Derimot: Det jukses systematisk! 40 % av den angivelige målte globale oppvarmingen siden 1850 skyldes målestasjoner i byer.

Derimot.no

derimot.no:

Av Chris Morrison

En stor ny studie av 37 forskere fra 18 land har konkludert med at globale temperaturanslag siden 1850 har vært sterkt misvisende, på grunn av av økende temperaturer i byene der termometrene er plassert. Det FN-støttede klimapanelet (IPCC) hevder at økende temperaturer i byer utgjør mindre enn 10 % av de globale oppvarmingen, men forskerne fant at tallet er nærmere 40 %. De så at temperaturmålinger for by/land indikerer en langsiktig økning i oppvarming på 0,89 °C per århundre, mens målinger utenbys kun viser en økning på 0,55 °C i samme tidsperiode.

IPCC mener at mennesker forårsaker all global oppvarming i moderne tid. De fremmer ideen om at temperaturen har steget med 1,09 °C siden 1850, med naturlige påvirkninger som bare bidrar med –0,1 °C til +0,1 °C – statistisk sett nær null. Dette er en politisk konstruksjon for å fremme netto nullutslipp. Med vår nåværende vitenskapelige kunnskap, er det umulig å beregne hvor mye av den nylige oppvarmingen skyldes mengden karbondioksid mennesker produserer ved å brenne fossilt brensel, sammenlignet med naturlige klimatiske variasjoner.

Det er ikke allment kjent at IPCCs posisjon om at mennesker forårsaker all global oppvarming, hovedsakelig er basert på en sammenligning av globale temperaturanslag produsert av datamodeller. Forfatterne av den nye studien forklarer at dette er retrospektive ‘prognoser’ av klimaet produsert av modellsimuleringer. De hevder at disse datasimuleringene er påvirket av urbane temperaturmålinger, og bruken av et «lav solvariabilitet»-estimat. Anklagen er at IPCC bagatelliserer effekten av solinnstråling (solskinn) som kan forklare mye av den påståtte oppvarmingen siden slutten av 1800-tallet.

Den siste artikkelen, publisert i det vitenskapelige tidsskriftet ‘Climate’, er en av en serie akademiske advarsler om at globale temperaturdatasett er alvorlig påvirket av urbane temperaturmålinger. IPCC fortsetter å gjemme hodet i sanden, og sier at det ikke har kommet nyere funn som endrer deres syn på at eventuelle ukorrigerte effekter fra urbanisering, eller at endringer i arealbruk har økt lufttemperaturen på land med mer enn 10 % . IPCC ble opprettet i 1988 kun for å se på menneskelig påvirkning på klimaet, så det er ikke vanskelig å forstå hvorfor det ikke ser ut til å ville prøve å undersøke problemet.

Dr. Roy Spencer og professor John Christy ved University of Alabama i Huntsville, fant at opptil en femtedel av all global oppvarming rapportert av 20.000 værstasjoner, var ugyldig på grunn av feilmålinger fra ikke-klimatiske data. Enda verre, de fant ut at NOAA, langt fra å fjerne urbane feilmålinger, heller hevet temperaturene i målingene enn å senke dem.

Den amerikanske meteorologen Anthony Watts har brukt det siste tiåret på å fremheve de mange feilene i globale temperaturdatasett. Data samles inn av statlige organer fra et værstasjons-nettverk «som aldri var ment å oppdage tegn på global oppvarming», bemerker han. Hans banebrytende arbeid fant nylig at 96% av amerikanske værstasjoner er «ødelagt» av lokal påvirkning fra utbygging av byer rundt dem.

De amerikanske temperaturdataene utgjør en viktig del av det globale tallmaterialet for oppvarming. Etter Watts syn er det bare ett værstasjonsnettverk som er nøyaktig nok til å oppdage et klimaendringer. Det ble etablert i 2005 av NOAA som et toppmoderne system som bruker 114 værstasjoner over hele USA, som er spesifikt plassert vekk fra byer som gir ikke-klimatiske effekter på målingene. Nettverket kalles U.S. Climate Reference Network og funnene de siste 18 årene viser lite oppvarming i løpet av denne perioden, et faktum som får Watt til å konkludere med at funnene er skjult av amerikanske myndigheter.

Den nåværende tilstanden er godt oppsummert av de 37 forskerne som bemerket i deres nylig publiserte artikkel: «Vitenskapen om klima er ennå ikke i en posisjon til å fastslå om oppvarmingen siden 1850 er menneskeskapt, naturlig, eller begge deler».


Fra The Daily Sceptic, publisert 5. september 2023.
Oversatt av Northern Light fra engelsk og forkortet. Linker, oversikter og diagrammer i originalartikkelen.
Chris Morrison er Daily Sceptics redaktør for miljøsaker.
Originalartikkel: 40% of Apparent Global Warming Since 1850 is Due to Urban Heat Corruptions, Major Study Finds.

Les artikkelen direkte på derimot.no