Vi må slutte å håpe. Vi må kjempe.

Derimot.no

Fra Spania til Finnland

Jan Hårstad

Det er helt utrolig hva Rødt-skribenter klarer å koke i hop av fantasi og selvbedrag. Under Syriakrigens høydepunkter kunne man på fin plass i Klassekampen lese at Jihadistene i Syria var å sammenligne med De Frivillige Internasjonale brigadene i den spanske borgerkrig.

Jihadistene var betalt av Gulfstatene og væpnet av Natostatene.

Da Ukrainakrigen så brøt løs, het det at vi på venstresida må sende våpen til Natos Zelensky-regjering for Den Spanske republikken tapte på grunn av våpenembargoet. Min magefølelse sier at vi bør sende våpen sa Rødt-leder Moxnes.

Så skal Halvor Fjermeros bidra med en edruelig debatt og løfter fram Finland som modellstaten for Norge. Helt åpenbart har han ikke fått med seg utviklingen i finsk politisk tenkning for president Sauli Niinsto sier nå at det er helt unødvendig med noen folkeavstemning om Nato i Finland da to undersøkelser viser henholdsvis 61% og 62% for nato-medlemskap.

Det forteller mye om den ekstremt småborgerlige karakteren av partiet Rødt at dens talsmenn elsker å HÅPE. Håpe for ditt og håpe for datt er en gjennomgangsmelodi i tankelivet deres. Her er Fjermeros siste store

HÅP som garantert har oppslutning i partiet for talsmenn holder på med dette hele tida.

At Norge skal inngå i alliansefri NØYTRAL nordisk forsvarsallianse. Det er jo bare sprøyt all den stund Sverige og Danmark allerede er store medspillere i Natos ukrainakrig.

Her er dagens Fjermeros: «Det har vært økende støtte for Nato-innmeldingen i både Sverige og Finland denne vinteren. VI KAN HÅPE AT DEN ER ET RESULTAT AV KORTVARIG KRIGSEUFORI.»(2.4)

Alt er feil ved dette synspunktet. I praksis blir Norden-statene mer og mer dratt inn i det som er planlagt som en Nato-verdenskrig for å senke Russland og Kina. Vi har jo her utallige ganger vist til Rand-dokumentet

Av 2019 og har nå bare det å legge til: Alle Natos militære tenketanker i dag beskjeftiger seg ikke med noe annet enn hvordan økonomisk, kulturelt og atombasert skal senke fiendene.

Fjermeros Finlandsmodell kan ikke overføres til Norge så lenge det totale Storting er NATO-besatt.

USA har allerede militærbaser i Norge og få eller ingen maser om det.

Fjermeros betraktes sikkert som en slags tenkende versjon av en Rødt-politiker, men også han har åpenbart blitt et offer for prosjektet i Rødt om å glemme alle teorier om Imperialisme og Krig.

Partiet skal kun beskjeftige seg med å minske sosiale forskjeller. Og resultatet: 72% av Rødterne er for verdens mektigste krigsallianse og Fjermeros har slått seg på HÅP OG TRO.

Vilken tilstand!

Forsidebilde: Kristopher Roller

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 55

Les artikkelen direkte på derimot.no