Oppfordrer Helsedirektoratet voksne til å begå seksuelle overgrep mot barn?

Oppfordrer Helsedirektoratet voksne til å begå seksuelle overgrep mot barn?

olehartattordet.blogg.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)
Oppfordrer Helsedirektoratet voksne til å begå seksuelle overgrep mot barn?

Olehartattordet.blogg.no:

Boken kan leses i sin helhet gratis her

 

Ordlyden i anbefalingene Helsedirektoratet kommer med til foreldre som skal veilede barna sin om sex høres for meg ut som grooming, en metode overgripere bruker for å tilegne seg sex med mindreårige. Og i det siste avsnittet, etter de har beskrevet groomingmetoden så kommer de med dobbeltsnakk, der de påstår at disse anbefalingene gjøres for at ungene ikke skal utsettes for seksuelle overgrep. Bare det at det at man anbefaler foreldre og barn til å leke seksuelle leker er jo et gedigent rødt flagg som burde få alle varsellamper til å lyse.

På meg så virker det som om de som har lagd disse anbefalingene har et enormt behov for å lære barn om sex, der de påstår at dette gjøres for å beskytte dem mot seksuelle overgrep mens det i realiteten bare er en unnskydning for å groome dem. I verste fall så vil dette såkalte undervisningsopplegget få eldre barn til å begå overgrep mot yngre barn.

Man sitter ikke stille i båten når en ser slikt uten å reagere, da sier man i fra høyt og tydelig. Og jeg er sikker på at det er MANGE flere enn meg som oppfatter det på samme måte:

 

Teksten fortsetter under bildet

 

“Samtalen med foreldrene bør inneholde temaer knyttet til seksuell lek. Barn bruker lek til å utforske egen og andre barns kropp, inkludert kjønnsorganer, som en naturlig del av utviklingen fra de er små. De bør få anledning til å eksperimentere, prøve ut og være seg selv uten å oppleve stigmatisering.

Veiledningen bør også oppfordre foreldrene til å lære barna å sette grenser for egen kropp og om forskjellen på positive og problematiske berøringer.

Ved 4-årsalderen kan også temaer knyttet til kjønnsidentitet og seksuell orientering inkluderes.

I 3−4 års alder etablerer barn i økende grad nettverk og vennskap. Seksuell nysgjerrighet og nysgjerrighet på andres kropp vil kunne blande seg inn i venneleken. Diskusjoner rundt vennskap og trivsel kan være en god anledning til å ta opp temaet seksuell utvikling.

Grunnlaget for god seksuell helse legges allerede tidlig i småbarnsalderen. Barna oppdager og utforsker sin egen seksualitet, kjønnsidentitet og seksuelle identitet og stiller spørsmål relatert til kropp, kjønn og reproduksjon allerede fra 3–4-årsalder. Kunnskap om kropp, følelser og relasjoner er viktige forutsetninger for at barnet utvikler mestringskompetanse for egen helse, og legger grunnlaget for en helsefremmende livsstil og valg senere i livet.

Et positivt forhold til og trygghet på egen kropp gjør det lettere for barnet å skille mellom positiv og problematisk berøring og kan senke terskelen for å si fra til en voksen dersom det selv blir utsatt for krenkelser eller overgrep.[86] Voksne bør gi konkrete positive budskap til barn, men samtidig lære dem å gi tydelige signaler hvis de er i fare for å bli utsatt for overgrep og utnyttelse.” https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/helsestasjon-05-ar/seksuell-utvikling-foreldre-bor-fa-veiledning-om-barns-naturlige-seksuelle-utvikling#670297f5-fca1-4e69-aa94-6445d2605792-referanser

 

https://www.seksuellatferd.no/wp-content/uploads/2020/01/Trafikklyset_passord.pdf

 

Anbefalt og relatert lesing:

 

https://olehartattordet.blogg.no/hvorfor-skal-sma-barn-informeres-om-sex.html?fbclid=IwAR0Cf0NSKCJyj2E_dXRT2petXk1uYpLp9z7Ur2ptiG6pv4D0VCrK_R2hbas

 

https://olehartattordet.blogg.no/1432020565_skal_pedofile_f_flere.html?fbclid=IwAR1E20MtUNpZSAQeB3WWpMWO4T92A8oKt6JooQXNVEMX5f0yJQL8wiSiNjY

 

https://olehartattordet.blogg.no/1446761199_skal_vi_tillate_anime.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/1407157620_04082014.html

 

https://olehartattordet.blogg.no/1407157080_tjomlid_og_splinten_i.html

 

https://tjomlid.com/2006/07/09/en-pedofil-jaevel/

 

https://tjomlid.com/2008/03/23/er-en-som-besitter-barneporno-ndvendigvis-pedofil/

 

https://tjomlid.com/2007/03/25/

 

https://tjomlid.com/2007/02/04/tanker-om-barneporno/

 

https://tjomlid.com/2006/07/09/

 

https://tjomlid.com/tag/barneporno/

 

 

 

 

 

 

 

 

Les artikkelen direkte på Olehartattordet.blogg.no

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar