Derimot: Skyggeboksing i Sørkinahavet? Vil USA fremprovosere en krig?

Derimot.no

derimot.no:

Det skjer noe hele tiden i Sørkinahavet

Pensjonert oberstløytnant Einar Magnus Ødegård

En ny bit om den uvanlige krigen som sansynligvis foregår i Sør-Kinahavet kom i Global Times, Beijing i går. Avisen regnes som regjeringsorgan. 

Overskrift: ‘Head-on blow from China awaits if US dares to provoke China’s core interest in South China Sea’.

Artikkelen beskriver USA som en inntrenger fra en annen del av verden som ikke har noe i Sør-Kinahavet å bestille. Likeså beskrives ASEAN-landenes arbeid med en ‘Code of Conduct’ for å finne en fredelig bindende løsning på kyststatenes forskjellige krav om havrettigheter.

Som eksempel tilbød Kinas daværende utenriksminister Qin Gang 21.-23. april 2023 under et møte i Manila å forhandle om partenes havrettskrav, noe som bryskt ble avvist av president Marcos. 

Oversatt kan overskriften bli forstått:

Dersom angrepsstyrkene ikke trekker seg tilbake men åpner ild mot kinesiske mål, skal Kina senke angrepsflåten.

De har sannsynligvis våpen til å klare den jobben.

Vi vet at et stort antall marinefartøyer inkl. minst en hangarskipsgruppe fra USA, og fartøyer fra Australia og Japan skal drive øvelse ‘Indo Pacific Deployment Exercise’ i fem måneder. Om kinesiske tiltak finnes bare meldingen fra AFP 24. august: ‘Hundrevis av kinesiske kystvaktfartøyer, marinefartøyer og andre skip patruljerer omkring de kinesiske basene i Spratly’.

Kina har svært mange trålere som kan brukes til å blokkere krigsskipene til USA/Australia/Japan.

Som under operasjonene mot en amerikansk hangarskipsgruppe i månedskiftet sep.-okt. 2021, har kineserne sannsynligvis en stor flåte som engasjerer angrepsstyrkene med sivil ulydighet.

Hvordan sivile skip er ulydige mot en fiendtlig flåte krigsskip kan omfatte: 

   – Fiendtlige krigsfartøy sperres av sivile skip foran og akter, andre utfører skrå kollisjoner og utfører press. Skipene i den kinesiske sivile krigsmarine er bygd av stål, og har forsterket  baugparti til formålet 

   – Elektronisk krigføring med stor effekt kan lamme alt samband, jfr. da et russisk fly jammet en amerikansk destroyer i Svartehavet. Internsambandet og våpensystemene på destroyeren fungerte ikke. Da styresystemet i destroyeren også var elektronisk, ble skipet liggene å drive så lenge jammingen varte. Det er feil å tro at kineserne har dårligere materiell og kunnskap om elektronisk krigføring en russerne.

  –  Bruk av lyd, lys, røyk, sperreballonger, og alt annet som kineserne finner tjenlig i sin sivile ulydighet mot en tilsynelatende militær overmakt. 

  Denne uvanlige krigen ‘om Kinas sentrale interesser i Sør-Kinahavet’ har bare to mulige avslutninger: 

Angriperne velger å bruke våpenmakt for å starte en krig, eller at de for fjerde gang velger å sende angrepsstyrkene tilbake til sine fredsbaser uten å ha oppnådd noe som helst i Sør-Kinahavet. Det skjedde med amerikanske hangarskipsgrupper to ganger i april, og en gang i månedskftet sep.-okt. 2021.

Les artikkelen direkte på derimot.no