Binders Initiativet: Hva gjør vi når samfunnsmakten ikke lenger er til å stole på, men sprer usannheter og løgn?

Binders.info: Det var en gang da myndighetene og samfunnsmakten var til å stole på, for de søkte stadig etter den beste informasjonen og kunnskapen for å ivareta folkets interesser. Men slik er det ikke lenger. I løpet av de siste tiårene har vi opplevd at samfunnsmakten, både den offentlige og private, i stadig større grad […]

Continue Reading

Binders Initiativet: Skandalene omkring legemiddelindustriens smertestillende og betennelsesdempende medisiner (NSAID)

Binders.info: Naproxen og Piroxicam er eksempler på industriens svindel Markedsføringen av Naproxen er et klart og utvetydig eksempel på hvorledes industrien setter fortjeneste fremfor pasienter, og ikke bryr seg om at produktene deres medfører dødsfall. Dette gjelder alle de farmasøytiske selskapene, men verst er kanskje Pfizer, skriver dr. Peter Gøtzche i sin siste bok om […]

Continue Reading

Binders Initiativet: Maktens Narrespill

Binders.info: Samfunnsmakten – både den offentlig og den private – sprer usannheter som gagner dem selv, men fører oss bak lyset. Hva foregår egentlig i kulissene? Informasjon og påstander som går makten imot, blir uten videre latterliggjort og stemplet som falske nyheter eller løgn. Mens makten selv hevder den står for alt som er riktig […]

Continue Reading

Binders Initiativet: Legemiddelindustriens makt og kontroll, svik og korrupsjon i forbindelse med kreftbehandling og kolesterol.

Binders.info: De fleste av oss stoler på vårt helsevesen, på våre leger, pleiere og tilsynsmyndigheter – og på legemiddelindustrien som står bak og står bak og fôrer alle med informasjon om hvor gode produktene deres er. Vi kan ikke leve et godt og harmonisk liv uten at vi daglig tar deres piller, blir vi fortalt. […]

Continue Reading

Binders Initiativet: BORGARTING LAGMANNSRETT NEKTER VIDEOOVERFØRING TIL PUBLIKUM I RETTSSAK SOM HAR STOR OFFENTLIG INTERESSE

Binders.info: Borgarting lagmannsrett har bestemt at befolkningen ikke skal få følge med på smartmålerrettssaken via videooverføring. I forbindelse med rettssaken om helsevirkninger fra AMS-målerne (strålingen fra disse) som kommer for Borgarting lagmannsrett 5. – 9. september, har lagmannsretten i dag bestemt at de vil nekte videooverføring av rettssaken til publikum, selv om domstollovens paragraf 124 […]

Continue Reading

Binders Initiativet: Kan en myte styre verdens energi, klima og økonomisk politikk i 10-år etter 10 år?

Binders.info: Kan den samme myten brukes til å skape akademiske karrierer, toppolitikere, fredsprisvinnere og ledere av miljøorganisasjoner? Kan denne myten tillegg være ansvarlig for milliarder av feilinvesteringer, krig, ukontrollerte prisstigninger på transport, industriprodukter, gjødning og matproduksjon, og til slutt øre til sult og massearbeidsløshet? På tide å undersøke saken. Hvilken myte er det vi snakker […]

Continue Reading