Derimot: Mange er urolig for det som skjer.Er verden i ferd med å falle sammen? – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Må vi vinne verdikappløpet for å overleve som art?

Av Marie Rørvik

Kamparenaer

Det utkjempes farlige maktkamper i en tid da forutsetningene for å ha det godt aldri har vært bedre. Noen av hovedaktørene er synlige, de fleste ikke. Hovedstrømsmediene gjør alt de kan for å hindre oss i å se det faktiske bildet når det gjelder islam, World Economic Forum (WEF) og FN mm.

 Jeg begynte å se utenfor boksen da jeg hadde muslimske elever og ville sette meg inn i deres kultur, og derfor leste jeg Koranen, noe som resulterte i mange års studier av islam og konsekvenser av dens voldelige ideologi. Nå er jeg islamofob.

Et medlem i koret mitt var aktiv i Klimarealistene. Av høflighet tok jeg imot hans skriftlige informasjon. Det satte meg på et nytt spor i klimadebatten. Nå er jeg klimafornekter.

Tidlig ble jeg mistenksom til korona-tiltakene. Jeg brukte mye tid på å søke opp alternativ informasjon. Nå er jeg vaksinemotstander.

Min interesse for åndelighet og psykologi har ført meg i dype prosesser. Det har gitt mye mening og noen svar. Jeg mener vi trenger ny forståelse av hvilken rolle den åndelige dimensjonen har i eksistensen for at dette kappløpet skal ende godt. Nå er jeg ikke lenger ateist …

 Som søkende mennesker har jeg fått personlige møter med flere av dem som går foran i det noen ser som kampen mellom det gode og det onde. Jeg nevner dem etter tema her:

Pandemihåndtering

MP Andrew Bridgen, jurist Philipp Kruse og dr. Meryl Nass arbeider tett sammen for å informere om Verdens Helseorganisasjon (WHO) sine forslag til reguleringer, blant annet i ny pandemitraktat. Årets forhandlinger er nylig avslutta. Det gikk ikke helt etter WHO sine forslag, men prosessen fortsetter med to parallelle prosesser; International Health Regulations og Pandemic Treaty.

4. januar i år vedtok Stortinget mot Rødt og FrP sine stemmer å gi Helsedepartementet fullmakt til å behandle forslag som kommer fra WHO. Det er et vedtak i tråd med det WHO ønsker for å få mest mulig makt.

Jeg deltok i en prosess for å informere stortingsrepresentantene om WHO sine forslag, og jeg deltok i innkallelse til miniseminaret som Bindersinitiativet og Foreningen for fritt vaksinevalg arrangerte i Oslo 9. april. Ingen fra Stortinget eller hovedstrømsmediene møtte opp. Det gjorde jeg, og fikk spise lunsj sammen med Bridgen, Nass og Kruse.

  Andrew Bridgen.

Klima, energi, historie mm.

Dr. Jacob Nordangård og Elsa Widdingfikk jeg møte på Spotlightkonferansen i Stavanger i april 2023. Der var Andrew Bridgen og Philipp Kruse også, men de var inntil da ukjente personer for meg. Jacob Nordangård var første taler på programmet. Gjennom sitt doktorgradsarbeid fikk han snusen i noe som ikke stemte med det vanlige klima-narrativet. Det resulterte i boka «Rockefeller. En klimatsmart historia.» Nordangård holder oss oppdatert gjennom sine 6 bøker og enda flere videoer om det tette samarbeid mellom WEF, FN og WHO.

Alle de fem hittil nevnte ser klima– og pandemi-narrativene som brekkstenger for en ny verdensorden. I september holder FN toppmøte for framtidige løsninger. Nordangård gjennomgår planene deres i denne videoen:

Islam og åndelighet

Mosab Hassan Yousef, sønnen til stifter av Hamas besøkte pinsemenighetens sommerstevne i Kristiansand i 2018. Han var som en ideologisk rockestjerne for meg, så jeg bare måtte til Kristiansand og høre han tale. Til min store overraskelse satt han på en benk utenfor lokalet. Jeg nølte ikke med å gå bort og be om et bilde. Mannen han satt sammen med, reiste seg og gikk, mens Mosab vinka meg ned til å sitte ved siden av han. Det ble minst 10 minutters prat før neste dame kom og ville ha bilde av han. Jeg benytta anledningen til å fortelle om det som har lært meg aller mest i livet, og som kanskje han også kunne lært noe av, for i talen gav han uttrykk for å ville lære mer om empatisk kommunikasjon. For tiden er han ettertrakta intervjuobjekt om situasjonen i Israel. Han nøler ikke med å vise sine tanker og sitt sinne over det som skjer. «Palestina» kan ikke bli fri før de er fri fra islam, mener han.

Mosab Hassan Yousef

Det er grunn til å være urolig overfor islams utbredelse i Vesten, særlig når vi kjenner til Det Muslimske Brorskapet sine uttalte mål om verdensherredømme, og at islam begynner å få betydelig makt i flere europeiske byer.

Ayaan Hirsi Ali har jeg ennå ikke fått møte, men i et intervju sier hun: «Hva er galt med våre vestlige ledere? Har vi en forbannelse over oss som hindrer oss i å se de radikale, politiske islamistene, som ønsker å spre sitt budskap, som i ytterste konsekvens er å etablere en islamsk stat basert på sharia–loven? Hvordan hindre dette når vestlige land finansierer skoler som lærer unge opp i denne ideologien?

Jeg spør: Hva blir konsekvensen av å gå for mangfold for enhver pris, når toleranse for det intolerante bli slutten på toleransen ifølge Carl Popper? Er det der vi er på vei? I hvert fall i Europa, mener Hirsi Ali.

 Psykologi, kommunikasjon og åndelighet:

Marshall B Rosenberg etablerte tradisjonen NonViolent Communication for ca. 70 år siden. Nå er den en verdenskjent og verdsatt praksis blant både religiøse ikkereligiøse. Metoden har fire trinn: 

1. Observasjon. Å skille i hva som er fakta og hva som er vurdering i en gitt situasjon.

2. Følelser: Å skille språklig i hva som er tanker og hva som er følelser. Det er to helt ulike prosesser i kropp og sinn.

3. Behov: Alt vi gjør, gjør vi for å få behov møtt. Følelsene signaliserer om behov er møtt eller ikke. Tankene kan forstyrre dette gudegitte systemet. Alle mennesker har de samme behovene, men i ulik grad og til ulik tid. De er motivasjonskreftene våre, og derfor er det avgjørende viktig å skille i hva som er innlært ideologi og hva som er eksistensielle behov.

4. Å be om det vi trenger uten å skade andre.

Jeg fikk møte Marshall på et 9-dagers kurs i Sveits for ca. 15 år siden. Han ble nominert til Nobels Fredspris 5 ganger, men kanskje var våre ledere ikke klar til å ta imot han?

Woke-ideologien baserer seg på teorier om makthierarkier, undertrykte, undertrykkere og identitetsmarkører av ulike slag. Rosenberg så verdien i identitets-uavhengig likeverd og nytten i kunnskapshierarkier. Han så behovene som guddommelig energi.

Min personlige tolkning av tiden vi lever i:

Menneskeheten beveger seg nokså uhindra mot en større katastrofe. Det er krefter i bl.a. WEF og FN som er med på å styre en slik utvikling. De snakker om Den fjerde industrielle revolusjonen, The Great Reset, og at mennesket er jordens kreftsvulst.

Hvordan kan vi redde jordisk liv når de såkalte klimatiltakene går ut på null utslipp av livets gass, når de bygger miljø-ødeleggende industri og sprayer gift ut i atmosfæren for å hemme livgivende sollys?

Hvordan kan vi redde folkehelsen ved å tvangsvaksinere menneskeheten med genmodifiserende preparater, tvinge oss inn i smart-byer og påføre oss digitalt overvåknings-utstyr? Målet er å kunne lese tankene våre og dirigere behovene våre innen 2030.

Uansett haster det med å komme på et konstruktivt og faktabasert spor. I den vestlige verden er det stadig færre som finner mening i eldre religiøse skrifter. I flere islamske land opplever mennesker spontane kristusvisjoner. I Iran øker tilslutningen til kristendommen. Mosab Hassan Yousef kaller seg ikke kristen, men hevder at han har kommet i kontakt med kristusenergi. Kanskje er Kristus det arketypiske symbolet for en reell kraft i eksistensen som er uavhengig av all religion? 

Kan vi vinne kappløpet mot Woke, islam, WEF, FN, WHO og transhumanismen dersom vi kollektivt finner ut av at eksistenser er både fysisk, psykisk og åndelig – og bygge vårt verdigrunnlag på respekt for alt levende liv?

Mer informasjon

i mine to bøker utgitt på Kolofon forlag: «Gjennom tankemurene» og «Noen leker gud».

Forsidebilde: 愚木混株 cdd20

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar