AJP 34 | Linda Omnes – barna utsettes for et enormt press

Antijantepodden.no

Linda Omnes er mor til tre gutter med god spredning i alder. Hun må derfor forholde seg til både barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole. Hun er sjokkert over gruppepresset som legges opp til rundt dette med vaksinering, og hva lærerne får seg til å si i plenum om de som ikke ønsker å ta vaksinen. Den eldste sønnen fikk klar beskjed om at uvaksinerte ikke burde få praksisplass, noe som var en medvirkende årsak til at han droppet ut av skolen. Omnes oppfordrer foreldre til å ikke gi etter for gruppepresset, men å på egen hånd sette seg nøye inn i COVID-19-statistikken for barn, samt vaksinebivirkninger for den samme aldersgruppen.

Opptaksdato: 2021-11-10
Publiseringsdato: 2021-11-19

Last ned episoden

Gå direkte til Antijantepodden