Derimot: Anerkjent fysiker om betydningen av CO2 i atmosfæren.Fysiker Freeman Dyson: økt CO2 i atmosfæren er bra for planeten.

Derimot.no

derimot.no:

Av Cassie B.

«CO2 er så gunstig at det ville være galskap å prøve å redusere det. Faktum er at karbondioksid vil øke, vi vil fortsette å brenne olje og kull og sannsynligvis gjør det oss godt – Jorden vil bli grønnere som et resultat».

Mange klimaalarmister krever at karbonproduksjonen reduseres i 2024. Dette betyr at nå er et godt tidspunkt å gjenta det faktum, at karbondioksid faktisk er bra for planeten og alt liv på den. Den avdøde, anerkjente fysikeren Freeman Dyson påpekte det feilaktige resonnementet som ble brukt av mange miljøvernere gjennom hele hans levetid. Den amerikanske teoretiske fysikeren og matematikeren, som ble født i Storbritannia, var kjent for sitt arbeid innen materiefysikk, kjernefysikk og kvantefeltteori.

Freeman Dyson, her avbildet i 2005. Han døde i 2020.

I «The Scientist as a Rebel» fra 2006, stilte han spørsmål ved fortellingen om at menneskelig aktivitet spiller en fremtredende rolle i global oppvarming. To år senere delte han sin tro på at pengene som ble brukt på å takle klimaendringene, heller burde brukes til «andre problemer som er mer presserende og viktigere, som fattigdom, smittsomme sykdommer, offentlig utdanning og helse».

Kanskje noen av hans sterkeste uttalelser om saken kom under et intervju på Conversations that Matter, hvor han forklarte at problemet har blitt overdrevet, og at det er positivt å ha mer karbondioksid totalt sett. Han bemerket: «For det første forstår vi ikke detaljene. Det er sannsynligvis mye mindre enn det generelt hevdes, og det viktigste er at det er enorme positive klimaeffekter av karbondioksid som er overveldende gunstige, og som ikke blir tatt i betraktning».

Han påpekte at karbondioksid faktisk gjør jorden grønnere, «Målt fra verdensrommet blir hele jorden grønnere som et resultat av karbondioksid; det øker jordbruksavlingene, det øker skogarealet og det øker veksten i den biologiske verden, og det er viktigere og sikrere enn effektene på klimaet, la han til.

Han kom med sine kommentarer etter 37 år med å studere hvordan karbondioksid i atmosfæren påvirker vegetasjonen. Han sa at til å begynne med trodde han at effekten av karbondioksid på planter kan være omtrent 10 prosent, men oppdaget at det faktisk var 25 prosent. Han forklarte at karbondioksid hadde økt med rundt 40 prosent på det tidspunktet, og omtrent halvparten av det gikk til å øke vegetasjonen. I følge observerbare bevis, «er det enormt gunstig for både matproduksjon og også for biologisk mangfold, bevaring av arter og alt annet som er bra».

Klimamodeller er dårlige til å spå været.

Han påpekte også det faktum at selv om klimamodeller kan hjelpe oss å forstå dagens tilstand av klimaet, er de notorisk dårlige prediktorer for hva som vil skje, fordi de utelater mange faktorer som kan ha stor innvirkning. «Den virkelige verden er langt mer komplisert enn modellene,» forklarte han. Dyson tok også opp problemet med at klimaalarmistene ignorerer effekten av vanndamp. Han sier når det er en del av atmosfæren, er det fullstendig ulogisk å fjerne det fra ligningen.

«CO2 er så gunstig på mange måter, det ville være galskap å prøve å redusere det. Faktum er at karbondioksid vil øke, vi vil fortsette å brenne olje og kull og sannsynligvis gjør det oss godt – Jorden vil bli grønnere som et resultat».

Dyson innrømte at menneskeskapte klimaendringer faktisk er reelt, men hevdet at spørsmålet er hvor mye av klimaendringene kan tilskrives menneskelig aktivitet, og om det faktisk er så ille som de sier det er. For ham er svaret klart: «Jeg vil si at det i det store og hele er bra, og det har heller ikke så stor effekt som folk flest forestiller seg», hevdet han.

Fra Natural News, publisert 3 januar 2024.
Oversatt fra engelsk og noe forkortet av Northern Light. Linker i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: Physicist Freeman Dyson explains why increased carbon dioxide in the atmosphere is good for the planet.

Oversatt av Northern Light

Forsidebilde: Lexica

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar