Derimot: BRICS-valutaen kommer: Hvorfor bør faktisk dollaren bekymre seg? – Derimot

Derimot.no
Derimot: BRICS-valutaen kommer: Hvorfor bør faktisk dollaren bekymre seg? – Derimot

derimot.no:

Av Luc Jose A.

BRICS-landene jobber aktivt med å skape en felles valuta, et prosjekt nylig bekreftet av Kazem Jalali, Irans ambassadør i Russland. Dette initiativet tar sikte på å redusere den globale avhengigheten av amerikanske dollar og lover å forstyrre den globale økonomien hvis den blir realisert. Denne valutaen kan omstokke kortene til global økonomisk makt, men også ha en dyp innvirkning på dollaren. Her er tre konkrete måter BRICS-valutaen vil påvirke amerikanske dollar på.

Tre alarmerende effekter av BRICS-valutaen på dollaren

Opprettelsen av en BRICS-valuta vil ha flere betydelige innvirkninger på dollaren. Ved å ta i bruk en felles valuta kan medlemmene i BRICS-blokken gjennomføre handelstransaksjoner uten å ty til amerikanske dollar. Dette vil føre til en nedgang i tilbud og etterspørsel etter dollar på den internasjonale scenen, og potensielt svekke verdien på dollaren.

BRICS-valutaen kan også erodere posisjonen til den amerikanske dollaren som verdens primære reservevaluta. Mange land har dollarreserver for å stabilisere økonomiene sine, men å ta i bruk en alternativ valuta kan oppmuntre til diversifisering av disse reservene. En slik diversifisering vil svekke dollarens dominans, og dermed redusere dens innflytelse på globale finansmarkeder.

Til slutt vil opprettelsen av en felles valuta tillate BRICS-land å styrke sine lokale valutaer. Ved å legge til rette for intern handel uten å stole på dollaren, kan disse økonomiene stabilisere og forbedre sine egne valutaer. Dette kan utfordre amerikanske dollar i valutamarkeder; tilby ny konkurranse og diversifisere alternativer for internasjonale transaksjoner.

Mot en ny økonomisk verdensorden?

BRICS-landene søker å frigjøre seg fra den amerikanske dollarens grep ved å ta i bruk en felles valuta. Dette initiativet tar sikte på å redusere deres avhengighet av dollar, en gang dominerende i internasjonale transaksjoner, men i økende grad unngått av disse fremvoksende økonomiene. Ved å fremme intern handel og vurdere en felles valuta, streber BRICS etter å styrke sin økonomiske suverenitet.

Suksessen til dette initiativet er imidlertid fortsatt usikker. Mens BRICS-valutaen representerer en utfordring for dollaren, har sistnevnte ennå ikke fått sitt siste ord. Dollaren nyter fortsatt global tillit og en etablert finansiell infrastruktur, noe som gjør den vanskelig å erstatte.

For at BRICS-alliansen skal nå sine mål, vil den måtte overvinne en rekke hindringer, spesielt å få tillit fra internasjonale investorer og bevise påliteligheten til valutaen på lang sikt. Noe som selvsagt er mulig.


Fra Kolozeg.org, publisert 28. mai 2024.
Oversatt av Southern Comfort fra engelsk. Linker i originalartikkelen.
Originalartikkel: The BRICS Currency Is Coming: Why Тhe Dollar Should Worry?

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar