Vindkraftanlegg senker verdien på boliger betraktelig

Vindkraftanlegg senker verdien på boliger betraktelig

olehartattordet.blogg.no
Vindkraftanlegg senker verdien på boliger betraktelig

Olehartattordet.blogg.no:

 

“Får du et vindkraftverk i nærheten, kan det fjerne opp til en halv million kroner fra husets verdi.

 

Vindkraft på land har blitt svært kontroversielt, og den lokale motstanden er ofte svært høy. Så høy har konflikten vært at behandling av nye søknader ble satt på pause i flere år.

Ifølge en ny masteroppgave fra Universitetet i Oslo som nettopp har fått toppkarakteren A, skrevet i samarbeid med SSB, kan det være gode økonomiske argumenter for nettopp denne motstanden.

Den viser at boligprisene for naboer får et betydelig fall når vindkraftverk dukker opp. Det samme er tilfelle i Svergie.

 

Bak oppgaven står Markus Lund Andersen.

 

– SSB hadde et spennende studentstipend der man kunne skrive for forskningsavdelingen på SSB. En av problemstillingene de ønsket å få skrevet om var dette. De hadde hatt en del forskningsprosjekter rundt vindkraft og konflikter som kan oppstå, og dette var en av tingene de ikke hadde hatt tid til å se på, forteller Andersen til Nettavisen.

– Jeg har brukt data på over 230.000 boligtransaksjoner over en tolv års periode. Så har jeg brukt forskjellige modeller til å prøve å estimere hva priseffekten er på å bo i nærheten av et vindkraftverk, sammenlignet med å ikke gjøre det.

Konklusjonen er veldig klar:

«Jevnt over er den estimerte marginale betalingsvilligheten for å bo under 1 km fra et vindkraftverk omkring -15% av boligprisen. Den negative effekten på boligprisen avtar med avstanden», konkluderer studien med.

I sin rapport viser også Andersen hvordan prisene synker gjennom perioden med byggeaktivitet og anlegget settes i drift.

 

Andersen forteller at den største utfordringen med oppgaven har vært at vindkraftverkene gjerne ligger i de mest usentrale områdene. Der er prisen oftest lavere enn i mer sentrale områder.

– Hvis man ikke tar hensyn til sentralitet, så vil man overestimere de negative effektene, sier han.

Han forteller at han har løst dette ved det han kaller «geografisk faste effekter» og «differanse i forskjeller», som blir en del av modellene som ser på prispåvirkningen.

 

– Jeg går ikke inn på hva som er årsaken til verdifallet, jeg prøver først og fremst å statistisk fastslå om det er en negativ effekt der.

En viktig årsak tror han likevel handler om støyen.

– Støyen fra vindkraftverk er gjerne lavfrekvent. Det betyr at hvordan terrenget er ikke har så mye å si på hvor mye støyen dempes. Synlighet kan ha noe å si, men det er i all hovedsak avstanden som sier noe om hvordan du er eksponert for lyden, forklarer han.

I oppgaven forklares det hvorfor dette er viktig: Les videre her.

 

Anbefalt og relatert lesing;

 

https://olehartattordet.blogg.no/infralyd-mennesker-kan-do-av-vindkraft-stoy.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/for-a-fa-slutt-pa-stromkrisa-sa-ma-eos-avtalen-sies-opp-de-som-pastar-noe-annet-juger-eller-sa-er-de-uvitende-om-innholdet-i-acer-avtalen.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/illusjonen-om-bitcoin.html

Les artikkelen direkte på Olehartattordet.blogg.no

Legg igjen en kommentar