Derimot: Zelensky vil ha flyforbudsone for Russland over Ukraina.Det betyr åpen krig mellom Nato og Russland. – Derimot

Derimot.no
Derimot: Zelensky vil ha flyforbudsone for Russland over Ukraina.Det betyr åpen krig mellom Nato og Russland. – Derimot

derimot.no:

Utspillet er uttrykk for desperasjon fra Ukrainas side. Frontlinjen er i ferd med å bryte sammen. Det russiske presset utvides gradvis og den ukrainske regjeringen har ikke tropper til å stanse det. Ukrainske tropper flyttes frem og tilbake fra de minst til de mest kritiske sonene etter hver som den russiske siden gjør sine fremstøt.

Krigens utfall har lenge vært gitt. I stedet for Minsk-avtalen som ville sikret det opprinnelige Ukraina minus Krim, risikerer en nå å miste nesten hele landet. Men siden det har vært USAs mål å stykke opp Russland i mindre stater har ledelsen i USA satset alt på å nå dette målet. Ingen politiske løsninger eller kompromisser har vært mulig.

Den russiske ledelsen har lenge vært klar over USAs langsiktige målsetting og derfor forberedt seg på et slikt scenario. Dette arbeidet har til nå fungert. Sanksjoner og Nato-våpen har ikke fungert.

Faren med en flyforbudsone er ikke bare at den vil føre til et utvidet og åpen krig mellom Nato og Russland. Men Nato risikerer at deres militære kapasitet blir eksponert og kan vise seg ikke å fungere slik mange tror. Troen på alliansen risikerer da å få en avgjørende knekk. Hvorfor skal befolkningen i Natolandene betale uhorvelige mengde penger (15 ganger mer enn Russland betaler til opprustning) og så viser det seg at våpnene likevel ikke fungerer?

Knut Lindtner
Redaktør

Ukraina presser på for å få NATO til å proklamere flyforbuds-sone over det vestlige Ukraina. 

NATO holder fast på at en flyforbuds-sone vil bety at da er de direkte involvert i krigen.

Av Dave DeCamp.

Det offisielle Ukraina presser nå NATO-landene hardt for å få innført en flyforbudssone over det vestlige Ukraina. De vil at NATO skal bruke luftforsvars-systemene i Øst-Europa til dette. Men dette er et forslag som vil bety at NATO blir direkte involvert i krigen mot Russland.

«Jeg kan ikke forstå hvorfor NATO ikke vil bruke det utplasserte Patriot-systemet langs den polske grensen», fortalte Oleksij Gonsharenko, et ukrainsk parlamentsmedlem til AFP.

«Tross alt har russiske missiler allerede vært inne i både i polsk og rumensk luftrom. Dette vil beskytte grensene til Polen og Romania, og det vil skape en trygg sone vest og sør i Ukraina».

Ideen er at NATO skal beskytte ukrainsk industri og energi-systemer i den vestlige delen av landet. 

Men en flyforbudssone vil bety at NATO kan skyte ned russiske missiler og potensielle russiske fly. Det vil føre til at NATO blir direkte involvert, og kan føre til en mulig atomkrig. Til tross for risikoen for en eskalering, ser det ut til at noen av Ukrainas vestlige støttespillere ikke ser bort fra ideen om en flyforbudssone. 

En europeisk diplomat-kilde fortalte til AFP at det har vært diskutert rundt saken, men legger til at «dette ikke noen enkel avgjørelse». Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky presset på for at USA og NATO skulle innføre en flyforbudssone over hele Ukraina helt fra begynnelsen av krigen. Men dette kravet har fått liten støtte.

I mai begynte han å be NATO skyte ned russiske missiler, og bagatelliserte muligheten for en atom-eskalering.

«Så jeg må spørre – hva er problemet? Hvorfor kan vi ikke bare skyte dem med? Som forsvar? Ja, er det et angrep på Russland? Nei. Om dere skyter ned russiske fly og dreper russiske piloter? Nei. Så hva mener dere med at dette vil involvere NATO-landene i krigen? Det er ikke noe problem,», sa Zelensky i et intervju med New York Times. 

Forsidebilde er KI-generert

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar