Derimot: Utopi: CICERO mener Norge bør bli som Albania og Etiopia. – Derimot

Derimot.no
Derimot: Utopi: CICERO mener Norge bør bli som Albania og Etiopia. – Derimot

derimot.no:

Av Erik Bye

Dette er det siste fra CICERO, uttalelser om hvilke land Norge bør etterape:
«Noen land får all energien sin fra vann, sol, vind og varme i jorda»
Dette ble presentert i forskning.no, tirsdag 7. juni 2024.

Ingressen lyder:
«– De er der resten av verden bør komme, sier forsker.»

Følgende land har de energiformer CICERO tror er smart og bærekraftig:

Norge bør bli som:
Albania, Bhutan, Nepal, Paraguay, Island, Kongo og Etiopia.

CICERO vil selvfølgelig at Norge kvitter seg med olje og gass som energikilder. Det er fordi de tror på CO2-hypotesen og at 0.0016% fossilt CO2 i vår atmosfære bestemmer over alt annet når det gjelder klima.

Disse synspunktene er det CICERO-direktør Kristin Halvorsen og forskningsleder Steffen Kallbekken ved CICERO som står frem med. En dag det er 4-5˚C på morgenkvisten i Oslo, det er vindstille og leter Norge kanskje febrilsk etter jordvarme?

Problemet med dette utspillet er at Halvorsen er en administrator og Kaldbekken er forsker. De burde beholdt sine egne hatter på, ikke begynne å leke tiltaksoperatører. Hvorfor i all verden skal folk prøve seg på saker de naturlig ikke behersker?

Dieselsaken

Sist Halvorsen var en aktiv tiltaker var hun finansminister, rundt 2006-2007. Mange husker nok dieselsaken, der norske politikere ropte halleluja til å bytte bensin mot diesel. Det var noen få % mindre utslipp av CO2, dødsgassen i Regjeringen. De ble advart av eksperter. Som pekte på utslipp av dieseleksos, inneholdende kreftfremkallende dieselpartikler og NOx-gasser. Men, tror dere politikerne hørte på ekspertene? Nei, de hadde nok med sine indre stemmer. Så, det ble kjørt kampanjer, folk byttet til diesel, og politikerne var såre fornøyd. Inntil sannheten gikk opp for såvel EU som Kristin Halvorsen og klimaminister Erik Solheim. Det ble helomvending, fy til diesel! Og som et virkelig høydepunkt: Solheim påsto at EU hadde lurt ham og hele det politiske Norge. Han hadde naturlig nok helt glemt at eksperter i Norge advarte mot dette kampanje-utspillet om «heller diesel enn bensin på tanken». Slik går det når politikerne prøver å spille vitenskapsbærere og teknologer.

Feil hatt

Og nå er Kristin Halvorsen i gang igjen, denne gangen sammen med en klimaforsker i CICERO. Og hva er det de foreslår? Norge skal ta i bruk fornybare energikilder, det vil redde kloden fra det António Guterres skremmer med, et klimahelvete. Og de to fra CICERO peker på land som Albania, Bhutan, Kongo og Etiopia, i tillegg til Island. Disse bør være norske forbilder i spillet rundt «Det grønne skiftet» eller «Det store sluket» som noen også kaller det, det som Ola Borten Moe karakteriserte som «Galskap satt i system».

Norge som Albania?

Albania, Bhutan og Etiopia blir trukket frem, antakelig pga. energi fra vind, sol og vann. Tar vi med Nepal og Kongo så tviler jeg på om Norge bør ha disse landene som forbilder. Dette kan virke som «kirsebærplukking», noe klimabransjen er gode på. Plukke ut det du liker, og gjemme bort det ubehagelige, eller det som ikke er bærekraftig. Det er vanskelig å tenke seg at Etiopia, Bhutan eller Kongo er stater med et BNP som er noe å trakte etter. Nepal er så forskjellig fra Norge på så mange fundamentale samfunnsområder, at de fleste nordmenn vil nok betakke seg for det landet som noe forbilde.

Riktignok er Albania et lavkostland, og fristende som feriested i øyeblikket. Og selv om de er godt forsynt med fornybar energi, er nok ikke styresettet akkurat noe å trakte etter. Hvorvidt Halvorsen politisk er nærmere Albania enn den jevne nordmann er uvisst, men styreformen står nok ikke høyt på ønskelisten med tanke på valget her hjemme i 2025.

Klimavitenskapen

Og før jeg kikker på noen av detaljene i svovelprekenen til Halvorsen og Steffen Kallbekken, er det jo bare å minne om at:

* CO2-hypotesen er ingen reell hypotese, kan ikke falsifiseres, mangler data
* Svante Arrhenius ble falsifisert også i 2009
* Temperaturen endrer seg før CO2-nivået, årsaken kommer alltid før resultatet
* Klimaet kan ikke modelleres eller forutsies
* Klimafølsomheten er det ingen som har funnet eller bestemt
* Klimamålene er politiske påfunn
* Kun 0,0016% menneskeskapt CO2 kan ikke styre vårt enorme atmosfæriske system

Kort fortalt er det troen på den falske fortellingen til IPCC som gjør at de to fra CICERO heier på fornybar energi og «Det grønne skiftet». Av det som de to uttaler, er det verdt å merke seg dette:

Ulike muligheter

«De syv landene har tilgang på energi fra jordens indre, vann, sol eller vind.»
«Det er ikke så mange land som har store muligheter for vannkraft», sier Halvorsen.
«Mange kan likevel lage strøm fra solkraft. Det blir stadig billigere.»

«Det er også mulig å lage vindkraft på land og fra havet», sier hun.
«Fornybar energi kan produseres nesten overalt. I tillegg må landene kunne lagre strømmen.
«Sol- og vindkraft gjelder jo bare når sola skinner eller vinden blåser», sier hun.

«Bare tenk når det er mørkt på natta eller vindstille.»
«Da trenger de batterier», sier Halvorsen.

Gratulerer!

«Hva vil du si til disse syv landene?», spør journalisten.
«Gratulerer!», sier Steffen Kallbekken.
Han sier at landene er der resten av verden bør komme.

«Her er det mye å lære for resten av verdens land», sier Kallbekken.
Han sier også at verden går i riktig retning.

«Over 80 prosent av de nye strømkildene som ble laget i fjor var fornybare.»
Steffen Kallbekken sier også at landene som har kommet langt bør hjelpe de andre.

«Vi i Norge er veldig gode på vannkraft. Vi bør dele den kunnskapen, avslutter han.»

Erik Bye: Jeg må sitere fra Gudmund Hernes sin bokserie, «Hvorfor alt går galt»:

Finagle’s faktor:
«Passer ikke likningen, er det bare å forandre Universet.»

Det er sjelden en leser om forskere som fullstendig
har slått seg ned i «DET INVERSE UTOPIA»!


Forsidefoto: Istock

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar