Derimot: Andrei Martyanov: Det er ikke bare Ukraina som taper. Dette er vestens store nederlag.

Derimot.no

derimot.no:

Andrei Martyanov:

Nå kommer virkeligheten langsomt til syne.

Av Andrei Martyanov

Andrei Martyanov er bosatt i California. Han har skrevet tre bøker om det militære styrkeforholdet mellom Russland og USA. Hovedpoenget hans er at USA/Nato er på stort militært etterskudd i forhold til Russland , men at dette ikke er erkjent i vest. Vi vil derfor få et militært og politisk sjokk når det går opp for oss hvordan verden har forandret seg. Dette er bakgrunnen for å forstå det han her skriver.

Knut Lindtner
Redaktør

Så spillet om skyld starter for alvor. (På norsk handler det om hvem som til sist sitter med Svarteper, red.) Som regimets herold (Herold: Betegnelsen herold brukes også om en som kunngjør noe og en talsperson. Wikipedia,) New York Times, rapporterer:

Etterretningstjeneste antyder at pro-ukrainske gruppe saboterte rørledninger, sier amerikanske tjenestemenn. Ny etterretningsrapportering utgjør den første betydelige kjente ledetråden om hvem som var ansvarlig for angrepet på Nord Stream-rørledningene som fraktet naturgass fra Russland til Europa.

Bemerkelsesverdig nok lyver ikke NYT her, noe som er en ekstremt sjelden hendelse i seg selv, siden NYT er en løgnaktig sekk full av dritt. 

Det er helt sant hvis man med rette ser på USA og NATO som en «pro-ukrainsk gruppe», som de absolutt er. 

Men kravene til en tvetydig amerikansk innenrikspolitikk og massiv geopolitisk omstilling som skjer akkurat i dette øyeblikket, spesielt i landet 404 (Ukraina, red.), bestemmer den barnslige oppførselen til de amerikanske «elitene», som plutselig føler ubehaget.

De innrømmer i det minste:

Noen innledende amerikanske og europeiske spekulasjoner sentrerte seg om mulig russisk skyld, spesielt gitt dens dyktighet i undersjøiske operasjoner, selv om det er uklart hvilken motivasjon Kreml ville ha for å sabotere rørledningene gitt at de har vært en viktig inntektskilde og et middel for Moskva til å øve innflytelse over Europa. Ett estimat anslår at kostnadene for å reparere rørledningene starter på rundt 500 millioner dollar. Amerikanske tjenestemenn sier at de ikke har funnet noen bevis på involvering fra den russiske regjeringen i angrepet.

Ja, ja, hvorfor skulle russere drepe høna som legger gulleggene, som de pleiet og stelte med i mange tiår. Det gir mening å «begynne med spekulasjoner» om at dette var eierne av denne høna, russere altså, som bestemte seg for å drepe den. 

Men så går selvfølgelig NYT tilbake til sin vanlige virksomhet med å finne på tull og lyve.

Amerikanske tjenestemenn som har blitt orientert om etterretningen er uenige om hvor mye vekt de skal legge på den nye informasjonen. Alle snakket under forutsetning av anonymitet for å diskutere klassifisert etterretning og spørsmål om sensitivt diplomati. Amerikanske tjenestemenn sa at den nye etterretningsrapporten har økt deres optimisme om at amerikanske spionbyråer og deres partnere i Europa kan finne mer informasjon, som kan tillate dem å komme til en fast konklusjon om gjerningsmennene. Det er uklart hvor lang tid den prosessen vil ta. Amerikanske tjenestemenn diskuterte nylig etterretningen med sine europeiske kolleger, som har tatt ledelsen i etterforskningen av angrepet.

Jeg har nyheter for det laverestående livet i NYT. 

»U.S. offisielle» vet godt hvem, når og hvordan NS2 ble sprengt i lufta. La dem ta dette innover seg, mens de omgrupperer seg og prøver å hvitvaske det som utgjør statsterrorisme og bare føyer seg til krigsforbrytelsene til Obama- og Biden-regimene som de begikk i det som en gang var Ukraina. De ventet seg sikkert bare en moderat motstand og Russlands raske kollaps. 

Men denne planen deres ble til støv, og nå er hele verden vitne til utslettelse av de amerikanske soldatene i et antall som ikke er sett siden første verdenskrig, og russerne har det bra både økonomisk og militært. Men likene hoper seg opp – Shoigu rapporterte i dag at VSU KIA (drepte ukrainske soldater, red.) for februar alene oversteg 11 000 (på russisk) – og vi vet alle at russisk MOD er ekstremt konservativ i sine tall. Og kjøttkvernen til VSU i Bakhmut og andre steder langs den 1000 kilometer lange fronten fortsetter ufortrødent. Noen må svare for alt dette. Og det vil de.

Det er for sent å hvitvaske forbrytelsen mot menneskeheten begått av Bidens (og Obamas) regimer. Men de er desperate, fordi de ante faren. Faren for å tape var der, og nå taper de stort. Asia Times kommer med denne overskriften i dag:

Ukraina kommer til å tape. Muligheten for et oppgjør er stengt.

Det er imidlertid ett problem med denne overskriften – det er ikke Ukraina, som vil slutte å eksistere som et land, og som allerede har tapt, det er det samlede Vesten som allerede har pådratt seg et katastrofalt nederlag både militært og økonomisk, og det vil få konsekvenser. Faktisk begynner vi å observere dem mens jeg skriver dette. Ikke noe patosfylt skitprat kommer til å endre virkeligheten på bakken. Jeg advarte om det, ingen lyttet. Det er for sent nå.

Forsidebilde: Lexica

200 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 200 ganger.

Post Views: 154

Les artikkelen direkte på derimot.no