Argument: Valget i Kristiansand

argumentagder.no

Argumentagder.no:

Kommentar 12.09.2023: Valget til bystyret er over. Det ga et klart mandat til Høyre og partiets ordførerkandidat Mathias Bernander. Med rent flertall i en konservativ koalisjon er Kristiansand på ny under borgerlig kontroll.

Av Bernt H. Utne, publisert 12.09.2023

Valgets vinner

Som ventet feiet Mathias Bernander all motstand til side og sikret seg ordførervervet med et bekvemt flertall i ryggen. Høyre ble valgets ubestridte vinner med 29,3 % av stemmene og 17 mandater i bystyret. Det er opp fra 17,7 % ved siste valg i 2019, og er utvilsomt en personlig triumf for Mathias Bernander. Han har ført en stødig valgkamp på løftet om stabil kurs og en slutt på kaoset. Det er et budskap som har passet velgerne. Bernander har dermed lykkes i å plassere ansvaret for uroen i bystyret på protestpartiene fra siste valg, og på Arbeiderpartiet (Ap) som har sittet med ordføreren og hatt ansvaret for gjennomføringen av bystyremøtene.

KrF og FrP

Men også Charlotte Beckmann Finnestad og Kristelig Folkeparti (KrF) har grunn til å smile fornøyd. Partiet hennes har gjort et godt valg med 12,3 % av velgerne i ryggen, og hun kan se fram til fire år som varaordfører. Fremskrittspartiet (FrP) har også grunn til å juble. Partiet har gått markant frem og får en oppslutning på 9,1 %. Samlet har Høyre, KrF og FrP fått over 50 % av de avgitte stemmer, og Kristiansand er derfor på ny en by i fast borgerlig hand.

Pensjonistpartiet

Pensjonistpartiet (PP) har gjort et knallvalg med hele 4,9 % av stemmene. Det er nærmere en femdobling av stemmene fra sist valg (1,1%), og bør gi partiet en vitamininnsprøytning for kommende valgperiode.

Arbeiderpartiet

Valget store taper er utvilsomt Ap, som gjør sitt dårligste valg i moderne tid med en oppslutning på magre 14,1 %.

Det er ned 4,2 prosentpoeng fra 2019 og ned hele 13,7 prosentpoeng fra valget i 2015. Partiet er dermed mer enn halvert i løpet av de to siste valgperiodene.

Miljøpartiet de Grønne og andre

Men heller ikke Miljøpartiet de Grønne (MdG) har grunn til å være fornøyd. Partiets oppslutning er nesten halvert, og MdG går tilbake fra 7,5 % i 2019 til 4,1 % ved årets valg.

Og den selverklærte “vaktbikkja”, Nils Nilsen, er ute av bystyret. Om han dermed er ute av mediebildet er mer usikkert. Men den gamle ringreven Vidar Kleppe klorte seg til en plass i bystyret for Kleppelista. Det gjorde også avtroppende varaordfører Erik Rostoft, som sikret seg bystyreplassen for partiet Sentrum. For de øvrige partiene er det bare mindre endringer.

Politiske følger for Kristiansand

Med det foreliggende valgresultat er det ingen grunn til å tro at det vil bli vesentlige endringer i byens politiske kurs. Det betyr en fortsatt satsing på krevende kulturprosjekter som Kunstsiloen, Kilden og Knuden, brukerfinansiert utbygging av infrastruktur (byvekstavtale) og flytting av containerhavna til Kongsgård-Vige. Kommersiell utbygging av Lagmannsholmen for å dekke inn byens finansieringsbehov vil trolig bli prioritert, og ny folkeavstemming i Søgne og Songdalen om en eventuell reversering av kommunesammenslåingen vil det nye bystyret avvise.

Arbeiderpartiets tilbakegang

For Ap er valgresultatet en katastrofe. Det som en gang var “ørnen” i det politiske landskap har velgerne plukket ned til en pjuskede høne ute av stand til å øve innflytelse på den politiske arena. Og det er partiets og dets sentrale tillitvalgtes egen feil. Først og fremst den sittende ordfører, Jan Oddvar Skisland, som ikke har hatt noen heldig hånd med ledelsen av bystyrets møter. Riktignok fikk han en uventet pandemi midt i fleisen som hemmet gjennomføringen bystyremøtene. Og han fikk noen krevende representanter i bystyret. Men han bærer utvilsomt selv mye av ansvaret for at møtene til tider utviklet seg til en pinlig opplevelse.

Dessuten førte partiets hardkjør mot egen regjering og partiledelse i Oslo i spørsmålet om ny folkeavstemning i Søgne og Songdalen til usikkerhet om partiets egentlige holdning til regionreformen. Det er jo tross alt ikke hverdagskost at en ordfører, med det lokale partilag i ryggen, tvinger egen partileder og landets statsminister til å måtte gå en spissrotgang foran et samlet pressekorps, i et spørsmål som vil kunne føre til regjeringens avgang. Det er unikt i norsk politisk historie, og fører selvsagt til økende tvil blant velgerne om lokalpartiet fortjener deres stemme.

For Kenneth Mørk personlig er valgresultatet et bittert nederlag. Men han har selv vært en aktiv støttespiller for den politiske kurs som partiets velgere nå har avvist. Det må han ta ansvar for, og akseptere velgernes dom uten å mukke. Og foran ham og Ap ligger nå fire år i de politiske skyggers dal. De årene bør partiet bruke til en aktiv og kritisk selvransakelsesprosess med sikte på å komme sterkt tilbake i 2027.

Den grønne bølge over?

MdGs tilbakegang i Kristiansand er markant og bemerkelsesverdig, men følger den nasjonale trenden. Det kan tyde på at velgerne ikke er så opptatt av miljøspørsmål som de har vært. For et parti som MdG, som har profilert seg som et interesseparti innen en avgrenset politisk sektor, er strømningsendringer blant velgerne av stor betydning. Det får partiet nå merke følgene av.

Treffsikre meningsmålinger

Meningsmålingene presentert i Fædrelandsvennen og KRS har denne gang vært rimelig treffsikre. De viste tidlig en klar ledelse til Mathias Bernander og denne ledelsen klarte han å holde helt til slutt. Det er all grunn til å gratulere Bernander og Høyre med en godt planlagt og vel gjennomført valgkamp. Med en andel av forhåndsstemmer på ca. 50 %, som er uvanlig høyt (33 % i 2019), fikk den avtakende oppslutning om Høyre som meningsmålingene viste like før valgdagen, mindre betydning. Men valgdeltakelsen var skuffende lav med 63,9% av de stemmeberettigede. Det er ned over 2 prosentpoeng fra 2019 da 66 % av velgerne avga stemme.

Fordeling av verv

Slik velgerne har satt sammen bystyret vil mesteparten av vervene tilfalle valgets vinnere. Som er Høyre, FrP og KrF med rent flertall (29 representanter). Men det betyr ikke automatisk at disse partiene alene kan diktere utfallet av de politiske saker. Hver representant har en stemme, og det er stemmegivningen i hver sak som er avgjørende. Men i praktisk politikk har de viktigste vervene betydelig påvirkning i behandlingen av de enkelte saker, og fordelingen av verv er derfor også viktig.

En respektfull behandling av valgets tapere har betydning for samarbeidet i byens politiske organer. Det har tydeligvis Mathias Bernander og hans koalisjon forstått betydningen av, og ønsker å gi vervene som leder av havnestyret og kontrollutvalget til Ap, som tross valgnederlaget fortsatt er bystyrets nest største parti.

Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no

Les artikkelen direkte fra kilden