Slik blir globaleliten kvitt siste hinder for den nye verdensorden

Lykten.no

Lykten.no:

Globalistenes plott

Det de færreste makter å ta inn over seg er at bak hele den tilsynelatende vanvittige ideen om å blande totalt ikke-kompatible kulturer i en og samme gryte, finner vi en vestlig globalistelite som har initiert hele plottet med en krystallklar hensikt.

Hovedhinder

Skal Davos- og Bilderberger-milliardærene ha nubbetjans til å konstruere en ny verdensorden, må planens hovedhinder defineres. Og det vil for de fleste med en intelligens høyere enn en middels brennmanet ikke mange runder med nevronene til, for å se at en verdensregjering ikke kan funksjonere om folkene samtidig skal ha anledning til fortsatt å praktisere fundamentale kulturelle antagonistiske ulikheter.

RELIGION!

Spør deg selv – hvilken faktor er i så henseende den desidert største kilden til krig og dævelskap mellom de ulike verdensdelene? Svaret roper i mot oss alle: RELIGION! Og blant disse finner vi opp gjennom århundrene og frem til i dag kristenheten og islam som de ubetinget fremste eksponenter world-wide. I skrivende øyeblikk er vi vitner til dette djevelske fenomenet utspille seg ikke bare i Midt-Østen, men i økende grad også i vestlige byer.

Truer kloden

Om du har dårlig tid for å kuppe en hel verden under samme styringsparaply, er det maktpåliggende å vise oss alle hva nettopp religion fører til på en stadig krympende planet. Og da vil en sammenblanding av de verste antagonistene være akkurat den gnisten som effektuerer religionskriger som sammen med ABC-våpen truer en hel klodes fremtidige eksistens.

Dævelskap worldwide

Kristenhetens epikrise med heksebrenninger, strekkbenker under Inkvisisjonens «hellige» ledelse og grusomheter fikk etter hvert trukket ut klørne på dævelskapen world-wide. Men under islam lever slikt i beste velgående med kjønnslemlestelser, æresdrap, tvangsgifte, kasting av mennesker fra hustak, håndsavhugginger, pisking, steining, brenning i jernbur, gjengvoldtekter, selvmordsbombing, barneekteskap, syrekasting etc.

Liv eller død

Det sier seg selv at slike eksesser ikke kan være sammenfallende med en kommende enhetlig verdensregjering under en fremtidig konvertert FN-paraply. Skal det overhodet finnes den minste mulighet for en optimalt enhetlig verdensledelse er det åpenbart at alt dette må fullstendig vekk fra verdenskartet. Og ikke bare dagens mest aggressive varianter, men ALLE religiøse ytringsformer som fremhever akkurat den eller den varianten som den eneste rette vei og følgelig gjør spesifikke befolkningskulturer berettiget til henholdsvis liv eller død.

Genial plan

Global-elitens geniale mestertrekk har derfor vært å sause sammen antagonistiske gudstilbedere i den samme vestlige gryten. Dette avstedkommer de reneste krigstilstander i tradisjonelt fredelige, tidligere monoteistiske demokratier. Og vips blir vi alle blodig oppmerksomme på religioners splittende og ødeleggende effekt.

Eksistensielt

Straks dette blir så jævlig og destruktivt at det begynner å anta eksistensielt utfordrende karakter for våre samfunn, kan den styrende globalorienterte eliten trå til med det som har vært planen fra dag en. Nemlig å vingeklippe all offentlig religiøs virksomhet world-wide. Argumentet er uslåelig. Stanser vi ikke denne krigerske fandenskapen nå, vil ingen av oss kunne se frem til en fremtid med rimelig grad av forutsigbar fred.

Globalelitens drøm

Dette er oppfyllelsen av alle globalisters drøm. En enhetlig verdensledelse der det viktigste hinderet for fred – religion – er varig kastrert. Derfor har den striden store deler av verdens befolkning er vitne til med gremsel og gru i Midt-Østen akkurat nå, et helt annet og vellykket perspektiv sett med globalarkitektenes øyne. For all denne religionsbaserte lidelsen er nettopp den øyeåpneren resten av verden trenger for at maktens utøvere kan gis legitimitet til en gang for alle å skride til verket til storparten av befolkningenes applaus – fjerne siste hovedhinder for «en ny verdensorden» – der all motstand i fremtiden prompte kan ryddes effektivt av veien.

Les artikkelen direkte på Lykten

Legg igjen en kommentar