AfD-politiker Stefan Korte i spennende diskusjon om geopolitikk og demografi

Lykten.no

Lykten.no:

Norgesdemokratene ville med sin tilstedeværelse i Arendal være motvekt til den massive globalistfest som Arendalsuka jo er. Deres standplass var erklært «antiglobalistisk sone» og de hadde to innendørsarrangementer – henholdvis på mandag og tirsdag – hvor AfD- politker Stefan Korte den første dagen fikk presentert sin bok om Geopolitikk i Øst- Europa. Tema var Europas geopolitiske fremtid som pågikk i en samtale med primært Øyvind Eikrem (nestleder Norgesdemokratene) og partileder Geir Ugland Jacobsen. Sentrale tillitsvalgte fra partiet var også til stede.

(Foto: Legatum Publishing)

Demografi

Arrangement nummer to var viet den demografiske utvikling i Europa. Dette er særlig et tema som man kan anta er svært lite velkomment på Arendalsuka. Europas problemer med den årelange massive innvandringen er et sårt tema som helst unngås.

Samtalen kom også inn på norske og tyske politiske forhold – ulikheter og likheter mellom våre to nasjoner. Det er også mange likheter mellom de to partiene AfD og Norgesdemokratene. Begge partiene er i vekst og AfD har allerede rukket å bli et temmelig stort parti i Tyskland (23% oppslutning). Norgesdemokratene er fortsatt i sine «spede vorden» ble det påpekt, men er som sagt i vekst og med den ytterligere globalistiske utviklingen i Norge og Europa, så er det lagt opp til ytterligere vekst for partiet.

Partiene var skjønt enig i en ting – at returnering av utenlandske kriminelle og terrorister må bli standard politikk. De som har fått innvilget norsk statsborgerskap, men likevel begår kriminalitet, skal returneres på lik linje med illegale innvandrere. Om ingen land vil ta dem imot, skal de holdes i sikker forvaring inntil transport til egnet land er mulig.

Les artikkelen direkte på Lykten

Legg igjen en kommentar