Derimot: Covid, vaksiner og overdødelighet Nakstad og Folkehelseinstituttets slakt av berettiget kritikk

Derimot.no

derimot.no:

Av Jarle Aarstad

Vår preprint som viser at covid-vaksinasjon fører til økt overdødelighet slaktes av Espen R. Nakstad, Helsedirektoratet, og Folkehelseinstituttet, men har de en bedre forklaring?

Nei, det har de ikke. En forklaring er at covid-assosierte dødsfall økte under den norske gjenåpningen i 2022. [1] Men verden er større enn Norge, og i EU økte overdødeligheten utover i 2022 [2] tross fall i covid-assosierte dødsfall på vårparten. [3] Økning i overdødelighet mot slutten av 2022 kan derfor vanskelig tilskrives covid-assosierte dødsfall.

Et annet forhold er at det i Europa gjennom 2022 var overdødelighet i alle aldergrupper, inkludert blant barn. [4] Få barn dør av covid, og forklaringen på overdødelighet må derfor være en annen. Statistikken er kritisert, [5] men Folkehelseinstituttet medgir at «Samletall fra Europa har vist at den kumulative totaldødeligheten blant barn 0-14 år har økt siden midten av 2021». [6] Tilsvarende tall fra England viser overdødelighet i aldersgruppen 0-24 år fra samme periode. For øvrig er det overdødelighet, inkludert blant barn og unge, så langt i 2023.

Vår preprint [7] er videre kritisert for å ikke å studere sykelighet og årsaker til død, men førstnevnte forhold fanges opp kontrollvariablene forventet levealder, befolkningens medianalder og dødelighet i pandemiens to første år. Årsaker til død studerer vi ikke, men med siden alvorlige vaksinasjonsrelaterte bivirkninger er påvist i ulike sykdomskategorier, [8] utelukker vi ikke at covid-vaksinasjon tilsvarende kan medføre ulike dødsårsaker. I tråd med dette viser engelske data overdødelighet i flere sykdomskategorier.[9]

Videre har vi aldri hevdet at covid-vaksinasjon ikke kan gi en midlertidig beskyttelse, [10] men på sikt viser studien vår økt dødelighet. Ideelt skulle bidraget, i likhet med mange bidrag fra Folkehelseinstituttet, vært fagfellevurdert, men det alene garanterer ikke forskningskvalitet. [11] Det er dessuten krevende å publisere forskning som utfordrer økonomiske og faglige interesser. En god fagfellevurdering er imidlertid den debatten vi nå har hvor data er offentlig tilgjengelig.

Vi har ingen yndlingsteori, men vært opptatt av å forstå årsaker til overdødelighet så mennesker i faresonen får hjelp. Det håper jeg også Nakstad og Folkehelseinstituttet er opptatt av.

Preben Aavitsland, Folkehelseinstituttet, uttalte nylig at «mange bruker overdødelighet til støtte for sine yndlingsteorier om at vaksinene er farlige», [12] og ordvalget tangerer usakligheten i hans sammenligning av «anti-vaksere» med «putinister». [13] Hvem disse «mange» er eller hans empiriske grunnlag for å sammenligne «anti-vaksere» med «putinister» vet jeg ikke, men vårt anliggende var å teste hypotesen om covid-vaksinasjon øker overdødelighet. Dessverre fikk den empirisk støtte. Vi har ingen yndlingsteori, men vært opptatt av å forstå årsaker til overdødelighet så mennesker i faresonen får hjelp. Det håper jeg også Nakstad og Folkehelseinstituttet er opptatt av.

Dette skrev Preben Aavitsland. Er dette en seriøs måte å takle uenighet på?

Slakt gjerne studien vår, men for mennesker i faresonen bør alle steiner snus til vi forstår årsaker til overdødelighet, inkludert blant barn.

Nylig var det en kort periode med underdødelighet, og ingenting hadde vært bedre om vi nå, uansett årsak, kunne legge tiden med overdødelighet bak oss. Men tallene svinger, og før vi kjenner langtidstrenden håper jeg derfor Nakstad og Folkehelseinstituttet er føre var og iverksetter tiltak for å forstå og håndtere historisk høy overdødelighet. Slakt gjerne studien vår, men for mennesker i faresonen bør alle steiner snus til vi forstår årsaker til overdødelighet, inkludert blant barn.


Linker

1) https://bergen.dagbladet.no/nyheter/slakter-norsk-coronastudie/78562462

2) Excess mortality by month

3) https://www.statista.com/statistics/1102288/coronavirus-deaths-development-europe/

4) https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps

5) https://www.faktisk.no/artikler/0gpvg/nei-barnedodeligheten-er-ikke-attedoblet-etter-at-vaksinene-ble-rullet-ut

6) FHI – Ukesrapporter

7]) https://www.preprints.org/manuscript/202302.0350/v1

8) Legemiddelverket – Rapporter, Bivirkninger

9) Excess mortality in England

10) https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00089-7/fulltext

11) https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0020124

12) https://forskning.no/covid19-demografi/hvorfor-dode-sa-mange-i-norge-i-fjor/2166941

13) https://twitter.com/Prebens/status/1606257404470927362


Artikkelen er hentet fra Jarle Aarstad sin Substack-side, publisert 14.03.2023
Jarle Aarstad er dr.oecon. og professor ved Høgskulen på Vestlandet, Bergen.

Les artikkelen direkte på derimot.no