Binders Initiativet: Guro Skjelderup – Hvor ble den etiske legen av?

Binders.info: Guros helse ble rasert etter at hun tok svineinfluensavaksinen. I årevis søkte hun svar, og med kunnskap om helhet og balanse fant hun dem gradvis. Senere, som journalist i en lokalavis, savnet Guro nettopp helhet og balanse. Med pandemien ble hennes penn så begrenset at Guro sa opp, og fant veien til Hemali. Les […]

Continue Reading

Binders Initiativet: Spotlight konferansen 15. April med Childrens Health Defence og Binders Initiativet ble en suksess !!

Binders.info: 15 april 2023 arrangerte Bindersinitiativet i samarbeid med Childrens Health Defence (CHD) Spotlightkonferansen i Stavanger. En konferanse som tok opp noen av de store, viktige og vanskelige spørsmålene i vår tid. Bindersinitiativet er en folkebevegelse for sannhet, frihet og demokrati. CHD er et initiativ etablert av Robert F. Kennedy jr for å arbeide for […]

Continue Reading

Binders Initiativet: Husk Spotlight konferansen 15. April med Childrens Health Defense og Binders Initiativet

Binders.info: 15 april 2023 arrangerer Bindersinitiativet i samarbeid med Childrens Health Defence (CHD) Spotlightkonferansen i Stavanger. En konferanse som tar opp noen av de store, viktige og vanskelige spørsmålene i vår tid. Bindersinitiativet er en folkebevegelse for sannhet, frihet og demokrati. CHD er et initiativ etablert av Robert F. Kennedy jr for å arbeide for […]

Continue Reading

Binders Initiativet: Bli med på Spotlight Conference 2023 i Stavanger den 15. april!

Binders.info: Vi gjør et forsøk på å «vise det større bildet» ved å sette søkelys på noen av de viktigste temaene i vår tid. Den såkalte pandemien har hatt en ødeleggende innvirkning på samfunn over hele verden. Brudd på ytringsfrihet, innføring av drakoniske tiltak med nedstengninger og diverse mer eller mindre svakt faglig begrunnede påbud har blant […]

Continue Reading

Binders Initiativet: Ekstremister har overtatt staten og «det politiske sentrum»

Binders.info: Dette innlegget er skrevet av overlege Halvor Næss Ifølge Wikipedia er ekstremisme ytterliggående politiske retninger som ikke tar hensyn til alvorlig negative konsekvenser og med intoleranse for andre meninger som gjerne beskyldes for å være høyreekstreme. Den vanlige oppfatningen i lang tid har vært at ekstremisme finnes på ytterste høyre og venstre fløy. Slik […]

Continue Reading

Binders Initiativet: FN (IPCC) og miljøvernorganisasjonene narrer oss om klimaproblemene – DERES EGEN dokumentasjon bekrefter det!

Binders.info: År etter år er vi blitt fortalt av FN og miljøorganisasjonene at verden står overfor katastrofale klimaforandringer fordi vi slipper ut alt for store mengder drivhusgasser (først og fremst CO2 og methan) til atmosfæren. Drivhusgassene kommer fra vårt forbruk av fossilt brensel (kull, olje og gass) og har medført at klodens temperatur har steget […]

Continue Reading

Binders Initiativet: Hva skjedde? Hvorledes gikk Vitenskapen fra å være en leverandør av sannheter og kunnskap, til å bli en leverandør av feilinformasjon og propaganda

Binders.info: De fleste av oss stoler på informasjon som Vitenskapen står bak. Derfor henviser personer som ønsker at vi skal tro på det de sier – som fagfolk, media, politikere og andre personer med makt og innflytelse – til Vitenskap og Forskning når de presenterer sine forklaringer og synspunkter. Nettopp for at vi skal tro […]

Continue Reading