Helsestasjonen er blitt mindre tilgjengelig for Søgne-folk

argumentagder.no

Argumentagder.no:

KOMMENTAR 08.06.22: Etter kommunesammenslåingen ble helsestasjonen på Tangvall flyttet til Nodeland. For mange i Søgne har dette medført at helsestasjonen ikke lenger nødvendigvis oppleves som et “lavterskeltilbud”, som nasjonale retningslinjer sier det skal være.

Av Kathinka Aslaksen, barnelege, publisert 08.06.2022

Helsestasjonene er en av bærebjelkene i det offentlige helsetilbudet til barn og unge. I følge nasjonale retningslinjer (oppdatert i år) skal de være «et lett tilgjengelig lavterskeltilbud for barn og deres foreldre». En viktig forutsetning for tilgjengelighet skal være “nærhet til kollektivtransport“. Det skal også være mulig å komme uten avtale – «drop-in».

Helsestasjonen i Søgne lå tidligere på Tangvall, men ble i forbindelse med kommunesammenslåingen flyttet til Nodeland. Bor du i Ausviga vest i Søgne uten bil, kunne du før ta buss direkte til helsestasjonen på Tangvall på ca. ett kvarter. Nå må du belage deg på to busskifter og en reisetid på 1 – 1,5 timer for å komme deg til helsestasjonen på Nodeland.

Det påhviler helsepolitikere og -byråkrater i Stor-Kristiansand et stort ansvar når de har sørget for at dette tilbudet, stikk i strid med nasjonale retningslinjer, er blitt mindre tilgjengelig for dem som trenger det mest.

I min jobb som barnelege har jeg møtt foreldre i Søgne som ikke kommer seg på helsestasjonen fordi det er for strabasiøst. Ofte er dette foreldre og barn som av ulike grunner har særlig behov for helsestasjonstilbudet. For å bøte på en svekket tilgjengelighet er jeg kjent med at omsorgsfulle og kreative helsesykepleiere på helsestasjonen på Nodeland har rekvirert drosjeskyss for å få foreldre til å møte til avtalt time. Med en reisetid på 1 – 1,5 timer er tilbudet om «drop-in» time illusorisk.

Helsesykepleierne på helsestasjonen nyter stor tillit og respekt i befolkningen og bidrar med uvurderlig helsehjelp og støtte til mange familier, spesielt utsatte grupper. For å nå disse er et lett tilgjengelig, lavterskel helsetilbud helt nødvendig.

Det påhviler helsepolitikere og -byråkrater i Stor-Kristiansand et stort ansvar når de har sørget for at dette tilbudet, stikk i strid med nasjonale retningslinjer, er blitt mindre tilgjengelig for dem som trenger det mest. Det holder ikke om byråkratene måtte mene at tilbudet er «godt nok» tilgjengelig. For det presiseres i retningslinjene at “en forutsetning for å nå foreldre og barn er at det oppleves som lett tilgjengelig”.

I følge en artikkel i Argument Agder nylig har innbyggerinitiativet fra Søgne og Songdalen nådd kommunalministerens kontor. Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet har advart mot at kommunesammenslåinger kunne føre til at viktige helse- og omsorgstjenester ville bli sentralisert og svekke det viktige nærhetsprinsippet. Akkurat det har skjedd med helsestasjonstilbudet for de yngste barna i Søgne.

Kommentarer, ris eller ros ? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Les artikkelen direkte fra kilden