Derimot: Det har lenge vært en målsetting: Å bryte ned de europeiske nasjonalstatene.

Derimot.no

derimot.no:

Hvordan oppstod Jihadismen?

Av Jan Hårstad

Peder Jensen har en artikkel i Document 15. februar som er høyst lesverdig hvor han spør hvor europeere skal gjøre av seg når islam overtar. «Europeerne mister Europa.» Og hele kommentarfeltet henger seg på denne realistiske trusselen uten at en eneste stiller spørsmålet om hvordan denne situasjonen oppsto.

Å skulle redegjøre for dette er umulig i kortform. Derfor bare noen momenter:

Et berømt essay av FARAJ i 1981 het «Den glemte plikt» og manet til en oppgraving av konseptet JIHAD. Faraj mente åpenbart at Vestens kriger og herjinger i islamske stater gjorde dette påkrevet. 1981.

Hvorfor er islam så mektig i USA? På midten av 1950-tallet var Vesten bekymret for at Midtøsten skulle bli en Sovjetisk koloni. Som et mottrekk mot denne trusselen inngikk Vesten en allianse med erkekonservative muslimske stater og Muslim Brotherhood fordi alle disse hatet ateistisk Kommunisme.

Denne alliansen skulle vare i tiår framover og toppet seg i Afghanistankrigen 1979-89 hvor Jihadene fikk opplæring etter CIAs manualer for geriljakrig. Først i 1998 kom Jihadene på banen i et brudd med USA-Alliansen.

Da hadde de isralelske zionistene terrorbombet Beirut i 1982 og regissert Sabra-Shatila massakren som bare var en av mange ugjerninger.

Etter den arabiske oljeboykotten 1973 fattet EU vedtaket om den euro-arabiske alliansen som åpnet døren for muslimsk masseinnvandring. EU skulle få tilgang til olje og gass mot at muslimene fikk sette opp moskeer.

Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi var en østerriksk forfatter, politiker og grunnlegger av Paneuropa-unionen… (Fra Wikipedia)

Peder Jensen berører også FNs rolle uten å gå i dybden. Allerede i 1923 skrev EUs far Coudenhove-Kalergi at raseblanding var helt nødvendig og sett fra hans synspunkt var det et redskap for å knuse europeisk nasjonalfølelse og nasjonalstater. Går man gjennom FN-dokumenter fra slutten av 1950-tallet sluttet FN seg helt og holdent til Kalergiplanen og har siden vært motoren for raseblanding og fjerning av nasjonalstater. Norske politikere applauderer alt dette.

Det er jo heller ikke slik at Nato/USA i dag har oppgitt alliansen med Islam. I 2007 var linja denne: å føre Muslim Brotherhood til makta i hele den arabiske verden. Den som har skrevet best om dette prosjektet er avdøde Samir Amin for de som vil til bunns i saken.

Document-folket har under hele Gazakrigen opptrådt som en slags fotball-supporter gjeng for zionistisk folkemord og dette klarer ingen å sette i forbindelse med at Europa blir utrivelig polarisert. Europa fortsetter å levere våpen til Israel samtidig som folk med palestinaskjerf jages på gatene og helst bør i forvaring.

Er det så noe rart at spenningen stiger over det ganske Europa? Se det vil ikke Document-folket sette i sammenheng med applausen for israelske ugjerninger.

Forsidebilde: iStock

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar