Argument: Fattigdommen i verdens rikeste land

argumentagder.no

Argumentagder.no:

Synspunkt 09.04.2024: Regionavisen Fædrelandsvennen har åpenbart vansker med å huske hva de selv mener. I august i fjor mente de at Norge rant over av penger, mens de i april i år er bekymret for oljepengebruken.

Av Ivan Høgeli, pensjonert platearbeider, publisert 08.04.2024

1. august 2023 brukte Fædrelandsvennen hele syv sider på å beskrive situasjonen for fattige i Kristiansand. Sammen med liknende reportasjer, og en omfattende levekårsundersøkelse som sammenlikner levekår i bydelene, gir avisen i artikkelen en svært god beskrivelse av fattigdomsproblemet i byen.

I samme artikkel skriver politisk redaktør Vidar Udjus at "det høres ut som en floskel, men det er et gedigent paradoks: Norge renner over av penger. Og uendelig mange barn vokser opp i fattigdom." Videre skriver Udjus "at penger har vi nok av, men ikke vilje," understreker at verdien av oljefondet denne dagen var tett innpå "femten tusen milliarder kroner".

I vår velferdsstat er det egentlig det offentliges ansvar å sørge for at alle har så de klarer seg. Men i virkelighetens verden i Kristiansand melder organisasjonen «Hjelp oss å hjelpe» at de ikke har nok mat til alle. Det er knapt til å begripe. Det er litt av et tankekors når kommunen henvender seg til en hjelpeorganisasjon for at fattige mennesker

skal få mat. Så langt politisk redaktør i august 2023.

5. april 2024 har Fædrelandsvennen en ny lederartikkel. Denne gang med overskriften "Verd å lytte til Siv Jensens selvkritikk" Den tidligere finansministeren mener at vi bruker for mye oljepenger i motsetning til tidligere standpunkt hvor hun ga uttrykk for at handlingsregelen, som skal bremse pengebruken, sto i veien for fornuften. Hun ber nå Norge om å våkne fra dvalen og slutte med å bruke oljepenger til å finansiere alle gode formål.

Denne lederartikkelen avsluttes med at det er upopulært å kutte, men at lærdommen fra den tidligere politikeren Siv Jensen er "nyttig å ha med seg." Lederskribenten synes å ha glemt hva politisk redaktør gav uttrykk for et godt halvår tilbake. At Norge renner over av penger, men at det er mangel på vilje til å bruke dem for å rette opp i de siste 50 årenes største politiske skandale. Fattigdommen i verdens rikeste land.

Kommentarer? Gå til vår Facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Les artikkelen direkte fra kilden

Legg igjen en kommentar