” og “grønt”.Grønt betyr ikke miljøvennlig. – Derimot

Derimot.no
Derimot: Det rotes med begrepene “miljø” og “grønt”.Grønt betyr ikke miljøvennlig. – Derimot

derimot.no:

I dag er det blitt slik at hvis en kaller noe «grønt» oppnår en automatisk velvilje overalt. I forskningen er det slik at skal en søke forskningsmidler må ordet «Grønt» med i søknaden uansett om det som det skal forskes på er grønt eller ikke.

Men folk blander begrepene miljø og grønt. De brukes om hverandre. Det viktige begrepet er «miljø». Etter min mening er «grønt» et begrep uten innhold, mens miljø dreier seg om hvordan vi påvirkes fra omgivelsene.

Men grønt er i dag blitt et «Sesam-sesam» (et trylleord fra eventyret «Tusen og en natt» som åpnet døren til pengene). Skriver du «grønt» er det viktigste gjort i søknader om penger. Hvor vanvittig det hele kan bli fremgår under.

Knut Lindtner
Redaktør

«Grønn» satsing i Eskilstuna skal slippe ut tonnevis med miljøgifter.

Fra Nya Dagbladet.

Industri-satsingen i Eskilstuna med fokus på produksjon av separatorfilm til de som produserer elbil-batterier  blir kalt en «grønn satsing». 

Men den påståtte klimasatsingen fører i stedet til at 900 tonn av det helsefarlige og forbudte kjemikaliet metylenklorid i stedet slippes ut i byen. «Det virker som om man i navnet til grønn omstilling kan gjøre hva som helst», sier Åke Bergman, professor emeritus i miljøkjemi ved Stockholms Universitet. 

I Sivsta utenfor byen Eskilstuna forbereder det kinesiske selskapet Shenzhen Senior Material produksjon av separatorfilm til blant annet Northvolt og andre som lager elbil-batterier. Satsingen skal være en såkalt «grønn omstilling», og er blitt kalt en «industriell revansj» av ordfører Jimmy Jansson.

Men selskapets separatorfilm blir framstilt med kjemikaliet metylenklorid, rapporterer Dagens Arbete.,  Dette kjemikaliet er såpass giftig at direkte innånding kan føre til døden, og det kan på sikt føre til kreft, skader på fostre, demens og nerveskader.

Dette kjemikaliet har vært forbudt i Sverige siden 1996, men selskaper kan søke om dispensasjon hos Kemikalieinspeksjonen. Bruken av dette kjemikaliet har sunket fra markante 427 tonn til 10 tonn i 2022.

Shenzhen Senior Material søkte om dispensasjon allerede i 2021, og fikk ja fra Kemikalieinspeksjonen. Det betyr at de kan bruke 2770 tonn metylenklorid i to år. Det er 267 ganger med enn det som brukes i Sverige i år.

«Det er bemerkelsesverdige volumer», sier Åke Bergman, senior professor ved Ørebro Universitet og professor emeritus ved Stockholms Universitet. 

«Det virker som om man i navnet til grønn omstilling kan gjøre nesten hva som helst. Og det bekymrer meg.»

Naboene er ikke informert.

Eskilstunas miljøkontor og länsstyrelsen i Sörmland har bedt om nærmere informasjon om gift-innholdet. Miljöprövnings-delegationen mente at man ikke hadde informert naboene i nærheten om dette utslippet, og ville stanse selskapet. Til tross for det har Mark-och miljödomstolen godkjent bruken.

Totalt har selskapet fått tillatelse til å slippe ut 900 tonn av de giftige kjemikaliet i løpet av en to års tid. Bergman mener at denne mengden er «illa».

«En så stor lekkasje vil jeg ikke se. Det er svært rart at man ikke kan lage systemet bedre enn at 900 tonn skal lekke ut. Det er forferdelig».

Forsidebilde er KI-generert

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar