Agenda 21: FN-bedraget som tar sikte på å ta fra oss all vår frihet og alle våre rettigheter.

nononsensenews.org

Av Are.

Har du hørt om Agenda 21, også kjent som FN’s Agenda for det 21. århundre? Dette er FNs langsiktige utviklingsplan som 170 nasjoner undertegnet i Rio i 1992. I all korthet dreier dette seg om hvordan en nøye styrt forvaltning av alt på Jorda skal finne sted. Og da snakker vi om absolutt ALT: alle vannkilder, mineraler, planter, dyr, alt av bygningskonstruksjon, produksjon, mat, energi, informasjon og alle oss mennesker. Agenda 21 tar sikte på å realisere det ultimate tyranni, nemlig det som kalles den nye verdensordenen (NWO) ledet av FN.

Men «FN er jo satt til å ta vare på Jorda og alle menneskene som bor på den». Nei. Det stemmer ikke. FN er bare et skalkeskjul som lovfester utrullingen av et gradvis større tyranni. Bak det hele skjuler det seg en internasjonal maktkabal, som kontrollerer bankene og storindustrien. FN er ikke laget for slike som deg og meg, og det samme gjelder Verdens Helseorganisasjon, Verdens Handelsorganisasjon osv…. Dette er bare institusjoner som maktens tinder bruker til å realisere sine selviske hensikter. Resultatet er at denne kabalen legger beslag på alt av penger og realverdier, mens du og jeg sitter ribbet tilbake. Ikke bare ribbet for gods og gull, men også for vår selvskrevne frihet og våre menneskerettigheter — tale- og bevegelsesfrihet inkludert.

Bærekraft og de tilhørende bærekraftsmålene står sentralt i Agenda 21. «Bærekraft»… det har jo en fin klang, har det ikke? Vel, dette ordet er det perfekte eksempel på hvordan tyranniet kan kan rulles ut en liten bit av gangen, skjult bak forlokkende men misvisende ord. I tillegg til ordet ‘bærekraft’ har vi tre sentrale E’er i Agenda 21: Economi (økonomi), Ecology (økologi) og Equity (sosial rettferd). Forlokkende ord, bevares, men fakta står: Dette er bare måten makta forfører oss på. Se forbi ordene. Se på de konkrete konsekvensene slik de utspiller seg i vår hverdag!

På bakkenivå kommer det fascistiske elementet i Agenda 21 til syne i form av at korporasjoner, NGO’er (ikke-statlige organisasjoner) og regjeringer veves sammen i et intimt og hermetisk lukket samkvem. Resultatet er at ordinære innbyggere som deg og meg ikke lengre har noen innflytelse på hva som blir besluttet, og dette er allerede langt framskredent her i Europa.

Total overvåkning med ansiktsgjenkjenning og sosialt poengsystem er allerede en realitet i Kina, noe maktpakket har til hensikt å iverksette på global basis.

Hvis vi snakker om de mer håndgripelige konsekvensene av Agenda 21, så er planen at Jordas populasjon skal flyttes inn i små smartleiligheter i superkonsentrerte smartbyer. Her vil det være 5G-basert totalovervåkning døgnet rundt. Menneskene skal vekk fra de landlige områdene og inn i tett konsentrerte byer. På denne måten kan herskerklassen ha bedre kontroll over oss. I planverket for Agenda 21 er denne masseforflytningen av Jordas mennesker begrunnet med — gjett hva — bærekraft: «Mennesker er en trussel for dyr og natur, og derfor må menneskene bli stuet sammen i store byer».

I 2015 ble også FN’s Agenda 2030 lansert, men det er mer av samme greia.

Vær viss på at Agenda 21 rulles ut mens du leser dette, både nasjonalt og lokalt. Vær viss på at de tilhørende underprosjektene vil ha navn som gjør det vanskelig å knytte de til den overstyrende Agenda 21. Makta har jo skjønt at folk kvepper til når de hører betegnelsen «Agenda 21»…

Rosa Koire forklarer på fem minutter hva Agenda 21 dreier seg om (se i full størrelse her)

Vær på vakt og forsøk å bidra ved å utpeke og sette ned beina for Agenda 21 / 2030! Når alle gode mennesker kommer sammen og står i mot, er løpet kjørt for maktpakket. Vi vinner til slutt!

Illustrasjon av Denys NevozhaiUnsplash.

PS! Meld dere inn i Facebook-gruppa vår her og Mewe-gruppa vår her.

Vi trenger støtte fra dere!

Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle. Det er dette vi bruker mesteparten av tiden vår på, og vi gjør det med glede. Dersom dere setter pris på arbeidet vårt, vurder å støtte oss via

nettbank, DNB-konto 05350624327 (Are Erlend Hegrand), eller
vipps til tlf. 98 23 03 77, eller
Paypal ved å klikke HER.

Hjertelig takk! ? hjerte_fin

Les artikkelen direkte på Nononsensenews