Derimot: Den økte dødeligheten.Hvorfor diskuteres ikke fenomenet? – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Under er en oversikt. Det gjelder artikler og videoer om fenomenet overdødelighet som oppstod i etterkant av covid-vaksineringen. Men prosessen med stans i befolkningsveksten startet lenge før.

Mange vil nok se på en nedgang i den globale befolkningen som en fordel. Men spørsmålet er om dette bare er resultat av en prosess som skyldes forbedrete leveforhold, bedre utdanning og arbeidsmuligheter, særlig for kvinner, osv. Eller om det er krefter som fremmer en slik utvikling ut fra en helt annen agenda?

Knut Lindtner
Redaktør

En overflod av dødsfall og avfolkning: Skal vi bare sitte der bekymringsløse og la dette skje?

Av John Campbell, Paul Craig Roberts, Makia Freeman, Peter Koenig, Joseph  Mercola, Jeremy Kuzmarov, Stop World Control og professor Michel Chossudovsky.

En overflod av dødsfall – hvorfor blir ikke dette diskutert i mainstream media? Hvorfor er ikke dette en toppsak i kongressen eller i parlamentet?

Dette er en samling relevante Global Research-artikler som fokuserer på flere underliggende årsaker til denne overfloden av dødsfall, første gang publisert av Paul Craig Roberts.

Korte utdrag a disse artiklene gjengis her i Global Research, etterfulgt av en video av John Campbell.

  1. Faren med 5G: 13 grunner til at 5G teknologien vil bli en katastrofe for menneskeheten.

Faren med 5G kan ikke bli overvurdert.

5G (5. generasjon) rulles nå ut i mange byer rundt om i verden. Samtidig, etter hvert som vi blir klar over at teknologiens forferdelige innvirkning på helse og privatliv øker, kommer det mange steder utsettelse eller forbud mot den. Det har skjedd i hele land, som Belgia, i kantonen Vaud i Sveits og i San Fransisco i USA. 

Radiofrekvent stråling (RF eller RFR) og elektromagnetiske områder (EMF) øker stadig og det er påvist en ny type forurensning – miljøforurensing.

Forfatteren kommer med 13 farer med  5G som kan føre til ubegrenset med katastrofer for helse og privatliv om vi ikke går sammen og stanser det.

Av Makia Freeman.

2.  Avfolkning: New York Times spår massiv reduksjon i folketallet.

«Det er færre babyer som skriker».

Det er flere forlatte hjem.

Mot midten av dette århundret, når alle dødsfallene blir begynner å få virkning på antall fødte, vil vi se en endring som vil bli vanskelig å fatte. I hele verden opplever landene en stagnasjon i folketallet og at fertiliteten svikter, en svimlende tilbakegang som vi aldri har sett maken til i historien.

Det vil gjøre fødselsdager for ettåringer sjeldnere enn begravelser,. Tomme hjem vil bli et vanlig trist syn. Og det bare fortsetter.

I Italia lukker man allerede barselavdelinger. Man kan se spøkelsesbyer i det nordøstlige Kina. Universitetene i Sør-Korea finner ikke nok studenter. I Tyskland er hundretusener av eiendommer jevnet med bakken. Hele land blir omgjort til parker.

Er alt dette sant? Det står igjen å se. Vi får se.

Artikkelen nevner ikke nedgangen i fødselstallet i forbindelse med covid-pandemien, denne påtvungne og på mange måter giftige – vaksinasjons-kampanjen med ikke-vaksine. I stedet fikk vi en ny, og ikke-testet mRNA-type «genterapi»  som USAs CDC tillot brukt som «nødtiltak». Og det på en «pandemi» som manglet alle kjennetegn på en pandemi, men som ble pumpet opp til å se ut som en pandemi.

Så opplevde vi at nesten alle dødsfall, uansett årsak, til og med bilulykker, ble kategorisert som covid-dødsfall.

Av Peter Koenig.

Foto: Wikipedia

3.   Bill Gates planer for en ny katastrofal smitte.

Den 23. Oktober 2022 var Bill Gates, John Hopkins-univerisitetet  og Verdens Helseorganisasjon vertskap for «øvelse på en global utfordring» som de kalt «Catastrophic Contagion». (Katastrofisk smitte) Det handlet om en ny (og så langt fiktiv) smitte som de kalte «syndrom om et alvorlig epidemisk lite kjent virus (enterovirus). som går på åndedrettet – 25», forkortet til  SEERS-25.».

Enterovirus D68 forbinder vi med forkjølelse og influensa-lignende sykdommer hos barn og tenåringer. I sjeldne tilfeller kan det føre til hjernehinnebetennelse eller en akutt nevrologisk tilstand som resulterer i muskelsvakhet og tap av reflekser i en eller flere kroppsdeler.

Enterovirusene A71 og A6 er kjent for å gi sykdom på hender og føtter og i munnen , mens poliovirus et prototypisk enterovirus som fører til poliomylitt, en livstruende sykdom som oftest rammer barn under 5 år. Så viruset de modellerte i denne simuleringen ser ut til å være noe som ligner på enteroviruset D68. , men verre.

De trente opp afrikanske ledere til å være med på fortellingen.

Typisk nok skulle Catastropihic Contagion-øvelsen fokusere på å involvere lederne i afrikanske land og trene opp dem. Deltakerne var 10 nåværende og tidligere helseministre og offentlige helsearbeidere fra Senegal, Rwanda, Nigeria, Angola, Liberia, Singapore, India og Tyskland, og også Gates selv.

Av dr. Joseph Mercola.

4.  Israels ekspertise på å passivisere palestinerne er etterspurt av kapitalistiske eliter etter hvert som uroen befolkningen rundt om i verden vokser.

« Samtidig som verden ser med gru på Israels militære angrep på folket i Gaza, sitter folk igjen og undrer seg over hvorfor verdenslederne ikke gjør mer for å stanse Israel. De lar jo bare Israel komme seg unna med disse massemordene».

Jeff Halper, en amerikansk/israelsk antropolog, har skrevet utallige bøker om israelsk historie. Han har er klart svar. Han sier at lederne i landene rundt omkring i verden føler seg mer usikre etter hvert som rikdommene i økende grad blir konsentrert i hendene på en bitteliten kapitalist-elite. Den folkelige misnøyen er en økende trussel om opprør.

Stor overvåkningsdrone.(Foto: Wikipedia)

Israel blir respektert nettopp fordi de behersker teknikken med å kontrollere befolkningen i Palestina, et forhold som mange ledere gjerne vil etterligne når det gjelder minoritetsgrupper innenfor sine grenser.

Deler av Israels fortrinn er, ifølge Halper, utviklingen  av en formidabel våpenindustri, slik at de kan forsyne forskjellige land rundt i verden med høyteknologiske våpen, nettopp for å kontrollere befolkningen.

Israel er i forkant med utviklingen av overvåknings-satelitter, overvåkningsdroner og bevæpnede droner, kunstig intelligens til å gjenkjenne systemer, spion-dingser, kontroll på menneskemasser og cyber-teknologi – som de selger rundt omkring i verden.

Av Jeremy Kuzmarov.

5. WHO planlegger å ha 10 år med pandemier. (2020 – 2030)

«PLANEN er en offisiell agenda fra Verdens Helseorganisasjon om å ha ti år med evigvarende pandemier – fra 2020 til 2030. Dette er blitt avslørt av WHO-virologisten Marion Koopmans.  Vi vil også få se sjokkerende bevis på at den første pandemien var planlagt og skikkelig annonsert, før den slo til..

En gruppe på nesten tusen leger i Tyskland, kalt «Doctors for information», og er støttet av mer enn 7000 profesjonelle innbyggere, inkludert advokater, forskere, lærere osv., har kommet med en sjokkerende kunngjøring på en nasjonal pressekonferanse:

«Corona-panikken er et spill. Det er juks, ja en svindel. Det er på tide at vi forstår at vi befinner oss midt i en global forbrytelse».

Denne store gruppen medisinske eksperter har utgitt en avis som kommer ut med 500 000 eksemplarer hver uke. De ønsker å varsle befolkningen om feilinformasjonen som mainstream media kommer med om coronaviruset.

6. Er en video med John Campbell.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst
Forsidebilde: Daniele Cultrera

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar