Da har vi fått mistanken bekreftet: NRK har forlatt journalistikken.

Derimot.no

Denne artikkelen omhandler NRK sin dekning av klimasaken, men den kan ut fra det vi har sett etter at den ble offentliggjort 1. gang sies å være dekkende for både korona-dekningen og krigen i Ukraina så langt. I begge disse saken er ikke statskanalen en nyhetsformidler men en propagandamaskin for et bestemt syn.

Nå er det ikke NRK som bestemmer virkeligheten, men kanalens påvirkning av menneskenes virkelighetsopplevelse har naturligvis en stor innflytelse på hvordan folk oppfatter verden, både politikere og andre, og dermed hvilke beslutninger som blir tatt.

Knut Lindtner
Redaktør

NRK for klimadikatur

Hvis andre syn i det hele tatt slipper til, skal de altså behandles som hår i suppa.

(Foto: Wikipedia)

Av Jan Herdal

Statskanalen har lagt fram en strategi for hvordan journalistene skal arbeide med klima. Den ble nylig omtalt i fagbladet Journalisten. Det er nedslående lesning. Leder for strategiarbeidet har vært Astrid Rommetveit.

______________________________________________________________________________

Innlegget er hentet fra oljekrisa.no

______________________________________________________________________________

Norske medier opptrer ofte som maktens megafoner. Det er snarere regelen enn unntaket. I klimaspørsmålet går NRK et steg lenger. Statskanalen erklærer åpent at den setter grunnleggende journalistiske prinsipper til side. Alle ansatte i NRK pålegges å propagandere for FNs klimasyn.

Ethvert diktat kommer med forsikringen om det motsatte. NRK vil gjøre alle i Norge i stand til å delta i diskusjonen om klima, heter det innledningsvis. Det blir raskt klart at målet er det stikk motsatte:

“Den rådende vitenskapen fra FNs klimapanel skal være utgangspunktet – nullpunktet – for journalistikken.” Og det gjelder for alle ansatte i NRK, ikke bare klimaredaksjonen. Det er ikke opp til den enkelte journalist å avgjøre dette.

Da er det ikke lenger journalistikk. Det er propaganda. Spørsmålene er stilt, forskningen er avgjort, er NRKs utgangspunkt. Finner NRKs medarbeidere seg i det? Ganske sikkert. Det koster for mye å ikke gjøre det – som i ethvert autoritært system.

Regien er stram. Det skal ikke stilles spørsmål ved nødvendigheten av handle mot “den globale oppvarmingen”. NRK skal legge til grunn at menneskeskapte klimaendringer er reelle. Hvis NRK slipper til “klimafornektere” (sic), skal de stille “de rette motspørsmålene”.

Hvis andre syn i det hele tatt slipper til, skal de altså behandles som hår i suppa.

Jeg tror ikke Astrid Rommetveit helt skjønner det. Ytringsfriheten er truet fra mange hold i dag. Statskanalen, finansiert av folket, går med dette i spissen for å innskrenke den friheten som et reelt demokrati er helt avhengig av.

Det er paradoksalt – eller kanskje ikke? Er det nettopp fra et stadig mer maktfullkomment, arrogant, nihilistisk og kunnskapsløst statsapparat at den virkelige trusselen mot et fritt og demokratisk liv nå kommer?

Fagbladet er romslig nok til å legge ut åpent kommentarfelt. Det gir en god forklaring på hvorfor maktens megafoner hater og frykter usensurerte, demokratiske tilbakemeldinger på sine påfunn.

Av 19 kommentarer er det ikke en som støtter NRKs opplegg. Et lite knippe:

“Informasjonskanalen (desinformasjonskanalen?) Nrk, er blitt svaret på informasjonsministeren til Saddam Hussein, Mohammed Said al-Sahhaf, kjent som Komiske Ali og Baghdad Bob.”

“NRK har aktivt gått inn for å støtte all vindkraftutbygging på land. Dette gjennom å bli «strategisk samarbeidspartner» og bidragsyter til vindkraftutbyggernes lobbyistselskap Zero. Samtidig nektes alle vindkraftmotstandere å komme til orde for å fortelle om de enorme naturødeleggelsene som finner sted.”

“…Fram til no har NRK diverre svikta sitt samfunnsoppdrag, nemleg å vera OPEN for mange synsvinklar og perspektiv og formidle sannferdig kunnskap. Med “nullpunktet”, slik det er presisert, avgrenser NRK så mange perspektiv at NRK blir med dette useriøs, diverre. Som vindkraftmotstandar har eg sett dette lenge…”

“Ærlig talt, NRK, dette er faktisk temmelig pinlig. Total ensidighet, knebling av motstemmer, ikke fnugg av kritiske perspektiver, fullstendig knefall for maktinstitusjoner., jatting og logring for parodiske fenomener som Greta Thunberg…, er det dette dere forbinder med journalistikk?”

Her skal alle kritiske stemmer overdøves

Disse kommentarene er representative for hele feltet.

Kommer NRK og Astrid Rommetveit til å bry seg? Selvsagt ikke. De har makta, og veit det. De trenger ikke kvalitet. De er det globale regimets, FN og EUs, fortropp i Norge. De øvrige stønadsmediene følger stort sett i samme spor.

Desto viktigere og gledeligere er det at store alternative medier som Resett og Document tar sitt ansvar også på dette området, og slipper fram de motforestillingene som hører hjemme i enhver reell politisk diskusjon. På denne måten vinner de økende tillit og troverdighet.

Dere blir nesten som de illegale avisene under den tyske okkupasjonen.

Msm sitter snart bare igjen med statsstøtten og den ufrivillige komikken.

Forsidebilde v/Rick Kolby

Tidligere publisert på derimot.no

111 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 7 537 ganger.

Post Views: 5 596

Les artikkelen direkte på derimot.no