Derimot: Tør ingen henge bjella på katten? Har vaksinene noe med den skyhøye overdødeligheten i Norge å gjøre?

Derimot.no

derimot.no:

Dette innlegget er hentet fra det danske nettstedet Snaphanen. Vi noterer oss at den ifølge statistikken er den norske overdødeligheten svært høy på tidspunktet den ble målt. Over 20%.

Det er tabu i norske medier å spørre om vaksineringen er en viktig del av årsaken. Det er denne tausheten som er mest påfallende og urovekkende. For jo lenger den varer desto sterke blir mistanken om at det er tilfelle i og med at overdødeligheten vedvarer.

For min egen del begynner jeg å spørre meg selv om det ikke finnes tenkende mennesker innad i helsevesenet. Tausheten derfra er nærmest total, med noen få unntak. De står jo midt oppe i situasjonen og ledere med oversikt skulle for lengst begynt å rope varsko.

Vel, det kan det jo tenkes de gjør dette innad i systemet, men at det stoppes før det kommer ut. For det er svært mange som har sviktet sin oppgave under vaksineringen og pandemitiltakene. De har godtatt en rekke meningsløse tiltak og pålegg ovenfra. De har på ulikt vis bidratt til å pushe en eksperimentell vaksine på befolkningen. Det var en vaksine en ikke ante langtidsvirkningen av. De fleste gjorde det i god tro. Det er det mest skremmende. For det fortelle om et system som fratar folk muligheten og evnen til kritiske spørsmål – i motsatt fall risikerte de å ødelegge karrieren.

På det norske Stortinget er det ingen som viser vilje til debatt om saken.

Knut Lindtner
Redaktør

Gennemsnittet i de 27 EU lande er 17.8 %. Danmark ligger noget over gennemsnittet med 22.4%. Målingen er foretaget d. 17.2 2023 kl 11:00 så tal kan have ændret sig siden da. Slå op i Eurostat på “Excess mortality by month.”

Man hører og ser hos dr. Campbell at man altså kan debattere overdødeligheden i det engelske parlament i modsætning til det danske. Jeg forestiller mig, at det skyldes en helgardering i Folketinget. Nogle i toppen fornemmer, at en bombe kan springe, og derfor ønsker de, at den detonerer så langt væk fra dem selv som muligt. Det stinker langt væk af dårlig samvittighed. Iøvrigt er mange medlemmer formentlig alt for uvidende til at kunnne bidrage med noget i en debat, da de orienterer sig i danske medier alene.

Forsidebilde: Raychan

Les artikkelen direkte på derimot.no