Antijantepodden: AJP 65 | Tine Holm og Marius Reikerås – vilkårlig behandling av reisende

Antijantepodden: AJP 65 | Tine Holm og Marius Reikerås – vilkårlig behandling av reisende

Antijantepodden.no
Antijantepodden: AJP 65 | Tine Holm og Marius Reikerås – vilkårlig behandling av reisende

Antijantepodden.no:

Journalist og blogger Tine Holm og menneskerettighetsjurist Marius Reikerås har reist mye under koronasituasjonen. De opplever stor vilkårlighet i hvordan de blir behandlet av ulike funksjonærer, og at flyselskapene trenerer istedenfor å refundere beløp de har krav på. Både Tine og Marius har opplevd alvorlige overgrep i forbindelser med koronarestriksjoner, men har ennå ikke nådd igjennom og fått erstatning fra henholdsvis Norwegian og Widerøe. Reikerås mener dette er en del av et større bilde i Norge, der makten sitter trygt, mens vanlige folk har liten mulighet til å nå igjennom. Likevel oppfordrer han folk til å klage inn reiseselskaper og stå på sitt når de opplever urettferdighet. Alle vanskelighetene har ikke tatt reisegleden fra de to globetrotterne, som understreker viktigheten av å skaffe seg kunnskap om hvordan mennesker lever i andre deler av verden.

KILDER:
› helsetine.no
  • Dette er HelseTine
› Marius Reikerås på Facebook
› COVID-19: The Great Reset – Klaus Schwab, Thierry Malleret
› Du skal lide for fellesskapet – Miriam Ekelund

Opptaksdato: 2022-07-20
Publiseringsdato: 2022-06-24

Last ned episoden

Les artikkel direkte på Antijantepodden