Argument: Omatt og omatt

argumentagder.no
Argument: Omatt og omatt

Argumentagder.no:

Synspunkt 15.09.2023: Fortidens feil med manglende prosjektstyring i Kristiansand Kommune gjentar seg gang på gang. Det fører til sløsing med felleskapets midler og rammer viktige nyinvesteringer.

Av pensjonert platearbeider Ivan Høgeli, publisert 15.09.2023

Som resultat av en byggeskandale skal det nye bystyret ta stilling til om skolen på Øvre Slettheia skal gjøres om til barnehage og elevene flyttes til Slettheia skole. (Første til fjerde klasse). For fire år siden ble en syv år gammel barnehage revet fordi et tysk firma som var hyret inn for å gjøre jobben leverte en fatalt dårlig kvalitet. Bygging og riving av barnehagen kostet kommunen snaue førti mill. kr. Kristiansand Eiendom mente at de fulgte opp bygningsarbeidet godt nok, med stikkprøver, og at feil som oppsto underveis ble håndtert på en god måte av en ekstern byggeleder. Ei slik oppsummering av et byggeprosjekt ville fått en hvilken som helst privat bedriftsledelse eller bedriftsstyre til å både fortvile og rase.

Ingen steder i Kristiansand trengs skole for de yngste elevene, i nærområdet, mer enn på Øvre Slettheia.

Sveiseskandalen på renseanlegget på Odderøya kosta skattebetalerne mer enn femti mill. kr. Årsaken var den samme som på Slettheia, fatalt dårlig prosjektstyring.

Pensjonistpartiet har reist spørsmål om bevilgning av penger for å restaurere den gamle krana på Silokaia. Den skal bevares som et kulturminne. Spørsmålet bør utvides til å gjelde prosjektstyring. På ny ble et firma som hadde kontrakt på en del av arbeidet fjernet på grunn av manglende kompetanse . Som et resultat belastes kommunale budsjetter med ytterligere midler.

De to første sakene er behørig omtalt tidligere, men det virker som om bystyret, som er ansvarlig for å disponere kommunens midler, slår seg til ro med administrasjonens

bortforklaringer på gjentatte skandaler. Prosjektstyring kan kanskje bli en sak i kjølvannet av Slettheia- og kransaken.

Ingen steder i Kristiansand trengs et kulturminne, for å pynte opp, mindre enn foran kunstsiloen og kilden.

Femti års erfaring fra verkstedindustrien, der store prosjekt ble gjennomført for nasjonale og internasjonale byggherrer, sier meg at kommunen i fremtiden bør ta i bruk noen av de rutinene private byggherrer bruker for å sikre at de får levert den kvaliteten de bestiller.

Ingen steder i Kristiansand trengs skole for de yngste elevene, i nærområdet, mer enn på Øvre Slettheia.

Ingen steder i Kristiansand trengs et kulturminne, for å pynte opp, mindre enn foran kunstsiloen og kilden.

Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no

Les artikkelen direkte fra kilden