Utfordreren

argumentagder.no

Presentasjon 26.05.2022: Vi inviterer alle som ønsker å bli ordførerkandidat ved kommende kommunevalg til å presentere sine viktigste politiske saker, og vil fram mot valget konfronterer dem med sine standpunkt i viktige lokalpolitiske stridstema. Først ut er tidligere stortingsrepresentant Peter S. Gitmark fra Høyre.

Peter S. Gitmark

Av Bernt H. Utne, publisert 26.04.2022

Det vekket betydelig oppsikt da tidligere stortingsrepresentant Peter S. Gitmark i januar lanserte sitt kandidatur til å bli Høyres ordførerkandidat ved neste kommunevalg i 2023. Som en frisk vind kastet han seg inn i nominasjonskampen som nå er i full gang. Ikke alle synes det var passende, for i høyrekretser skal man helst bli foreslått av en eller flere sentrale støttespillere, som etter “moden overveielse” offentlig foreslår kandidaten.

Men med de turbulenser som har preget Kristiansandspolitikken de siste år var det nok klokt at han tidlig klargjorde sine ambisjoner. Og at han gjorde det selv. Dermed signaliserte han at han ikke var knyttet til noen av de fraksjoner som preger Høyre i Kristiansand. Gitmark (44) har sittet tre perioder på Stortinget, og har jobbet i det private næringsliv de siste 9 år. Han kjenner rikspolitikken og spillet på Stortinget godt, men mangler lokalpolitisk forankring etter mange år i hovedstaden. At han ikke er en del av det politiske miljøet i dag tror han selv er en fordel. Politikken i Kristiansand “har vært dysfunksjonell” mener Gitmark, og det er mye historie som han ikke er en del av. Men han kjenner lokalpolitikken godt hevder han, og er ikke redd for noen kunnskapshull.

Uansett om han blir valgt til Høyres ordførerkandidat eller ikke er Gitmark på vei til Sørlandet og Kristiansand. Han flytter med familien til sommeren, og ønsker å kaste seg inn i valgkampen for fullt når han er vel på plass i ny bolig. Gitmark ønsker å samarbeide med alle som har gode forslag, og håper å skape et borgerlig samarbeid med partiene KrF, Venstre, Pensjonistpartiet og Frp. Gode forslag kan komme fra alle understreker han, og utelukker ikke samarbeid med Demokratene i enkeltsaker.

I flere artikler i Fædrelandsvennen har Gitmark lansert sine politiske tanker for å forklare sin politiske plattform. Et av hovedproblemene er fattigdomsproblematikken, særlig for barn og unge. Kristiansand sliter mer enn andre byer med denne befolkningsgruppen, og Gitmark ønsker individuelle løsninger og bedre samarbeid mellom private, offentlige og frivillige organisasjoner. Tradisjonell høyrepolitikk altså. Men det falt Arbeiderpartiets gruppeleder Kenneth Mørk tungt for brystet, og i en personfokusert artikkel i Fædrelandsvennen sablet han Gitmark nord og ned. Mørk, som selv gjerne vil bli Arbeiderpartiets ordførerkandidat, ønsker nemlig ikke at noen utenfra skal “komme å rydde opp”.

Men næringspolitikken er også viktig for Gitmark. Han ønsker at Kristiansand skal være en “ja”-kommune som møter nye ideer og utfordringer med en løsningsorientert iver, og som sier «ja» når man kan og «nei» når man må. Han er kritisk til nettverkene i byen, og understreker at “en tilstand der suksess avgjøres på bakgrunn av vennskap og kjennskap, er ikke noe vi ønsker oss i Kristiansand”. Dessuten mener han at om Arendal eller Mandal vinner noe, vinner også Kristiansand. “Kretsmesterskapet” mellom Kristiansand og resten av Agder ønsker han å avblåse.

Vi har konfrontert Peter Gitmark med disse uttalelsene, og utfordret ham på noen av de mest omstridte sakene i byen de siste årene. Konkret dreier det seg om han aksepterer prinsippet om at direktøren for Sørlandets Kunstmuseum (offentlig museum – offentlig stilling) får 1/3 av lønnen på 3,3 millioner fra det offentlige og 2/3 fra privatpersonen Nicolai Tangen. Vi har også bedt om Gitmarks prinsipielle syn på at en privatperson (Nicolai Tangen), som en motytelse for å overføre disposisjonsretten til en kunstsamling, får bestemme sammensetningen av et offentlig styre (styret for SKMU). Dessuten har vi spurt ham om han vil si ja til en økning (dobling) av det kommunale driftstilskuddet til SKMU fra 2023, og at dette beholdes på det nivå videre? (Bystyrevedtak fra 2019, men ikke juridisk bindende. Må vedtas på nytt ifm budsjettbehandlingen hvert år). Gitmark er tilhenger av mer offentlig/privat samarbeid, og vi har derfor også spurt om hans syn på offentlige tilskudd på 150 millioner over 5 år til drift av et privat barnehospice på Egsjordet slik som redegjort for i artikkelen “Gjøkungen på Egsjordet”

Gitmarks respons på disse spørsmålene vitner om en politiker som har lært av mange år på Stortinget. Han uttaler nemlig: “at han ikke ønsker å se seg tilbake, og at han ikke ønsker å kommentere noen avgjørelser som han selv ikke har vært en del av.” Men i denne sammenheng er ingen kommentar også en kommentar!

Når det gjelder offentlig/privat samarbeid innen sosialsektoren understreker imidlertid Gitmark at han: “ønsker det offentlige skal ha styringen med målsetting og prioriteringer”, men der hvor “private kan levere bedre og konkurransedyktige løsninger ønsker han private løsninger velkommen”. Når det gjelder den omstridte tvangssammenslåingen av Søgne og Songdalen sier Gitmark at han regner med at den saken er avklart før valget i 2023, og at han derfor ikke ser at det er et spørsmål han vil få ansvaret for. Også for dette meget ømtålige tema ønsker han altså ikke å uttale seg. Det sier sitt om sakens sensitive karakter

.

Peter S. Gitmark har lang politisk erfaring, og har også fått med seg nyttig ballast fra arbeidslivet. Han ønsker å skape en bred borgerlig koalisjon, men vil også å samarbeide med alle som har gode forslag. Han kommer utenfra uten ansvar for noen av de omstridte politiske saker som har ridd byen som en mare de siste år. Men hvordan han vil klare omgangen med det respektløse, og til dels ondsinnede politiske klima som har fått dominere Kristiansandspolitikken de senere år, er et åpent spørsmål. Det fordrer nemlig ikke bare fornuftige synspunkt og gode hensikter, men også sterk rygg og gode nerver!

Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no

Les artikkelen direkte fra kilden