AJP 49 | Truls Olufsen-Mehus – omdømmet ble knust

Antijantepodden.no

Truls Olufsen-Mehus er fylkesleder for Troms og Finnmark KrF. De siste årene har han gått fra å være ateist til kristen, og han har også stukket hodet frem i den offentlige debatten i to svært kontroversielle saker. Når det gjelder anerkjennelse av et tredje kjønn og vaksinering av barn, mener han at Folkehelseinstituttet har kommet med fornuftige, forskningsbaserte anbefalinger, mens Helsedirektoratet rett og slett virker politiske. KrF-politikeren etterlyser at flere politikere kommer på banen og stiller kritiske spørsmål til byråkratenes vurderinger. Kostnaden for å stå opp i disse sakene har vært store for han personlig, og han beskriver det som en omdømmedød.

KILDER (i nevnt rekkefølge):
• facebook.com: Truls Olufsen-Mehus
  ◦ Radikal kjønnsideologi må fram i lyset
• faktisk.no: Nei, FRI vil ikke ha sexak­ti­vi­teter i barnehagen
• (Gender Neutral Family Are Raising Their Child as a ‘Theyby’ – Good Morning Britain)
• NRK Debatten 27. januar – ‘Hun, han, hen og hva mer?’
• Opprop mot vaksinasjon av barn – NRK Dagsnytt 18 – 7. september 2021
• FHI-notat avslører uenighet med Helsedirektoratet: Skapte «forvirring» og «merarbeid»
• Stortingskandidat fra KrF signerte opprop mot vaksinering av barn
• Konservativ og radikal KrF-er utfordrer Bollestad som leder
• Her demonstrerer folk mot at ordføreren vil ta i bruk koronasertifikat
• Nedstengingene forhindret nesten ingen dødsfall
• Joe Rogan intervjuer Dr. Robert Malone
• Sterke reaksjoner mot norske mediers dekning av Joe Rogan
• reuters.com: ‘far-right folks itching for confrontation’
• Vil ikke vaksineres: – Mistet jobben
• fagsjekk.no
• Plato – “No one is more hated than he who speaks the truth.”

Opptaksdato: 2022-02-04
Publiseringsdato: 2022-02-18

Last ned episoden

Gå direkte til Antijantepodden