Argument: Høyre – interessepartiet for de velstående og flinke

argumentagder.no

Argumentagder.no:

SYNSPUNKT 31.8.23: Høyre under Erna Solberg har konskvent drevet omvendt fordelingspolitikk – gitt til de rike og tatt fra de fattige. Og i skolepolitikken favoriseres de flinkeste, med økende ulikhet og elever som faller utenfor.

Av Kathinka Aslaksen, publisert 31.8.23

For barn er det å vokse opp i en lavinntektsfamilie en fremtidig fattigdomsfelle. Dette har dagens regjering innsett og innført økt barnetrygd, reduserte satser i barnehage og gratis SFO til alle 1. og 2. klassinger. Det ville neppe skjedd med Høyre ved roret. I Høyres alternative statsbudsjett er tvert imot maksimumsprisen i barnehagene økt, og gratis SFO skal kun være for de aller fattigste.

Hva skjedde med det tidligere populære og rimelige svømmehall-tilbudet i Kristiansand ? Høyre gikk i bresjen for Aquarama, et påkostet badeanlegg bygget for folk med god råd. Resultatet er at mange familier med lav inntekt ikke lenger har råd til å gå i svømmehall i Kristiansand.

Under Erna Solbergs regjering ble det kutt i dagpengesatser og innstramminger i reglene for uføretrygd og arbeidsavklaringspenger. Mens den rødgrønne regjeringen har tatt noen utjevnende skattegrep: formueskatten er økt fra 0,85% til 0,95%, inntekter under 750 000 får skattelette mens de mer velstående får noe økt skatt. Til stor protest fra Høyre, som også laget rabalder om lakseskatten – et lite innhugg i fortjenesten til styrtrike laksebaroner.

Hvis du er opptatt av at “alle skal med” og å utjevne forskjeller – ikke stem på Høyre !

Avbrutt skolegang kan også være en fattigdomsfelle. Det høres flott ut når Høyre ønsker «en kunnskapskole som gir muligheter for alle». Men når partiet skal overføre dette i praktisk politikk fokuserer de på teoretiske fag, kompetansemål / prestasjoner, tester, kartlegging helt ned i barnehagealder og å gruppere elevene etter evner – alle tiltak som bidrar til økende ulikhet og elever som faller utenfor.

Generelt har ca. 15 % av skoleelever vansker med teoretiske skolefag. En skole som legger til rette for lek, praktisk-estiske fag, uteskole og skolehage kan være utslagsgivende for om elevene finner et yrke de lykkes med. Og tidlig inndeling av elevene etter evner gir ikke bedre læring. Forskning viser at det snarere er motsatt, og til og med OECD advarer nå mot tidlig nivå-inndeling. Trivsel for elevene og en klassesituasjon hvor de sterke elevene får være med å løfte de svakere elevene har vist seg å gi best læring for alle.

I motsetning til andre partier, er Høyre motstander av å innføre skolemåltid. Ikke engang skolefrukt er ønskelig fra høyrepartiet. Dette til tross for at måltid rundt et bord i tillegg til å mette mager og styrke hjerner, skaper gode sosiale settinger. Man kan til og med lære matte gjennom tilberedning av mat ….

Høyre ønsker fritt skolevalg, og raser over at fylkesadministrasjonen i Agder foreslår at elevene bør gå på den videregående skolen de geografisk sokner til. Dette viser at partiet i realiteten ønsker å skille de flinke elevene fra de svake – det motsatte av enhetsskolen. I Kristiansand skal de flinke gå på KKG. Men det er gjennom et sterkt fellesskap at alle kommer med, ikke ved å legge til rette for eliteskoler. Resultatet for de svakeste kan bli avbrutt skolegang og starten på utenforskap.

Gode offentlige tjenester, som pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT), barnevern, familiesentre, helsestasjon, skolehelsetjeneste og NAV er også viktig for å hindre frafall i skolen. Mange partier vil styrke disse tjenestene, men ikke Høyre. Nei, dette partiet vil satse på “sosiale entrepenører” – frivillige lag og foreninger.

Fædrelandsvennen skrev nylig om et eksempel på vellykket tverrfaglig samarbeid mellom NAV og Kr.sand kommune, hvor unge arbeidsføre mennesker som av ulike årsaker sto utenfor arbeidslivet ble hjulpet inn i jobb og utdanning. Men Høyres oppskrift er altså å satse på frivillige lag og foreninger. Ingen er i mot dette, men det må komme som et supplement og ikke være bærebjelken for et inkluderende skole – og arbeidsliv.

Høyre er partiet som konsekvent støtter de rike og velstående men forverrer levekårene for de vanskeligstilte. Så hvis du er opptatt av at “alle skal med” og å utjevne forskjeller – ikke stem på Høyre !

Kommentarer, ris eller ros ? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Les artikkelen direkte fra kilden