Når Nato-politikken skal servers må den saltes med grove løgner: Stoltenberg er kelneren.

Derimot.no

Krigspropaganda:

Kan man lyge mer hemningsløst enn NATOs generalsekretær Stoltenberg?

Der Spiegel har gjennomført et intervju med NATOs generalsekretær Stoltenberg, som viser hvor uredelig Stoltenberg selv og dermed også NATO, som han er talsmann for, er. Vi vil nå se nærmere på dette intervjuet.

Av Thomas Röper (Anti-Spiegel)

Oversatt av Rune G.

Spiegel-intervjuet med Stoltenberg har overskriften «NATOs generalsekretær Stoltenberg om krigsfaren i Europa – Russland er den aggressive part» og ble publisert den 19.januar. Det dokumenterer på sjokkerende vis i hvor stor grad NATO lyger, og hvor ukritisk de angivelig objektive og uavhengige «kvalitetsmediene» sprer disse løgnene. Det begynner allerede med det første spørsmålet, for Der Spiegel spør Stoltenberg om hvor stor krigsfaren i Europa er – Stoltenbergs svar: 

«Det er en reell fare for en væpnet konflikt i Europa. Vi ser at Russland samler tropper i og omkring Ukraina, vi opplever trusler. Situasjonen er bekymringsfull, ja truende. Desto viktigere er det å finne en politisk løsning.»

Hvem er det da som truer? Jeg har ikke hørt noen som helst trusler fra russisk side. Russland advarer Kiev mot å angripe Donbass, ja, men er det en trussel?

Fra den andre siden, fra NATOs side, hører vi derimot trusler mot Russland hver eneste dag. Trusler om nye sanksjoner (forresten har EU nettopp vedtatt nye sanksjoner, begrunnelse: «annekteringen» av Krim, noe nytt klarte de ikke å komme på), trusler mot Nordstream 2, og til og med trusler om å ilegge Russland «forebyggende sanksjoner».

Hva er «forebyggende sanksjoner»? Det betyr at Russland ennå ikke har gjort noe som helst, men at man «for sikkerhets skyld» vedtar sanksjoner mot landet, uten å ha en grunn til det.

Hvem er det altså her som truer hvem?

Et fyrverkeri av løgner

I intervjuet velger Der Spiegel å gi Stoltenberg stikkord heller enn å opptre som kritiske journalister. Men det er jo noe som vi er vant til. Stoltenberg kommer da i siget, og vi får følgende passasje:

«SPIEGEL: President Putin sier at NATO truer Russland. 

Stoltenberg: La oss se på fakta. Russland er den aggressive part. I 2008 brukte Russland militærmakt mot Georgia. Russland utplasserte tropper i Moldova uten å ha fått tillatelse fra regjeringen der. I 2014 annekterte Russland Krim og destabiliserte Øst-Ukraina. Nå ser vi at Russland har samlet rundt 100 000 soldater ved grensen til Ukraina. NATO er en forsvarsallianse. Men vi må forbli åpne og akseptere uavhengige demokratiers beslutninger. De baltiske statene har blitt NATO-medlemmer fordi det var deres innbyggeres erklærte og frie vilje. Hvis vi reverserer det, da er vi tilbake i en tid hvor stormakter dikterer hva mindre stater skal eller ikke kan gjøre. Men det er ikke en slik verden jeg ønsker å leve i.»

La oss gå gjennom dette.

Fra Georgia i 2008

I 2008 var det ikke Russland som brukte militærmakt mot Georgia, Georgia brukte militærmakt mot Ossetia og drepte da dusinvis av russiske soldater som (med Georgias samtykke) var utplassert der som en fredsbevarende styrke. Først 24 timer senere kom russiske styrker og slo de georgiske angriperne tilbake. Dette er ikke russisk propaganda, det er konklusjonen i Europarådets undersøkelsesrapport. Alt dette vet Stoltenberg, og Spiegel-redaktørene vet det sikkert også. Til tross for det fortsetter de vestlige mediene å spre disse løgnene.

Dessuten: Har Russland utplassert styrker i Moldova uten å ha fått tillatelse til det av regjeringen der? Det er nytt for meg, for også i Moldova er det russiske fredsbevarende styrker, som har blitt utplassert der i henhold til en traktat mellom Russland og Moldova fra 1992. Den gang klarte man å avslutte en borgerkrig, og man ble enige om å sette inn en fredsbevarende styrke som skulle kontrollere kontaktlinjen. Den fredsbevarende styrken består av russiske, moldovske og transnistriske soldater. Men Stoltenberg påstår at de russiske soldatene er der uten at den moldovske regjeringen har gitt tillatelse til dette.

Også når det gjelder Krim og Øst-Ukraina lyger Stoltenberg. Det var Ukraina som startet krigen i Øst-Ukraina da de sendte stridsvogner istedenfor en forhandlingsdelegasjon. Jeg vil ikke her gå nærmere inn på Krim og Donbass, for i min bok om Ukraina-krisen i 2014 har jeg behandlet disse hendelsene inngående, og igjen gjelder det samme: Stoltenberg lyger med det han sier.

Selv de 100 000 russiske soldatene er en løgn, for de har jo alltid vært stasjonert der. NATO har jo nesten uavbrutt fortalt historien om de 100 000 russiske soldatene ved grensen til Ukraina siden 2014, og man hører da alltid at Russland har samlet soldatene der for å angripe Ukraina i nær framtid. Det er bare det at det aldri har skjedd. Dessuten tolker NATO «ved den ukrainske grensen» veldig kreativt, for satellittbildene som NATO presenterer som bevis, viser steder som ligger hundrevis av kilometer fra den ukrainske grensen.

Og når Stoltenberg advarer mot en tidsalder «hvor stormakter dikterer hva mindre stater skal eller ikke kan gjøre», er det noe som ville ha fått Orwell til å le høyt. Det er jo faktisk NATO, som i årtier har fortalt andre land hva de har å gjøre. Og når statene ikke føyer seg, blir det vedtatt sanksjoner eller til og med ført kriger. Eller hvordan var det igjen med Libya, med Irak og alle de andre landene?

Det brutte løftet

Det neste spørsmålet viser at Der Spiegel anser det som sin oppgave å gi Stoltenberg stikkord heller enn å stille kritiske spørsmål:

«SPIEGEL: Men var det ikke slik at NATO utelukket overfor Russland at det ville skje en utvidelse østover?

Stoltenberg: Det stemmer ganske enkelt ikke, et slikt løfte ble aldri gitt – det ble aldri inngått en slik avtale på bakrommet. Det er rett og slett feil. Hvordan skulle det kunne gå an? Med hvilken rett skulle vi kunne nekte land som Latvia, Litauen eller til og med Polen retten til å ta sin skjebne i egne hender?»

Nok en løgn.

Dokumentene fra samtalene mellom regjeringene Gorbatsjov og Bush senior har for lengst blitt avklassifisert både i USA og i Russland, og de er offentlig tilgjengelig. Og disse dokumentene viser at blant andre USAs utenriksminister Baker flere ganger sa til Gorbatsjov at NATO «ikke ville bevege seg en tomme østover» etter den tyske gjenforeningen.

Help ― My kid is lying!

Det var riktignok ikke et skriftlig løfte, det var ingen offisiell avtale. Gorbatsjov tok ikke hensyn til sine rådgiveres innvendinger og stolte på amerikanerne, det var den feilen han gjorde. Juridisk sett har derfor bølgene av NATO-utvidelser østover vært i orden, men de har også vist at USA smilende lyger enhver opp i ansiktet, som er naiv nok til ikke å kreve en forpliktende skriftlig erklæring.

Den brutte avtalen

I 1997 undertegnet NATO og Russland NATO-Russland grunnakten, der de ble enige om et fredelig samarbeid. Det var også en del av denne avtalen at NATO ikke skulle ha en permanent utstasjonering av militære styrker i sine nye medlemsland. Militære øvelser er tillatt, men ikke en permanent utstasjonering av militære styrker.

NATO-Russland grunnakten har aldri blitt opphevet, formelt sett er den fortsatt i kraft.  NATO har imidlertid brutt den på praktisk talt alle punkter, for i dag er NATO-styrker permanent utplassert i de baltiske statene og også i NATOs andre nye østeuropeiske medlemsland. I Romania har allerede USA utplassert sitt såkalte missilforsvarssystem, som av de samme grunner er et brudd på NATO-Russland grunnakten. I Polen holder man for tiden på med å bygge et slikt missilforsvarssystem. Og missilforsvaret er på ingen måte et rent defensivt system, for utskytningsrampene kan også skyte ut kryssermissiler med atomstridshoder, ikke bare antimissiler, detaljene finner du her.

Når man vet alt dette, da bør man kanskje ha en viss forståelse for at NATOs framrykning mot landets grenser har gjort Russland så bekymret, og at Russland anser en ukrainsk NATO-inntreden for å være en rød linje.

Men Spiegel-leserne vet jo ikke noe av dette, for Der Spiegel er så vennlig å holde det skjult for dem. NATO kan være stolt av sitt pressekontor i Hamburg.

Forsidebilde: Lefteris kallergis

33 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 33 ganger.

Post Views: 84

Les artikkelen direkte på derimot.no