WHOs snarvei til NWO; stikk kjepper i hjulene

Nyhetsspeilet

«SarsCov2 -viruset hadde 6-8 måneders levetid, SarsCov2-pandemien skulle fra lengst ha vært avsluttet; men det er den ikke. Nødlovene gjelder fortsatt. De skjuler virkeligheten, det er den eksperimentelle vaksineringen, folk blir syke og dør på grunn av at den innholder grafén-oksid.» Video fra 15. mars 2022, se her.


Den norsk-sveitsiske forsker Astrid Stückelberger ber oss skrive brev med protest mot pandemiens nødlover. Se video, her.

Hvorfor den norske regjeringen ennå holder fast på pandemiens nødlover: I 2005 ble alle WHOs medlemsland enige om International Health Regulations (nedlastning, her), hvor det heter at hvis en pandmis nødlover er gjort gjeldende, kan WHO etter en viss tid gå inn i alle medlemsland og gjøre sin egen grunnlov (New World Orders grunnlov) gjeldende. Vi har 18 måneders tid før 2024 hvor WHO Assembly skal vedta dette. Det er allerede besluttet at dette skal vedtaes. Fordi hvis vi ennå har en pandemi kan WHO overta styringen i alle 194 medlemsland. De «never-ending» Internasjonale Helse Reguleringslover skal blir gjort gjeldende.


Fra da av er vår egen grunnlov opphevet og vi er en del av NWO! «The constitutions of the member states will have no power anymore, because they are obligated to obey the International Health Regulations.»


Å skrive en protest er viktig: Den norsk-sveitsiske Astrid Stückelberger (se artikkel på norsk, her, på engelsk, her) ber oss skrive en begrunnet protest til vårt eget lands statsminister og helseminister, men også til director general, WHO, med kopi til secretary general, FN samt kopi til en av Fuellmichs advokater; brevet kan inneholde følgende, men også mere: Da vår regjering ikke lenger representerer det norske folk, ber undertegnede om at covidpandemiens nødlover som er gjort gjeldende over hele verden, straks blir opphevet.


Se video, 23 min: https://rumble.com/vxhjtf-who-new-world-order-what-you-can-do-in-the-next-18-months-to-safe-our-world.html


Skriv til: Norges statsminister, Jonas Gahr Støre, epost: postmottak@smk.depo.no, Norges helseminister pr april 2022, Ingvild Kjerkol, epost: postmottak@hod.dep.no, med kopi til WHO direktør, Tedros Adhanom Gebreyesus, mail: gebreyesus@who.int, til generalsekretær FN, Antonio Gueterres, mail: sgcentral@un.org og til advokat Reiner Fuellmichs kontor, mail: info@fuellmich.com.

Les artikkelen direkte på Nyhetsspeilet