Ukraina: En avsløring av hvordan USA trolig er den primære pådriver bak den påståtte krigen i landet…

nononsensenews.org

Av Are.

areJeg skriver dette fordi jeg hevder å positivt vite at årsaken til krigen i Ukraina IKKE kan kokes ned til «slemme Putin». Hvis man går rundt og tror det, er man rett og slett fullstendig rundlurt av vestlige media. Allikevel finnes det faktisk mange som er rundlurt i denne sammenheng, og uvitende går god for folkemordet som lenge har pågått i landet. Det er på høy tid at folk slutter å sluke propagandaen til vestlige mediehus som BEVISELIG har løyet oss huden full i forbindelse med tidligere kriger. (Og koronasvindelen).

I det følgende skal jeg dra noen hovedlinjer fra et to timer langt intervju med Doug Valentine, forfatter av bl.a. bøkene «The CIA as Organized Crime» og «The Phoenix Program – America’s Use of Terror in Vietnam». Denne mannen har studert CIAs virksomhet inngående over 30 år, slik at han burde vite ett og annet om hvordan denne hyperkriminelle amerikanske etterretningstjenesten opererer.

Hvis man skal skjønne noe som helst av det som skjer i Ukraina akkurat nå, så er det absolutt nødvendig å ta rede på den «forbudte» historien som Valentine beskriver. Det betyr: den historien som IKKE blir fortalt i våre akademiske utdannelsesinstitusjoner. For sannheten er nemlig at USA og den amerikanske etterretningstjenesten CIA lenge har spilt en svært sentral rolle bak alle uroligheter og massedrap som har funnet sted i Ukraina.

Fakta er at CIA i løpet av de siste 70 år har jobbet for å legge Ukraina for amerikanske føtter, og for å kunne undergrave først sovjetiske, deretter russiske interesser. Dette har blant annet vært gjort ved å «resirkulere» nazistiske krigsforbrytere fra 2. verdenskrig, gjøre de til CIA-agenter, og derved kunne dra nytte av disse nazistenes etterretnings-nettverk fra krigen. CIA har også organisert ukrainske paramilitære og høyreorienterte nazistiske grupper, samt benyttet seg av korrupte politikere og forretningsmenn til å fremme et amerikansk makthegemoni på ukrainsk jord. Parlamentariske kupp, infiltrasjon, psykologisk terror og blodig krigføring har vært CIAs metodikk. Og vit dette: CIAs hyperkriminelle gjerninger i utlandet, deriblant massemord, er (hysj, hysj) godkjent til av den amerikanske regjering og høyesterett(!) Hvis den gjennomsnittlige amerikaner visste dette, ville det trolig vært langt vanskeligere for USA å bedrive sin blodige monsterimperialisme gjennom konstant krig.

Dette er symbolikken som brukes av nazistiske grupperinger i Ukraina i dag. De to emblemene til høyre stammer fra andre verdenskrig.

CIAs rekruttering av både de «ekte» nazistene fra andre verdenskrig og den store fascistiske andelen av Ukrainas befolkning

Etter andre verdenskrig trengte herskerpakket et trusselbilde for å skape frykt og derved kunne kontrollere Jordas befolkning. Kommunismen og Sovjetunionen ble derfor det vestlige hatobjekt nummer 1. For å vippe maktforholdet over i amerikansk favør, ble mengder av nazistiske krigsforbrytere fraktet inn i USA i på slutten av andre verdenskrig. Denne hemmelige operasjonen gikk under navnet Operation Paperclip («Operasjon Binders»). Werner Von Braun var blant krigsforbryterne som ble hentet, og han endte opp i en vitenskapelig lederstilling i NASA. På dette viset dro amerikanerne nytte av Von Brauns kunnskaper om raketter og rakettmotorer, hvoretter Von Braun framstilte interkontinentale raketter for amerikanerne.

Reinhard Gehlen var en annen nazi-krigsforbryter som ble hentet og deretter tildelt en lederstilling i CIA. Siden Gehlen allerede hadde eksisterende etterretningskontakter og -nettverk Øst-Europa fra krigens dager, kunne disse ressursene nå bli utnyttet av CIA. Deler av den ukrainske befolkningen var på dette tidspunkt fascistisk, og Gehlen bidro til at de ukrainske fascistene nå ble amerikansk-vennlige og et ess opp i ermet for CIA. Siden 1948 har CIA jobbet med å overta og utvikle fascist-nettverk i Ukraina til sin egen fordel. Opp gjennom alle år har amerikanerne forsøkt å få fatt i mennesker med stor beslutningsmyndighet og innflytelse i Ukraina, og gjøre de til CIA-agenter. Helt siden statskuppet i 2014 har Ukraina vært okkupert av USA, og trolig lengre enn det også. Dette landet har vært selve arnestedet for amerikanernes bestrebelser på å underminere sovjetisk-russiske interesser helt siden andre verdenskrig fram til i dag. Det som skjer i Ukraina akkurat nå må derfor sees i lys av denne historikken.

Helt til slutt: Vi har ingen krig slik mediene vil ha oss til å tro. Den er, som så mye annet, medieskapt for å tjene mørke politiske interesser. Stor skam over vestlige media som fører befolkningen bak lyset på denne måten. Å betrakte disse urolighetene som KUN den «fæle Putins skyld» er rett og slett imbesilt!

Doug Valentine om noe av forhistorien til det som nå finner sted i Ukraina

De som måtte ønske å høre hele intervjuet med Valentine på dryge to timer, kan gjøre det her. Det er av høy kvalitet og herved anbefalt!

Illustrasjon: Are.
PS! Meld dere inn i Facebook-gruppa vår her og Mewe-gruppa vår her.

Vi trenger støtte fra dere!

Kiri og jeg jobber for å opplyse og berike dere alle. Det er dette vi bruker mesteparten av tiden vår på, og vi gjør det med glede. Allikevel er vi, som dere, avhengig av midler til å holde det gående. Dersom dere setter pris på arbeidet vårt, vurder å støtte oss via
nettbank, kontonummer 05350624327 (Are Erlend Hegrand), eller
vipps til tlf. 98 23 03 77, eller
Paypal ved å klikke HER.

Hjertelig takk! ?

Les artikkelen direkte på Nononsensenews