86 % av russerne er FOR et angrep på EU

Politikeren.com
Read Time:1 Minute, 42 Second

Spørreundersøkelser skal tas med en stor klype salt, ihvertfall når undersøkelsene er gjort av noen som kan dra fordeler av utfallet i undersøkelsen. Dette er ikke en personlig mening men en videreføring av informasjon fra en spørreundersøkelse gjort av ukrainske “active group”

Er det ikke Vladimir Putin alene som ønsker total konflikt med Vesten? 86 % av russerne støtter et angrep på EU, og 75,5 % mener at Polen bør være neste mål – dette er resultatene av en fersk undersøkelse utført av meningsmålere fra «Active Group».

Igjen og igjen understreker østerrikske politiske eksperter i ulike TV-samtaler at «flertallet av russerne ville ikke støttet Vladimir Putins aggresjon mot vestlige nasjoner», at krigen i Ukraina er upopulær.

Nå viser imidlertid en ny undersøkelse fra opinionsforskningsinstituttet «Active Group» et helt annet bilde: 86 % (!) av de spurte russerne ville definitivt gå inn for en militær konfrontasjon med et av EU-landene – de «godkjenner og støtte mulige angrep fra den russiske hæren på EUs territorium». Blant dem: Polen, Estland, Latvia, Litauen, Tsjekkia, Slovakia. Og “annet”.

Og russiske borgere spurt av Active Group bekrefter nå bekymringene til polske folk: 75,5 % av russerne ønsker at Polen skal være det neste målet for en invasjon. Dette er den “logiske fortsettelsen av den russiske føderasjonens militære spesialoperasjon”.

Bulgaria og Østerrikes naboland Tsjekkia, Slovakia og Ungarn vil være et neste mål for 39,6 % av de spurte (flere svar var mulig).

En annen interessant detalj: 46 % av de spurte er «helt sikre» på at den russiske regjeringen bør angripe EU, og 40,6 % mener at eskalering av fiendtligheter til EUs territorium er «akseptabelt».

Bare 25,5 % av de spurte russerne er kategorisk motstandere av bruk av atomvåpen. 40,3 % anser et atomangrep for å være “absolutt akseptabelt”, og 34,3 % av de spurte vil fortsatt støtte en slik beslutning fra den russiske regjeringen.

Antagelig har Kreml også slike resultater fra meningsmålere som dataene publisert her av den ukrainske “Active Group” – dette gjør noen av handlingene til den russiske regjeringen mye mer forståelige.

Du kan lese den aktuelle studien her.

Les artikkelen direkte på Politikeren