Binders Initiativet: Kan en myte styre verdens energi, klima og økonomisk politikk i 10-år etter 10 år?

binders.info
Binders Initiativet: Kan en myte styre verdens energi, klima og økonomisk politikk i 10-år etter 10 år?

Binders.info:

Kan den samme myten brukes til å skape akademiske karrierer, toppolitikere, fredsprisvinnere og ledere av miljøorganisasjoner? Kan denne myten tillegg være ansvarlig for milliarder av feilinvesteringer, krig, ukontrollerte prisstigninger på transport, industriprodukter, gjødning og matproduksjon, og til slutt øre til sult og massearbeidsløshet? På tide å undersøke saken.

Hvilken myte er det vi snakker om her? Jo det er myten om CO2 som årsak til menneskeskapt global oppvarming. Uavhengig forskning som ser på sammenheng mellom temperatur og CO2 i iskjerner viser at temperaturen alltid øker før CO2. Økningen i CO2 følger flere hundre år senere.

Ref. https://principia-scientific.com/

CO2, som faktisk ,bare utgjør 0,04 prosent av gassene i atmosfæren, er altså ikke årsaken til økt atmosfærisk temperatur.

Når en myte blir en vedtatt sannhet
En sterkt medvirkende årsak til at myten om CO2 er blitt en vedtatt sannhet, er propagandaen som tidligere presidentkandidat Al Gore presenterte i sin verdensomspennende foredragsturne om filmen «An Inconvenient Thruth» i 2006.

Ifølge Gore kunne havnivået stige med over 6 meter (20 feet) i takt med smeltingen av iskappen på Grønland og Antarktis. Dette skapte frykt i befolkningen, politikere og miljøvernorganisasjonene og dannet grunnlaget for at myten ble omskapt til vedtatt sannhet. Hans skremselspropaganda fikk også økt prestisje av Nobells Fredspris som han fikk i 2007.

Massive feilprioriteringer. Sult og massearbeidsløshet
Demoniseringen av CO2, som er selve livsgassen for alt som gror, har ført til massive feilprioriteringer i regjeringer, internasjonale organisasjoner og bedrifter. Eksemplene er mange:

  • Norges vedtak om elektrifisering av oljeplattformer
  • Milliardsluket i utvikling av CO2- rensing og lagring i oljebrønner. (Hva blir markedet for denne teknologien når CO2 myten sprekker?)
  • Planene om massiv utbygging av vindmøller på land og til havs uten kunnskap om miljøvirkningene.
  • Politiske vedtak om reduksjon av CO2 utslipp med 50 % innen 2050 som er totalt unødvendig og helt urealistisk.

Slike vedtak fører til galopperende priser på energi, kostandseksplosjon i produksjonsindustrien og landbruket, konkurser, tapte arbeidsplasser, fattigdom og sult.

Slike vedtak fører til galopperende priser på energi, kostandseksplosjon i produksjonsindustrien og landbruket, konkurser, tapte arbeidsplasser, fattigdom og sult.

Industri- og giftjordbruket. CO2 på feil sted

Opp mot halvparten av det økte CO2 nivået i atmosfæren skyldes tap av CO2 fra dyrkingsjord. Resten kommer fra et varmere hav. Årsaken til tapet fra dyrkingsjord er i hovedsak industrijordbruket med monokulturer, giftig kjemi i gjødning og sprøytemidler, genmodifisering av frø og planter. Det fører til store skader på jordbiologien og også på effekten av fotosyntesen som alt liv er avhengig av. Resultatet er tap av biodiversitet. Det er dette som er den virkelige miljøkrisen vi opplever i dag.
Løsningen ligger rett under våre egne føtter. Den består i å føre overskuddet av CO2 i atmosfæren ned i vekstjorden til glede for det omfattende og komplekse mikrolivet som finnes der. Det er dette mikrolivet som gjennom trær- og plantevekst produserer det oksygenet vi er avhengig av for å leve.

«Teknologien» er fotosyntesen

«Teknologien» som brukes er naturens egen fotosyntese. Metoden er å gjennomføre såkalte regenerative dyrkingsformer som sesong etter sesong øker dyrkingsjordens innhold av karbon og mikroorganismer. Det franske initiativet fra 2015 «4 per 1000», er nå et verdensomspennende prosjekt. Navnet henspiller på at en økning av karbon på bare 4 promille i dyrkingsjord er nok til å oppveie hele den årlige økningen av klimagassutslipp. Regenerativ dyrking i praksis viser at potensialet for karbonuttrekk og lagring er over 3 % årlig.

Globale selskaper og politiske myndigheter er pådrivere

Kartellet som driver denne påståtte CO2-krisen, er det militærindustrielle komplekset som tidligere President Eisenhower advarte mot i 1961. Det har senere vokst ut over alle grenser. Det består i dag av Landbruksselskapene, Kjemiselskapene, Ferdigmatindustrien, Milliardæreide profittsøkende Stiftelser i samvirke med den CIA styrte Sikkerhetsetaten og «Sosiale» IT plattformer. Enorme summer brukes i et propaganda-apparat verden aldri før har sett, nettopp for å skape frykt og korrumpere vitenskap og regulatoriske myndigheter.

Kartellet arbeider intimt sammen med organisasjonene i den vestlige finans- og handelsarkitekturen som IMF (Internasjonale Pengefondet), WB (Verdensbanken), WTO (Verdens Handelsorganisasjon) FN og FN særorganisasjoner som FAO (Landbruksorganisasjonen). Det samarbeider med militær- og sikkerhetsorganisasjoner som CIA og NATO og er en styrende kraft i en aggressiv amerikansk utenrikspolitikk overfor land i Asia, Latin Amerika og Europa.

Myten om industrijordbruket

Den samlede virkningen av denne maktkonsentrasjonen har klart det kunststykket å få store deler av verden til å tro på myten om at verdens matvareproduksjon er avhengig av dette industri- og giftjordbruket. Sannheten er stikk motsatt. 70- til over 80 % av den maten vi spiser blir produsert av selveiende småbønder på omtrent 30 % av verdens dyrkingsareal.

Ukraina som eksempel på kartellets arbeidsform

Hvordan kartellet virker kan illustreres med en lite kjent side av krigen som utspiller seg i Ukraina. Det er kampen om landrettigheter og GMO. I 2013 sto daværende president Viktor Yanukovych overfor valget mellom å ta et lån på 17 milliarder USD fra IMF eller et lån fra Russland på 15 milliarder USD samt rabatt på kjøp av russisk gass. Allerede fra 2001 hadde det Ukrainske Parlamentet vedtatt en lov mot salg av landbruksland til storselskaper og forbud mot bruk av GMO i landbruket. Vedtaket lignet et tilsvarende vedtak i Russland som også har forbud mot bruk av GMO i frø og i dyr.

«Feil» valg av President Yanukovych

Lånetilbudet fra IMF derimot kom med kravet om at Ukraina skulle åpne for salg og konsolidering av landbruksland i store enheter og oppheve forbudet mot GMO og sprøytemidler. President Yanukovych valgte «feil» etter vestlig syn ved å avvise lånetilbudet fra IMF og gå inn for det russiske tilbudet. Det ble starten på det CIA ledede opprøret som førte til innsettelsen av den mer Vestlig orienterte Petro Poroshenko. Observatøren Michael Cox fra Investeringsbanken Piper Jaffray, hevder at det er liten tvil om at Ukraina representerer en av de mest lovende markedene for landbruksmaskiner fra giganten John Deere og GMO frø og sprøytemidler fra selskaper som Monsanto/Bayer og DuPont m.fl.

I rapporten Biotech Ambassadors, utgitt av organisasjonen Food & Water Action Europe, dokumenteres det hvordan USA i sin utenrikspolitikk promoterer disse landbruks- og kjemiselskapenes interesser.

President Zelensky opphever forbud

At Kartellets arbeidsform gir resultater vises ved at President Zelenskyy allerede 10 måneder før Russlands invasjon opphevet loven mot landkonsolidering, GMO frø og sprøyting med det giftige og kreftfremkallende stoffet glyfosat som selges av Monsanto under navnet Roundup. Dette ble gjort som motytelse for et lån fra IMF på 8 milliarder USD. Det førte til store folkelige protester, selv midt under nedstengningene i 2020. En måling utført i april 2021 viser at hele 64 % av befolkningen i Ukraina er mot Zelenskyys opphevelse av denne loven.

For alle som ikke ønsker at våre matbord skal flomme over av genmodifisert mat, er det nødvendig å tenke gjennom denne siden av konflikten i Ukraina. Det gjelder også norske politikeres uforbeholdne støtte til fortellingen om President Zelenskyy’s kamp for frihet og demokrati.

Referanser

Monsanto’s War in Ukraine – Mitchel Cohen

Oakland Institute

Food and Water Mission Europe.

Thriveon

Les artikkelen direkte på binders.info