Når “venstresiden” støtter krigene til USA og Nato. Da blir Russland automatisk fienden.

Derimot.no

Melding før Storkrigene

Av Jan Hårstad 

SV har konsekvent støttet alle de blodige Nato-krigene som har ødelagt mange stater og drevet millioner på flukt. Det begynte med bombingen av Jugoslavia i 1999 og det eneste unntaket som finnes er krigen mot Irak i mars 2003.

Allerede i 2012 utkom det en bok på Aschehoug som detonerte den myten at Norge skulle være en supermakt innen fred. Den het «Fredsnasjonens grenseløse våpenhandel» og påpekte allerede den gang at Norge akslet seg til å bli en stormakt for kvalitetsvåpen, gjerne utviklet sammen med partnere som Raytheon og Lockheed Martin, Krupp og Thyssen. Mye norske våpen har blitt brukt i krigen i Jemen.

Den moderne norske «venstresida» er minimalt interessert i det militærindustrielle kompleks utvikling i Norge. Det var Jens Christian Hauge som startet prosjektet og da kan vi lese hos redaktør Braanen at slike typer er nå savnet innen AP – samt andre teknokrater.

På samme vis nekter «venstresida» noe djupdykk i verdensøkonomien og de geopolitiske endringene som finner sted. Det blir i hovedsak synsing og meldinger av denne type: Vi hør HEIE på kreftene i Washington, Brussel, Moskva som leter etter en fredelig løsning. (Braanen 1. feb.)

Er dette våre venner i dagens verden?

Mye tyder på at «venstresida» overhodet ikke ser at dette er inngangen til en kollisjon mellom den transtalantiske verden og den Eurasiatiske. De mest nærsynte og upussede briller anvendes i mikroskop.

Det var da bare å vente at en fra SV-aristokratiet, Snorre Valen fra Kringkastingsrådet, melder seg på i Klassekampen for å gi Braanen og Ingrid Fiskaa en leksjon i realpolitisk forståelse av Ukrainakonflikten for Braanen-Fiskaa gir altfor stor forståelse for den suverene nasjonalstaten Ukraina. Denne har vært krenket av Russland i åtte år.(3. feb. 2022)

Valens realisme består i romantisering av nasjonalistatsprisippet og setter ikke Ukraina inn i noen historisk kontekst. At statskuppet i 2014 hadde koster USA mange milliarder dollar å bygge opp – skal vi tro Victoria Nuland og hadde som motor samarbeidet mellom Nato-stater og Stepan Banderas nynazister i landet. 

Akkurat samme modell av regimeendringer gjorde seg gjeldende i Hvitrussland i august 2020, men mislykkes. Det er ingen grunn til å tro at denne fargerevolusjonen kostet mindre enn Nulands revolusjon i 2014.

Hele poenget med denne hellige nasjonsromatikken som Valen står for, er å lage et langt perlekjede av Nato-styrte stater som strekker seg fra Estland til Romania og Georgia. Og hvorfor alle de enorme pengebeløp til atomraketter, droner, Javelin tanksraketter som alle Nato-stater bidrar til, også Norge med 200 soldater under tysk kommando i Latvias RUKLA.

Valens realisme består i å utsjalte selve den militærstrategiske hovedtanken: at Nato ønsker seg en krig mot Russland. Men som ventet av en SVer: det er Russland som krenker Ukraina militært. Derved havner SV igjen på det som har vært deres hovedlinje i internasjonal politikk helt siden 1999.

De støtter konsekvent aksen USA-NATO-EU i verdens krigerske geopolitikk. SV-ledelsen fikk stående applaus på et landsmøte hvor de gikk inn for å bombe Libya. Nå må ingen – ingen bli forundret om SV på neste landsmøte anbefaler full krig mot Russland og en må heller ikke bli forundret om Klassekampen havner med en kritisk bemerkning på samme linje.

Blackwater is in Donbass with the Azov battalion, by Manlio Dinucci
Azov-bataljonen med sterke nynazistiske innslag. Er dette våre venner i Ukraina?

Det vakte overhodet ingen oppmerksomhet at gamle AKPer Edvard Hoem i Oslo Militære Samfund opptrådte som Nato-tilhenger. Ingen protesterte eller syns at dette var merkelig.

Det man skal mene innen «venstresida» i dag er at den kapitalistiske verdensimperialismen, aksen USA-NATO-EU- kjemper og kriger for mer demokrati og menneskerettigheter og «nasjonal selvstendighet» under Nato. 2 millioner døde på tyve år spiller ingen  rolle.

Norge går nå inn i en tragisk-komisk reprise på 1938-40. Hovedfaren er Russland, send soldater til Finnmark. La Tyskland få trene vinterkrig på Hardangervidda, de er så fredelige. 

Hvor mye smør skal det være i margarinen? Temaet på det norske Stortinget i april 1940.

10 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 10 ganger.

Post Views: 62

Les artikkelen direkte på derimot.no